4 mar

Zoom

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 19 februari 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se.

Fakta

Tid: 2024-03-04 15:00 - 17:00
Ort: Zoom

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Boel Sandskär, fakultetshandläggare
SLU Grogrund
boel.sandskar@slu.se+4640415082