SLU-nyhet

EPOK-medarbetare i media

Publicerad: 16 november 2016

De senaste veckorna har två EPOK-anknutna forskare intervjuats i Dagens Nyheter och tidningen Extrakt. Elin Röös pratade klimatavtryck och hållbarhet i under rubriken ”Därför kan plasten runt gurkan vara rena klimatvinsten” och Eva Salomon intervjuades i Extrakt om växtnärningsförsörjning i ett jordbruk med få eller inga djur.

Är plasten på gurkan en dålig idé ur klimatsynpunkt och kan det vara ok att köpa en produkt som transporterats från Colombia? Hur viktig är transporternas utsläpp jämfört med det som går förlorat när vi slänger mat och är det helt oproblematiskt att äta avokado? I artikeln ”Därför kan plasten runt gurkan vara rena klimatvinsten” publicerad i DN den 2:a november reder Elin Röös ut en del frågetecken och visar på komplexiteten när vi som konsumenter ska försöka välja klimatsmart mat.

Läs hela artikeln:

Därför kan plasten runt gurkan vara rena klimatvinsten

 

Tidningen Extrakt, som ges ut av forskningsrådet Formas. Skriver under rubriken ”Gödselfrågan som inte går att skita i” om hur vi ska få näring till våra åkrar om vi minskar antalet djur i jordbruket och inte ersätter det med konstgödsel.

Eva Salomon, projektkoordinator på EPOK är en av flera forskare som intervjuas om utmaningarna med att odla utan stall-, och konstgödsel. Bland annat om hur växtnäringen skall nå produktionsgrödan vid rätt tidpunkt. Eva pratar också om det brutna kretsloppet stad-land där näringsämnen skulle behöva komma tillbaka till åkrarna och vilka utmaningar som uppstår när vi försöker lösa det. 

Läs hela artikeln:

Gödselfrågan som inte går att skita i


Kontaktinformation