SLU-nyhet

”Faktaresistens botas med vetenskaplig förståelse”

Publicerad: 16 mars 2017

”Det finns allt fler vetenskapliga belägg för att fakta i sig inte är tillräckligt för att övertyga människor som är utsatta för desinformation. Människor måste ´vaccineras´ mot desinformationen, till exempel genom att få förklaringar till varför myten/den falska informationen är felaktig.”

Det skriver bl a SLU-professorn Linda Keeling i en debattartikel i tidningen Curie. Hon är även ordförande i Nationalkommittén för biologi vid KVA.

”En informerad och engagerad allmänhet med god vetenskaplig förståelse behövs för att minska faktaresistensen och möta de stora samhällsutmaningar världen står inför”, heter det bl a i artikeln.

http://www.tidningencurie.se/debatt/faktaresistens-botas-med-vetenskaplig-forstaelse/

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-671622
E-post: linda.keeling@slu.se

Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se