SLU-nyhet

Utlysningar och upphandlingar inom landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet

Publicerad: 04 april 2017

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som handlar om miljö och klimat. Det går bland annat att söka stöd inom områden som ekologisk produktion, odlingslandskapets natur-, och kulturmiljöer och förbättrad vattenkvalitet.

Inom följande områden kan man söka stöd:

- odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer
- integrerat växtskydd
- förbättrad vattenkvalitet
- ekologisk produktion
- vattenhushållning
- energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi
- biogas, klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Läs mer på jordbruksverkets webbplats >


Kontaktinformation