SLU-nyhet

Fortsatt satsning på SITES där Grimsö forskningsstation ingår

Publicerad: 21 september 2017
Man och kvinna tar prover på ett rådjurskid.

Vetenskapsrådet fortsätter satsningen på SITES - en infrastruktur för fältforskning där bland annat Grimsö Forskningsstation ingår.

- Vi vet ännu inte hur mycket pengar som går till Grimsö men det är ett positivt besked. Att ingå i SITES betyder mycket för oss. Vi har kunnat utveckla verksamheten och inte minst har det inneburit ekonomisk trygghet för vår övervakning, säger Gunnar Jansson, föreståndare för SITES på Grimsö Forskningsstation.

SITES verksamhet omfattar dels övervakning av vilt och skog, och dels service till forskningsprojekt som till exempel stöd vid fältarbeten och lån av apparatur.

Exempel på data som samlas in inom SITES vid Grimsö:

  • Årliga spillningsinventeringar av sex av våra vanligaste viltarter.
  • Reproduktionsdata för starar, rödräv och smågnagare.
  • Skogsdata i form av fodertillgång för klövdjur och betesskador.
  • Statistik över viltobservationer samt insamling av vävnadsprover från vilt..
  • Fästingars förekomst och frekvens samt provtagning för analys av sjukdomsbelastning
  • Fenologi (växter, flyttfåglar).

Ett exempel på en ny dataserie inom Grimsös övervakningsprogram är snöspårning av mårddjur som började förra året och nu ska utvärderas.

- Dessa data är viktiga för både forskningen och förvaltningen och även media efterfrågar då och då hur läget är eller trenden ser ut för en viss art, säger Gunnar Jansson.

Slutligt beslut gällande omfattning och tidsperiod av finansieringen kommer att fastställas efter dialog mellan VR, SLU och det konsortium som står bakom SITES.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Gunnar Jansson, forskare, ansvarig för SITES Grimsö
Institutionen för ekologi, SLU
gunnar.jansson@slu.se,  0581-697318                                     

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se