Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 310 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2024 Viltskadestatistik 2023 Beskattningsmodell för järv – prognoser för järvpopulationen 2025 vid olika

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

Länge ignorerade organismer påverkas också av att gräsmarker växer igen

Det är inte bara växter och insekter som hotas när gräsmarker och naturbetesmarker växer igen och förvandlas till skog. Också svampar och bakterier påverkas. De utgör en rik del av den biologiska

Mångfald och utbredning av arter i norr påverkas av klimatet

Också avlägsna glesbefolkade platser påverkas av klimatförändringarna som vi människor har orsakat. Pablo de La Peña Aguilera har i sin doktorsavhandling undersökt vad som styr utbredning och

Grimsö har skrivit matig bok om viltforskning

Harar, tranor, vargar och vildsvin. När SLU Grimsö forskningsstation sammanfattar viltforskningen i samband med sitt 50-årsjubileum handlar det om många av våra vanliga och ibland också omdebatterade

Kornflugan – en ny skadegörare på vårvete

Kornflugan kom till södra Sverige 2019 och skadar vårvete. Hanna Kollberg har sammanställt information om kornflugans biologi, skadeverkan och bekämpning i Sverige i sitt kandidatarbete. Hanna

Trafik minskar vägrenars värde för pollinerande insekter

Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin

Räkna pollinatörer tillsammans med andra i ny app

Nu kan lantbrukare, miljöorganisationer och medborgarforskare räkna insekter och därmed bidra till övervakning av populationstrender, hotade arter och utvärdering av naturvårdsåtgärder. Ett

50 år av ständigt aktuell viltforskning i Grimsö

För 50 år sedan fick Sverige sin första och enda viltforskningsstation – Grimsö som ligger mitt i skogen utanför Lindesberg. Det har varit en händelserik tid. Nya arter som varg och vildsvin har

Mysteriet med de döda tallarna

Runt om i landet har tallar gåtfullt blivit sjuka och dött. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar upp jakten på de misstänkta skadegörarna och hittar en oväntad duo i blått. Solen

Sortblandningar kan minska problem med bladlöss i framtiden

Bladlöss är ett problem inom jordbruket världen över och det finns ett stort behov av att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Sokha Kheam visar i sin avhandling att det kan vara möjligt

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Loading…