Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 263 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2022 Viltskadestatistik 2021 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021

Lic Malin Teräväinen

Field selection and behaviour of greylag goose-implications for crop damage prevention charlotta.eriksson@slu.se Malin Teräväinen föreläser om sin avhandling "Field selection and behaviour of

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

Att möta människors oro

I rapporten sammanställs forskning om människors oro och rädsla för björn och varg. Här finns bland annat praktiska råd till myndigheter, vetenskaplig kunskap om människors rädsla för att möta stora

96 forskare om skogens värden

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker

Hög omsättning av vargrevir i Skandinavien

Den skandinaviska vargpopulationen har nu nått en storlek där de flesta revir som upphör i det huvudsakliga utbredningsområdet snabbt återkoloniseras, oftast inom ett år. Det visar en analys som

100 år sedan bävern återkom till Sverige

Den 6 juli 2022 är det 100 år sedan ett par bävrar sattes ut i Bjurälven. I dag finns det uppskattningsvis 130 000 bävrar i Sverige. SLU:forskaren Göran Hartman kallar det för en av de mest

Markens roll för klimatet på agendan när forskare från hela Europa samlades

De årliga forskningsdagarna för markforskare verksamma inom EU-programmet EJP SOIL arrangerades i år 7-9 juni i Palermo, Italien. För första gången sedan programmets start 2020 kunde deltagarna mötas

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Loading…