Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 651 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

poem

Här lägger vi alla dikter som har kommit in i diktutmaningen som pågår från biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Öländsk vår och sommar Vipvåren är här. Hon lägger sitt varma bröst mot

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Seminarium om jaktetik

Seminarium om jaktetik

Utmaningar inför framtidens jaktetik: om viltets förändrade betydelse Seminarium med Erica von Essen, postdoktor på SLU. Hur påverkar köpjakt i hägn och på safari synen på vilt? Vad ser vi för

Seminarium om jaktetik

Seminarium om jaktetik

Utmaningar inför framtidens jaktetik: om viltets förändrade betydelse Seminarium med Erica von Essen, postdoktor på SLU. Hur påverkar köpjakt i hägn och på safari synen på vilt? Vad ser vi för

Fågelpoesi

Vad betyder fåglarna för dig? Är det någon speciell art som får dig att bli glad, nostalgisk, orolig eller arg? Fåglarna är ständigt närvarande i busken, vid vattenbrynet och i luften men också inom

Dikta om fåglar

Dikta om fåglar

Fira biologisk mångfald - dikta om fåglar anna.lundmark@slu.se Fira biologiska mångfaldens dag 22 maj med att dikta om fåglar. Vi är nyfikna på vilka fåglar du väljer. Blir det de välbekanta

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Dikta om fåglar

Dikta om fåglar

Fira biologisk mångfald - dikta om fåglar anna.lundmark@slu.se Fira biologiska mångfaldens dag 22 maj med att dikta om fåglar. Vi är nyfikna på vilka fåglar du väljer. Blir det de välbekanta

Dikta om fåglar

Dikta om fåglar

Fira biologisk mångfald - dikta om fåglar anna.lundmark@slu.se Fira biologiska mångfaldens dag 22 maj med att dikta om fåglar. Vi är nyfikna på vilka fåglar du väljer. Blir det de välbekanta

seminar Jan Bengtsson

seminar Jan Bengtsson

Hur kan vi bevara biologisk mångfald i framtidens landskap? Tammseminarium med Jan Bengtsson professor på institutionen för ekologi med titeln: Scenarios for future landscapes: Implications for

seminar Jan Bengtsson

seminar Jan Bengtsson

Hur kan vi bevara biologisk mångfald i framtidens landskap? Tammseminarium med Jan Bengtsson professor på institutionen för ekologi med titeln: Scenarios for future landscapes: Implications for

Lärkrutor

I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit i takt med förändringarna i odlingslandskapet under de senaste 40 åren. Små osådda lärkrutor på åkrarna har nu visat sig skapa den variation som fågeln