Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 737 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
Dragos Cocos

Dragos Cocos

dragos PhD student in ecology with focus on invasive forest insects The number of non-native forest insects that establish in new regions increases strongly as a result of global trade. This

Dragos Cocos

Dragos Cocos

PhD student in Ecology with focus on invasive forest insects The number of non-native forest insects that establish in new regions increases strongly as a result of global trade. This results in

Tammseminarium: Aliens in space and time

Tammseminarium: Aliens in space and time

Ester Polaina på institutionen för ekologi håller ett Tammseminarium med titeln "Aliens in space and time, challenges to predict the distribution and expansion of invasive terrestrial vertebrates in

Tammseminarium: Aliens in space and time

Tammseminarium: Aliens in space and time

Ester Polaina på institutionen för ekologi håller ett Tammseminarium med titeln "Aliens in space and time, challenges to predict the distribution and expansion of invasive terrestrial vertebrates in

Tammseminarium: Aliens in space and time

Tammseminarium: Aliens in space and time

Ester Polaina håller ett Tammseminarium med titeln: Aliens in space and time, challenges to predict the distribution and expansion of invasive terrestrial vertebrates in Europé.

Trängsel får majsen att aktivera försvaret, och doftsignaler får plantor på håll att göra likadant

En majsplanta som kommer i kontakt med plantor intill skickar ut luftburna signaler som kan uppfattas av majsplantor längre bort. Nu har forskare på SLU visat på gennivå att en planta som inte har

Trängsel får majsen att aktivera försvaret, och doftsignaler får plantor på håll att göra likadant

En majsplanta som kommer i kontakt med plantor intill skickar ut luftburna signaler som kan uppfattas av majsplantor längre bort. Nu har forskare på SLU visat på gennivå att en planta som inte har

Kristina Berggren

Kristina Berggren

kren0006 Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande och nyttjande av naturresurser, biologiska växtskydd, ekologiska interaktioner, naturvård, biologisk mångfald och tropisk

Kristina Berggren

Kristina Berggren

Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande, biologiska växtskydd, ekologiska interaktioner och tropisk ekologi. Forskningsprojekt kommer att handla om ekologiska konsekvenser av

Kristina Berggren

Kristina Berggren

Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande, biologiska växtskydd och ekologiska interaktioner. Forskningsprojekt kommer att handla om ekologiska konsekvenser av nya

Vilken betydelse har klimat och biologisk mångfald för skörd i Kenya?

I Östra Afrika är majs stapelfödan nummer ett, men skördarna är ofta dåliga på grund av stora problem med skadeorganismer, ogräs och dålig markbördighet. Men det finns goda möjligheter att öka

Vilken betydelse har klimat och biologisk mångfald för skörd i Kenya?

I Östra Afrika är majs stapelfödan nummer ett, men skördarna är ofta dåliga på grund av stora problem med skadeorganismer, ogräs och dålig markbördighet. Men det finns goda möjligheter att öka