Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 953 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Fladdermöss trivs inte nära vägar

Många djur undviker området närmast vägen på grund av buller, vibrationer, ljus och föroreningar. Det kallas för vägeffektzonen. SLU-forskaren Manisha Bhardwaj och hennes kollegor har beräknat

Fladdermöss trivs inte nära vägar

Många djur undviker området närmast vägen på grund av buller, vibrationer, ljus och föroreningar. Det kallas för vägeffektzonen. SLU-forskaren Manisha Bhardwaj och hennes kollegor har beräknat

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Viltskadecenter

Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation

En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar - livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom

Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation

En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar - livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Stora betande fåglar Avhandlingar Montras Janer, Teresa (2021). Large grazing birds and crop damage : investigating spatial and temporal patterns to guide management practices. Diss. (sammanfattning/

Publikationer

Publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap inom vårt område. Vi publicerar rapporter, faktablad, böcker och andra typer av informationsmaterial.

Biologisk mångfald i vattendrag övervakas bättre med miljö-dna

Vid övervakning av miljötillståndet i vattendrag är studier av bottenfaunan en viktig del. Idag tas prover ofta med hjälp av håv, och sedan görs en manuell undersökning av mångfalden av insekter,

Biologisk mångfald i vattendrag övervakas bättre med miljö-dna

Vid övervakning av miljötillståndet i vattendrag är studier av bottenfaunan en viktig del. Idag tas prover ofta med hjälp av håv, och sedan görs en manuell undersökning av mångfalden av insekter,

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2021 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021 Inventeringsrapporter

Övriga publikationer

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren,

Loading…