Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 665 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

skarptandad barkborre

Den skarptandade barkborren är upptagen på rödlistan som nära hotad. Nu har denna barkborre för första gången orsakat skador på tallar i södra Sverige. Särskilt den varma och torra sommaren 2018 har

Landscape genetics as a tool for understanding landscape ecological processes

Landscape genetics as a tool for understanding landscape ecological processes

Tammseminarium med Jan Plue från Södertörns högskola. Seminariet är på engelska och du hittar också mer information på engelska. Tammsalen Ekologicentrum Uppsala

Landscape genetics as a tool for understanding landscape ecological processes

Landscape genetics as a tool for understanding landscape ecological processes

Tammseminarium med Jan Plue från Södertörns högskola. Seminariet är på engelska och du hittar också mer information på engelska. Tammsalen Ekologicentrum Uppsala

alternativ till gräsmattor

I en uppmärksammad artikel i Science skriver SLU-forskarna Maria Ignatieva och Marcus Hedblom om alternativ till gräsmattor som skulle vara bättre för både klimat och biologisk mångfald. Det skulle

alternativ till gräsmattor

I en uppmärksammad artikel i Science skriver SLU-forskarna Maria Ignatieva och Marcus Hedblom om alternativ till gräsmattor som skulle vara bättre för både klimat och biologisk mångfald. Det skulle

skarptandad barkborre

Den skarptandade barkborren är upptagen på rödlistan som nära hotad. Nu har denna barkborre för första gången orsakat skador på tallar i södra Sverige. Särskilt den varma och torra sommaren 2018 har

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag olof.bergvall@slu.se Välkommen till en inspirationsdag. Dagen kommer att hållas på engelska men det kommer att finnas möjlighet att delta i engelska såväl som svenskspråkiga

Tamm-seminar Jon Delong

Tamm-seminar Jon Delong

Seminarium med Jon DeLong från Institutet för ekologi, Wageningen. Jon DeLong på Researchgate Uppsala

Tamm-seminar Jon Delong

Tamm-seminar Jon Delong

Seminarium med Jon DeLong från Institutet för ekologi, Wageningen. Jon DeLong på Researchgate Uppsala

seminarium Juliana

seminarium Juliana

Grönare infrastruktur Juliana Dániel Ferreira på institutionen för ekologi presenterar sitt doktorandprojekt. Titeln på hennes seminarium är: Greener infrastructure: the importance of linear

seminarium Juliana

seminarium Juliana

Grönare infrastruktur Juliana Dániel Ferreira på institutionen för ekologi presenterar sitt doktorandprojekt. Titeln på hennes seminarium är: Greener infrastructure: the importance of linear

Vilka skalbaggar som bosätter sig i trädhålet spelar roll

Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det enligt forskare på SLU och Linköpings