Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 305 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Besiktning av tamdjur, riktad info

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av stora rovdjur åt länsstyrelsen. Typiska skador av stora rovdjur Referensmaterial med bilder som visar typiska skademönster

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

Besiktning av gröda, riktad info

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av gäss, svanar och tranor åt länsstyrelsen. Manual för fältstöd vid besiktning av skada i gröda Manual VAS fältstöd 1-1.

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del av dem har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i

Från glupskt rovdjur till pollinatör

Insekter är i många fall dubbelnaturer. Ett utvecklingsstadium kan vara en färggrann pollinatör medan ett annat kan vara ett glupskt rovdjur. Det är inte bara fascinerande utan skapar förutsättningar

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Bin, biodling och pollinering

Vilda bin och honungsbin är viktiga som pollinatörer. Utan dem skulle vi få äta mycket tråkigare mat. Varken äpplen eller kaffe! På kursen får du många spännande inblickar i binas intressanta liv. Du

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Mörka svampar i rötterna kan vara viktiga spelare i skogsekosystemet

I och runt trädens rötter lever svampar och bakterier i en komplex väv av olika typer av samspel. I rötterna hittar vi bland annat svampar med mörkfärgade hyfer som verkar spela en viktig tidigare

Att lägga dränerad torvmark i träda ingen effektiv strategi för klimatet

Jordbruk på dränerade torvmarker leder till stora utsläpp av koldioxid. Inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik erbjuds direktstöd till lantbrukare som lägger jordbruksmark på torvmark i

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Loading…