Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 428 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial med tema SLU Grogrund! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Så kan risken för sjukdomsutbrott minskas i snöleopardernas landskap

De vilda djurens livsmiljöer krymper på många håll i världen och det ökar risken för nya pandemier. Det gäller till exempel i Asiens bergstrakter där snöleoparderna lever. Forskare från SLU har under

För vedlevande insekter spelar det roll var skogsbruket lämnar död ved

Vid slutavverkningar kan skogsbrukaren skapa högstubbar och bevara befintlig död ved. Det är till nytta för många vedinsekter. Forskning på SLU visar att det kan vara klokt att koncentrera den döda

Från fält till flyttväg

Det finns fler gäss än någonsin som delar jordbrukslandskapet med människor. Det ”nya” intensivt brukade jordbrukslandskapet erbjuder idealiska förhållanden för gäss, vilket leder till skador på

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2021 Dokumentation från Storfågelkonferens 2021 Beskattningsmodell för järv - Prognoser för järvpopulationen 2022 vid

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

Kunglig miljöprofessur till SLU

Keith Paustian, professor vid institutionen för markvetenskap och växtodling, Colorado State University, har utsetts till innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2022–

Vetenskapliga publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer. Mer information om hur du söker publikationer hittar du här: www.slu.se/forskning/publicerat-vid-slu

För anställda

anna.lundmark@slu.se Intendentur och intranät På intendenturens webbplats finns information för alla i Uppsala och Grimsö om lokaler, labb, bilar med mera. På vårt intranät hittar du till exempel

Lantbruksentomologi

Lantbruksentomologi är tillämpad ekologi med rötterna i växtskydd, pollinering och insekters populationsbiologi. I centrum står inte bara skadeinsekter, utan också de nyttodjur som bidrar med så

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är expert på biodling och bihälsa. I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå

Forskning

Forskare på institutionen för ekologi borrar djupt i ekologiska frågeställningar utan att tappa kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi studerar arter - både de som är hotade och de som är ett

Loading…