Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 333 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
Chloë Raderschall.jpg

Pollinering och biologisk bekämpning i bondbönsodlingar

Välkomna! Chloë Raderschall presenterar sitt doktorandprojekt "Diversified farming systems for pollination and biocontrol in field beans Vicia faba". Fakta Tid: 2018-03-22 00:00 - Ort: Uppsala - Lokal: F-salen, Ekologicentrum - Relaterade sidor: Institutionen ...

Alistair Auffret.jpg

Historiska data ger insikter om dagens biologiska mångfald

Alistair Auffret Välkommen till ett seminarium med Alistair Auffret, biträdande lektor på institutionen för ekologi. Titeln är "Using historical data to understand biodiversity responses to climate and land-use change" Du hittar mer information ...

EXT_140324_5355_msn gödsling höstraps 880 pxl_v3.jpg

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

Välkommen på möte med Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Syftet med det här mötet är att gå igenom vad vi vet och inte ...

lövsta-ingress.jpg

Lövsta fältforskningsstation

Fältförsök i Lövsta. Foto: Jannie Hagman Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag ...

Viltskadecenter, VSC

Viltskadecenter, VSC

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. - Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. ...

eva_forsgren_SLU_151015_9285_jsg-300.jpg

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling och bihälsa. I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå myndigheter i frågor som rör biodlingen. En ...

Göran Ågren

Göran Ågren

Göran Ågren, professor emeritus i ekosystemekologi Han arbetar med omsättning av kol och kväve i terrestra ekosystem, matematiska modeller, teorier, teoretisk ekologi, ekosystemekologi Relaterade sidor: Biologi Ekologi Klimatforskning Markvetenskap ...

scifestingress2.jpg

Lyckad Scifest för SLU

Temat i en av våra montrar var framtidens mat. SLU hade tre montrar och var med i poddhörnan på Scifest i Fyrishov 8-10 mars. 8 600 besökare hade chansen att träffa snytbaggar, fundera på framtidens mat, lära sig mer om sorkfeber och lyssna på ...

Gragass-skordetroska-JMN-beskuren.JPG

Från fält till flyttväg - förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet

Grågäss vid tröskning. Foto: Johan Månsson, Viltskadecenter Det finns fler gäss än någonsin som delar jordbrukslandskapet med människor. Det "nya" intensivt brukade jordbrukslandskapet erbjuder idealiska förhållanden för gäss, vilket leder ...

Katja Fedrowitz

Katja Fedrowitz

Katja Fedrowitz arbetar som koordinator på Plattform växtskydd och Plattform växtförädling. Där organiserar hon bland annat kommunikation kring ämnena växtskydd och växtförädling vid SLU, planerar möten, hanterar ansökningar och följer ...

Hur påverkas fåglar av naturhänsyn i skogsbruket

Hur påverkas fåglar av naturhänsyn i skogsbruket

Välkommen till ett seminarium med Marco Basile från Freiburg university. Titeln är: Bird guilds show different responses to retention forestry: a meta-analysis Fakta Tid: 2018-03-06 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Tammsalen, Ekologicentrum - Relaterade ...

Merit Kindström

Merit Kindström

Länkar - Övervakning i jordbrukslandskapet Relaterade sidor: Ekologi Institutionen för ekologi Kontaktinformation Forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi; Enheten för landskapsekologi Telefon: 018-672443, 072-2031967 E-post: merit.kindstrom@slu.se ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10