Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 293 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2023 Viltskadestatistik 2022 Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2025 vid

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Samband mellan väder och skördar skiljer sig mellan grödor och län

Färska forskningsresultat visar att det finns skillnader i känslighet för vädervariationer och extremväder mellan grödor och olika län. Sådan typ av kunskap om hur skördar påverkas av varierande och

Öppet hus om bin och pollinering

anna.lundmark@slu.se För att stärka forskning och utbildning kring honungsbin i Sverige håller ett nytt centrum på att etableras på SLU. Centret ska bli en plattform för forskare inom biodling,

Krycklan Symposium

tejshree.tiwari@slu.se Sign up    PO-Backström SLU Umea Welcome to the 20th annual Krycklan Symposium 09.30 – 10.00 Coffee 10:00 -12:00 From Svartberget to Krycklan – the building of a research

Filmer

Viltskadecenter har tagit fram många filmer under åren. De flesta finns samlade på YouTube. På Viltskadecenters YouTube-kanal finns filmer om framför allt förebyggande åtgärder och

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den

Kunskap om det komplexa samspelet i jorden är avgörande för skogarnas framtid

Tänk dig en skog – du ser träd, blåbärsris, fåglar, insekter... Kanske ett rådjur som hoppar iväg. Men lika viktigt är det som händer i marken. Bakterier och svampar som lever i samspel med små och

Projekt

Viltskadecenters projekt ska bidra till att öka kunskapen om de skadegörande arterna och om åtgärder för att förebygga skador.

Loading…