Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 786 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Förvånande upptäckt om biologisk mångfald ovan och under jord

På 30 procent av världens landområden stämmer inte den biologiska mångfalden över och under jord överens. Där är mångfalden större i marken än ovanför – eller tvärtom. Det konstaterar en

Karin Eriksson

Karin Eriksson

kariner Bibliotekarie på institutionen för ekologi Förestår Ekologibiblioteket på Ekologicentrum. Hjälper personal och studenter på institutionen för ekologi med biblioteks- och publiceringsfrågor

Doktorandseminarium: Diversified farming systems for pollination and biocontrol in field beans Vicia faba

Doktorandseminarium: Diversified farming systems for pollination and biocontrol in field beans Vicia faba

Välkommen till Chloë Raderschall halvtidsseminarium. Chloë är doktorand på institutionen för ekologi. Tammsalen, Ekologicentrum Uppsala

Doktorandseminarium: Diversified farming systems for pollination and biocontrol in field beans Vicia faba

Doktorandseminarium: Diversified farming systems for pollination and biocontrol in field beans Vicia faba

Välkommen till Chloë Raderschall halvtidsseminarium. Chloë är doktorand på institutionen för ekologi. Tammsalen, Ekologicentrum Uppsala

Seminarium: Floral resource effects on bumble bee colony and population dynamics

Seminarium: Floral resource effects on bumble bee colony and population dynamics

Tammseminarium: Floral resource effects on bumble bee colony and population dynamics Välkommen till seminarium med Neal Williams, gästforskare på SLU från University of California, Davis. Läs mer

Seminarium: Floral resource effects on bumble bee colony and population dynamics

Seminarium: Floral resource effects on bumble bee colony and population dynamics

Tammseminarium: Floral resource effects on bumble bee colony and population dynamics Välkommen till seminarium med Neal Williams, gästforskare på SLU från University of California, Davis. Läs mer

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden

Idag släpper ArtDatabanken SLU rapporten "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter". Rapporten visar att om vi inte bekämpar invasiva arter som kan angripa

Förvånande upptäckt om biologisk mångfald ovan och under jord

På 30 procent av världens landområden stämmer inte den biologiska mångfalden över och under jord överens. Där är mångfalden större i marken än ovanför – eller tvärtom. Det konstaterar en

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning simon.hallstan@slu.se Forskarskolan Focus on Soils and Waters ordnar två föreläsningar om DNA-streckkodning. För mer information, se den engelska

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning simon.hallstan@slu.se Forskarskolan Focus on Soils and Waters ordnar två föreläsningar om DNA-streckkodning. För mer information, se den engelska