Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 610 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper

Vissa naturtyper förekommer i mosaik med andra naturtyper eller är koncentrerade till delar av Sverige. För att inte missa dem krävs mer riktad metodik. En del av dessa naturtyper är välkända från

Besök demonstrationsodlingen

Besök demonstrationsodlingen

Besök våra visningsgrödor med din klass anna.lundmark@slu.se Visste ni att skolklasser kan komma till SLU, Ultuna, och titta på Sveriges vanligaste grödor? Både det vi odlar för att äta direkt och

Astrid Taylor läsårets docentföreläsare vid NJ-fakulteten

Docentnämndens pris till Årets docentföreläsare läsåret 2017/2018 har tilldelats Astrid Taylor. Astrid Taylor är forskare vid institutionen för ekologi. Hon ansökte om att bli docent inom

Astrid Taylor läsårets docentföreläsare vid NJ-fakulteten

Docentnämndens pris till Årets docentföreläsare läsåret 2017/2018 har tilldelats Astrid Taylor. Astrid Taylor är forskare vid institutionen för ekologi. Hon ansökte om att bli docent inom

Besök demonstrationsodlingen

Besök demonstrationsodlingen

Besök våra visningsgrödor med din klass anna.lundmark@slu.se Visste ni att skolklasser kan komma till SLU, Ultuna, och titta på Sveriges vanligaste grödor? Både det vi odlar för att äta direkt och

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

lenagu Jag är professor emerita vid Institutionen för ekologi, SLU, sedan 2017. Min forskning är tillämpad och inriktad mot biologisk mångfald och naturvård i skogen. Jag är intresserad av processer

Svampar och bakterier

Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av

Svampar och bakterier

Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av

Ester Polaina

Ester Polaina

espa0001 Läs mer om Ester Polaina på engelska.

dougs studie

Enligt Douglas Hunters mastersarbete skulle behovet av land minska med upp till 99 procent om man bytte ut sojamjöl mot insekter i fodret inom Europas kycklingindustri. Många kollegor på SLU har

Bommarco lab

Bommarco lab

Läs mer om Bommarco lab på engelska.