SLU-nyhet

Hydroakustik skonsam metod vid miljöövervakning

Publicerad: 01 oktober 2020
Forskningsfartyget Asterix

Hydroakustik (ekolodning) används idag över hela världen i yrkes- och fritidsfisket, men även i vetenskapligt syfte. Ekolodning är en skonsam övervakningsmetod som inte skadar de organismer som registreras. Undersökningsfartyget U/F Asterix är ofta ute på uppdrag för att samla in data om fiskbestånd och miljö med hjälp av hydroakustik. Data som samlas in av institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) används som underlag till förvaltande myndigheter.

Tekniken har utvecklats snabbt under de senaste hundra åren och passar bra för övervakning i stora områden och på stora djup. I Sveriges stora sjöar har hydroakustik använts för beståndsskattning av fisk sedan början av 1990-talet. Vid vetenskapliga undersökningar behövs ett ekolod som kan kalibreras. Hydroakustiska data  tolkas i kombination med god kännedom om området som undersöks samt kunskap om fiskars biologi, fysiologi och beteende.

-Vi bearbetar och analyserar insamlade data och kan på så sätt bidra med underlag till myndigheter så att de kan bedriva en ekosystembaserad fiskförvaltning, berättar Thomas Axenrot, författaren till en nyutkommen rapport om hydroakustik. Med den här metoden kan man upptäcka och följa eventuella förändringar i miljön och i fisksamhällen, säger Thomas.

För beståndsskattning av fisk är den vanligaste metoden mobil, vertikal ekolodning. Då samlar man in hydroakustiska data där en båt körs längs transekter i vattnet.

-Hydroakustik varken skadar eller dödar fiskarna, men ofta måste vi fånga
ett mindre stickprov för att kunna bestämma vilka arter som finns på platsen och hur stora de är, säger Thomas Axenrot, forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Du kan läsa mer om hydroakustik i sötvatten i Sveriges Vattenmiljö och i Aqua reports 2020:12.


Kontaktinformation

Thomas Axenrot, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU 
thomas.axenrot@slu.se, 010-478 42 13

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se