Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 512 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:
Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Nationella kräftdatabasen

SLU Aqua ansvarar för den nationella kräftdatabasen. Här hittar du information om kräftors förekomster, kräftprovfisken och pestdrabbade vatten. Gå till kräftdatabasen Kräftdatabasen Manual till

Rapportera in dina kräftfångster

Rapportera in dina kräftfångster

Välkommen till kräftdatabasens enkät för uppdatering av kräft- och pestförekomster! För att få en bättre bild av Sveriges förekomster av kräftor samlar vi in fångstuppgifter från fisket av flod- och

Krympande livsmiljöer kan ge ökad konkurrens mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön, både för fisket och för ekosystemet. Alessandro Orio vid SLU har tittat 40 år tillbaka i tiden och undersökt hur arternas

Krympande livsmiljöer kan ge ökad konkurrens mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön, både för fisket och för ekosystemet. Alessandro Orio vid SLU har tittat 40 år tillbaka i tiden och undersökt hur arternas

Kursen Sustainability perspectives on contemporary fisheries

Är du intresserad av hur man kan kombinera sjöar, vattendrag och hav fulla av liv, med ett hållbart fiske? Har du allmän behörighet till högskolan? Då skulle kanske en i huvudsak kvällsbaserad kurs

Kurs i fiskerivetenskap

Hur mycket kan vi fiska utan att fiskbestånden och ekosystemen påverkas negativt? Kursen "Principer för fiskerivetenskap" ger dig kunskap om vad som krävs för att ett fiske ska vara långsikt hållbart

Kurs i ekologi för fiskevård

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i

Recipientkontroll vid Oskarshamnsverket

Förändringar av vattentemperatur och flöde påverkar tillväxt, storlek, produktivitet och artsammansättning hos fiskar, bottendjur samt växt- och algsamhällen. SLU Aqua, institutionen för akvatiska

Recipientkontroll vid Oskarshamnsverket

Förändringar av vattentemperatur och flöde påverkar tillväxt, storlek, produktivitet och artsammansättning hos fiskar, bottendjur samt växt- och algsamhällen. SLU Aqua, institutionen för akvatiska

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag Då ska du söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Vi på