Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 436 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:
Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Cirka 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Databasen för provfiske i sjöar - NORS

SLU Aqua samlar in, kvalitetssäkrar och lagrar provfiskedata från hela landet. Ingång till databasen och sökinstruktion finns nedan. Den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, började byggas

Tuffa åtgärder krävs för att stoppa puckellaxen

Under 2017 observerades puckellax i flera åar längs den svenska västkusten och risken är stor att fisken på sikt också etablerar och förökar sig här. Arten är listad som främmande i Sverige och kan

Tuffa åtgärder krävs för att stoppa puckellaxen

Under 2017 observerades puckellax i flera åar längs den svenska västkusten och risken är stor att fisken på sikt också etablerar och förökar sig här. Arten är listad som främmande i Sverige och kan

Fritidsfiske i Stockholm och Roslagens skärgårdar

I Sverige är intresset för fritidsfiske stort, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig. SLU Aqua, i samarbete med Uppsala universitet, genomför därför en undersökning av fritidsfisket i

Fritidsfiske i Stockholm och Roslagens skärgårdar

I Sverige är intresset för fritidsfiske stort, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig. SLU Aqua, i samarbete med Uppsala universitet, genomför därför en undersökning av fritidsfisket i

Svagt gösbestånd kräver åtgärder

Gösbeståndet i Galtfjärden i norra Roslagen minskar kraftigt. Det visar resultat från de nätprovfisken i fjärden som genomförts sedan 1995. Stora gösar har helt försvunnit från provfiskefångsterna,

Svagt gösbestånd kräver åtgärder

Gösbeståndet i Galtfjärden i norra Roslagen minskar kraftigt. Det visar resultat från de nätprovfisken i fjärden som genomförts sedan 1995. Stora gösar har helt försvunnit från provfiskefångsterna,

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment.