Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 653 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Odling av vildfångad abborre som matas med insektsbaserat foder

Att hålla vildfångade abborrar, som anses vara för små för humankonsumtion, i odling (för utfodring och tillväxt) har identifierats som en möjlighet till att öka både resursutnyttjandet och inkomsten

Biologiskt kontrollprogram vid Värö Bruk

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av Värö bruks utsläpp i vatten, som utförs vid Värö bruk sedan 1983. Kontrollprogrammet har fastställts av Länsstyrelsen

Biologiskt kontrollprogram vid Ringhals

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläppet som utförs vid kärnkraftverket i Ringhals. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men

Forskningsfartyget R/V Svea

R/V Svea är ett av världens modernaste forskningsfartyg och kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Det är Fartygsenheten vid SLU som ansvarar för

Internationellt arbete

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samarbetar med ett antal organisationer som är aktiva i låg- och medelinkomstländer där de akvatiska resurserna utarmas och hotar en säkrad

Dykgrupp

SLU Aqua använder sig av dykare för miljöanalysarbeten, metodutveckling, artinventering eller inom olika forskningsprojekt. Transektdykning används för att beskriva miljöförändringar av fastsittande

SLU utvärderar om konstgjorda rev kan rädda torsken

Byfjorden i Bohuslän ska få fler konstgjorda rev tänkta att skapa skyddande livsmiljöer för bland annat torsk. Men leder reven till att reproduktionen av torsk ökar och kan de bidra till att torsken

SLU utvärderar om konstgjorda rev kan rädda torsken

Byfjorden i Bohuslän ska få fler konstgjorda rev tänkta att skapa skyddande livsmiljöer för bland annat torsk. Men leder reven till att reproduktionen av torsk ökar och kan de bidra till att torsken

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Erik Degerman fick Sportfiskarnas hederstecken i guld

Erik Degerman, miljöanalytiker vid SLU:s institution för akvatiska resurser, har fått Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: hederstecknet i guld. Han tilldelas detta för sina

Erik Degerman fick Sportfiskarnas hederstecken i guld

Erik Degerman, miljöanalytiker vid SLU:s institution för akvatiska resurser, har fått Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: hederstecknet i guld. Han tilldelas detta för sina

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Välkommen att söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Hos

Loading…