Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 267 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Kunskap om Östersjöns hotade torskbestånd belönas

Torsken i östra Östersjön växer sämre än idag än den gjort de senaste 70 åren, och de småväxta och magra torskhonorna lägger också färre ägg. Det visade Monica Mion i sin avhandling, som nu belönats

Disp Viktor Thunell

Fish life histories in a warming climate: a mechanistic basis of change and a community context charlotta.eriksson@slu.se Viktor Thunell försvarar sin avhandling " Fish life histories in a

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Fiskefria områden

I fiskefria områden tillåts inget fiske, och därmed skyddas arter och deras livsmiljöer. SLU Aqua har under många år följt utvecklingen av fiskbestånd och ekosystem i Sveriges fiskefria områden.

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Rådgivning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av

Ekosystem och klimat

Klimat och ekologiska samspel påverkar miljön i hav, kust och sötvatten, parallellt med effekter från mänsklig verksamhet. Ofta är sambanden komplexa, så att flera arter och processer ingår.

Biologisk mångfald

En rik biologisk mångfald ökar ett ekosystems förmåga att klara förändringar och är helt centralt om våra hav, sjöar och vattendrag ska kunna leverera sina ekosystemtjänster. SLU Aqua arbetar med

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Puckellax i Sverige

Puckellax är en främmande art i Sverige. SLU kartlägger dess utbredning. Hjälp oss genom att rapportera fynd av puckellax!

Om projektet

Projektet ’Puckellax i Sverige’ (pink salmon in Sweden) finansieras genom FORMAS och pågår under 2023-2024. Projektet syftar till att: Ge en övergripande bild av utbredningen av lekande puckellaxar

Loading…