Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 267 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

fiskevård-FÅK

Vad är fiskevård? Vilka är effekterna av tidigare fiskevårdsåtgärder och hur man kan arbeta framöver i dessa vattenmiljöer? Projekt FÅK återbesökt ska försöka fylla kunskapsluckorna med fokus på

rapportera kanadaröding

Här kommer du framöver att kunna rapportera in fynd av kanadaröding. Kanadaröding – en doldis bland våra främmande arter Ett särskilt fokus för det ursprungliga FÅK-projektet låg på utvärdering av

projekt-FÅK

I projekt "FÅK återbesökt" syntetiserar vi tillgänglig kunskap om effekterna av fiskevårdsåtgärder som genomförts i reglerade sjöar och vattenmagasin. Reglerade sjöar och magasin utgör en stor del av

Säkra tillgången till hållbar sjömat

För att sätta fokus på akvatiska livsmedelssystem och de miljontals småskaliga aktörer som är involverade i dessa system har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Läs

Fiskevård i reglerade sjöar och vattenmagasin - FÅK återbesökt

I projekt ”FÅK återbesökt” analyserar vi kunskap om reglerade sjöar och kraftverksmagasin från 1970- och 1980-talet och syntetiserar den med ny internationell forskning – i ljuset av en

Forskning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tar fram kunskap som stödjer en långsiktigt hållbar användning av naturresurserna i hav, sjöar och vattendrag. Vi forskar om de akvatiska ekosystemet,

Interaktioner mellan torsk och skrubbskädda

I Östersjön finns en stor kunskapsbrist om ekologiska interaktioner mellan de två kommersiellt viktiga bottenlevande fiskarterna torsk och skrubbskädda. BENTHFISH-projektet på SLU Aqua undersöker

Dammar, tråg och akvarier

Institutionen för akvatiska resurser vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm förfogar över både dammar, tråg och akvarier där du kan genomföra dina undersökningar. Vill du göra experimentella

Kurs i provfiske

Provfiske räknas som djurförsök enligt den svenska lagstiftningen. Förutom en djurförsöksetisk ansökan och andra tillstånd måste du även ha erforderlig utbildning. SLU anordnar kurser i provfiske med

Internationellt arbete

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samarbetar med ett antal organisationer som är aktiva i låg- och medelinkomstländer där de akvatiska resurserna utarmas och hotar en säkrad

SLU uppmärksammar Världshavsdagen

Idag, den 8 juni, är det Världshavsdagen. SLU Vattenforum ägnar extra uppmärksamhet åt havsfrågor och globala hållbarhetsmål under denna dag. På SLU jobbar mer än 400 forskare och experter brett med

Mälarseminariet 2023

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2023 års Mälarseminarium.

Loading…