Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 791 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

På vårt fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför vi genetiska analyser av fisk och kräftor, både inom miljöövervakning, forskningsprojekt och på uppdrag av andra. Vår verksamhet är främst inriktad

Årskull 2018 fortsätter att dominera abborrfångsterna vid Oskarshamns kärnkraftverk

Den varma sommaren 2018 gav abborrynglen en riktigt bra start på livet, något som fortfarande syns i de biologiska undersökningar som Sveriges lantbruksuniversitet genomför i vattnen utanför

Årskull 2018 fortsätter att dominera abborrfångsterna vid Oskarshamns kärnkraftverk

Den varma sommaren 2018 gav abborrynglen en riktigt bra start på livet, något som fortfarande syns i de biologiska undersökningar som Sveriges lantbruksuniversitet genomför i vattnen utanför

Nationella kräftdatabasen

Välkommen till den nationella databasen för kräftor! Här hittar du information om förekomster av flod- och signalkräfta, provfisken och pestdrabbade vatten. Här finns också samlad information för dig

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Välkommen att söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Hos

Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm är en av tre avdelningar vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och vi bedriver miljöanalys, rådgivning och forskning om Sveriges sjöar och

Fler men mindre kräftor i Vättern

SLU har analyserat provfiskedata och fångster i fisket mellan åren 2009 till 2020. I Vättern och Hjälmaren fortsätter fångsterna av kräftor att vara generellt höga. I Vänern sker en långsam ökning av

Fler men mindre kräftor i Vättern

SLU har analyserat provfiskedata och fångster i fisket mellan åren 2009 till 2020. I Vättern och Hjälmaren fortsätter fångsterna av kräftor att vara generellt höga. I Vänern sker en långsam ökning av

Loading…