Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 282 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat aquaculture@slu.se Välkommen till vårt webbinarium med fokus på hållbar produktion och skörd av sjömat, det vill säga fisk, ryggradslösa djur och

Ny säsong för Livet i havet

Snart sommar och semester vid havet. Men vad är det för slingrigt som växer på botten? Kryper mellan stenarna? Eller som trasslat in sig fisknätet? Svaren hittar du i den digitala fälthandboken Livet

Nytt verktyg ska förbättra havsplanering i Indiska oceanen

Hur påverkas havets ekosystem av mänsklig påverkan? Det webb-baserade miljöbedömningsverktyget WIO Symphony gör det möjligt att genom visualisering testa olika sätt att använda havet. Verktyget

Lektidsportalen – webbaserat system ska minska störningar i vattenmiljön

Lektidsportalen är ett webbaserat system med information om var olika fiskarter förekommer och när de är som känsligast för påverkan. Den kunskapen är viktig för den som planerar och utför arbeten

Databasen för fiske i havet - FD2

Databasen Fiskdata2 (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervaknings-undersökningar eller fiskeri-undersökningar. FD2 är den

Hålabben

Hålabben är ett kustgående undersökningsfartyg, som har möjlighet att tråla, håva eller dra andra redskap. Fartyget är 3 meter brett och kan transporteras på lastbil för smidig förflyttning mellan

Havsfiskelaboratoriet

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är en av tre avdelningar vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). Vi samlar in, lagrar och analyserar information om marina ekosystem och om kommersiellt

Rådgivning-2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Yrkesfiske

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Fiskets miljöpåverkan Fiskeregleringar Fiskerikontroll Kvoter Bifångster

Fiskbestånd

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Beståndsanalys, beståndsmodeller Marina fiskarter Stora sjöarna Kustfisk

Ekosystem och klimat

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystemanalys, ekosystemmodeller, flerartsmodeller Bedömning av ekologisk

Miljöövervakning

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Miljöövervakning Datainsamling Fiskhälsa Miljöförvaltning (påverkan på fisk)

Loading…