Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 465 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Odling av vildfångad abborre som matas med insektsbaserat foder

Att hålla vildfångade abborrar, som anses vara för små för humankonsumtion, i odling (för utfodring och tillväxt) har identifierats som en möjlighet till att öka både resursutnyttjandet och inkomsten

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Epifauna-undervattenskamera

Hur kan man övervaka livsmiljöerna på bottnarna i Kattegatt och Skagerrak och utvärdera åtgärder som marina skyddsområden med trålningsförbud? I en ny studie från SLU utvecklas en metod: filmning med

Laxläget

Naturdokumentären Fiskarnas rike som just nu sänds på SVT har hyllats för sitt vackra foto och starka innehåll. I trilogins första del - Älven - spelar laxen huvudrollen. Hur är läget för den svenska

Synoptic

I slutet av september avslutades Synoptic Arctic Survey 2021, en expedition till ett av världens mest svårtillgängliga marina områden; till det istäckta havet mellan Grönland och Nordpolen. Med som

Strömmingsinsamlingen

Lovisa Wennerström är miljöanalysspecialist på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), och projektledare för strömmingsinsamlingen. Nu har projekt ”Strömmingsinsamlingen” pågått sedan i maj.

Nya kartor visar fiskarnas viktigaste uppväxtmiljöer

En ung torsk på Västkusten trivs i en ålgräsäng eller bland stenar och tång, Östersjökustens unga abborrar i nate- och tångskogar i grunda vikar. Under sin uppväxt är fisk ofta beroende av specifika

Genetik hos kustfisk

Biologisk mångfald handlar inte bara om en mångfald av arter, det är lika viktigt är att det finns en genetisk variation inom arterna. De genetiska skillnaderna kan analyseras och beskrivas med

Strömmingsinsamlingen

Situationen för sillen/strömmingen i stora delar av Östersjön är problematisk. I centrala Östersjön och i Bottniska viken har storleksstrukturen i bestånden förändrats och andelen stora fiskar är låg

Publikationer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar resultaten från forskning och miljöanalys som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter, bland annat i

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan. Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av

Loading…