Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 256 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning

Spöreg

Fiskar av vissa arter är lättare att fånga än andra. Det gäller även inom fiskforskningen. Genom medborgarforskning kan du samarbeta med forskare för att öka kunskapen om arter som är viktiga för

Fishinfoodwebs

Denna sida finns ännu inte översatt till svenska, men du kan läsa om forskningen på engelska här >>

Enkät om åtgärder i vattenkraftsreglerade sjöar och älvmagasin

Hjälp oss att täppa till kunskapsluckor om åtgärder i sjöar och magasin! Svara på tio frågor i enkäten nedan. Det kan finnas fiskevårdsåtgärder som genomförts under senare år och som inte finns med i

FAQ om sill

Det pågår en intensiv debatt om sill/strömming i Östersjön. Kust- och fritidsfiskare vittnar om att förekomsten av strömming minskat kraftigt i skärgården, och det finns en oro för att det

Brist på data gör det svårt att bedöma hur ryggradslösa djur påverkas av fiske

I Västerhavet lever tusentals arter av ryggradslösa djur. Många av dem kan vara känsliga för fiske, men databrist gör det svårt att utvärdera hur sårbara de är. Det visar en ny studie från forskare

Disp Stefan Skoglund

Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo salar) charlotta.eriksson@slu.se Stefan Skoglund försvarar sin avhandling "Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

Svartmunnad smörbult – förvandla risk till resurs

Den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare i våra vatten. Denna invasiva fiskart kan både konkurrera ut och äta upp inhemska arter och medföra stora negativa konsekvenser för ekosystemet.

Samverka med oss

Om resursutnyttjandet från den blåa sektorn i framtiden ska öka måste det ske så att det är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för att minska inverkan av människan på vår blåa planet. Med

Biologiskt kontrollprogram vid Ringhals

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläppet som utförs vid kärnkraftverket i Ringhals. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men

Loading…