Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 269 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Rådgivning-2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Internationell

Den här sidan beskriver våra internationella åtaganden, och kort info om de olika organ vi verkar inom. Längs ner finns en exempeltext att använda som utgångspunkt om ni vill. Och här ligger sedan

Nationell

Texten på den här sidan ska beskriva varför det behövs vetenskapliga kunskapsunderlag, vår roll i den kunskapsproduktionen och varför vi är så bra på det, vilka våra viktigaste ”kunder” är. Den

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och viktiga funktioner vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samt adresser till institutionen, avdelningar och lokalkontor. Ledning och

Hummerpremiär

Måndag 26 september är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska hummern – ska omgående

Institutionen för akvatiska resurser

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av

Publikationer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar resultaten från forskning och miljöanalys som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter, bland annat i

Om oss

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) arbetar för att öka kunskapen om ekosystem och naturresurser i både marin miljö och i sötvatten. Vi övervakar och analyserar hav, kustvatten, sjöar och

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och

Forskning

Vi på SLU Aqua skapar kunskap som stödjer en långsiktigt hållbar användning av naturresurserna i hav, sjöar och vattendrag. Vi forskar om de akvatiska ekosystemet, om fisk, fiske och

Databaser

Institutionen för akvatiska resurser samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om fisk och fiske. Informationen utgör underlag för våra förvaltningsråd, men används också som

SLU Aquas historia

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) har en historia som spänner över mer än 150 år, från mitten av 1800-talet fram till idag. Idag arbetar vi tillsammans mot ett gemensamt mål: att

Loading…