Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 260 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Big Old Fat Fecund Females

Big Old Fat Fecund Female (BOFFF) fish play a key role in the productivity and recovery of exploited fish stocks. Larger and older fish contribute disproportionately to spawning, they are more

Publikationer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar resultat från forskning och miljöanalys som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter, bland annat i

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan. Utöver teoretisk och praktisk utbildning i fiskmärkning tas

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

Visit from Ukraine

Nyligen besökte miljöforskaren Viktor Karamushka och fem andra forskare från Kiev National University SLU i Uppsala för att diskutera bedömning av miljöskador och restaurering av skadade ekosystem

Samverka med oss

Om resursutnyttjandet från den blåa sektorn i framtiden ska öka måste det ske så att det är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för att minska inverkan av människan på vår blåa planet. Med

Biologiskt kontrollprogram vid Ringhals

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläppet som utförs vid kärnkraftverket i Ringhals. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men

Fiskuppfödning

Fiskodlingens produktionskapacitet är ca 250 000 1-åriga ungar och ca 140 000 smolt. Kläckeriet har en kapacitet för ca 2 miljoner romkorn och kläckning av ca 1 miljon yngel. När den odlade fisken är

Databasen för provfiske vid kusten - KUL

Databasen KUL innehåller fångstdata från kustprovfisken. KUL har i sin nuvarande form varit i drift sedan 2006. I KUL lagras också data från individprovtagningar av fisk från kustprovfisken. Detta

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby producerar cirka 130 000 laxar och öringar per år för utsättning i Dalälven. En förutsättning för ett miljövänligt och djuretiskt vattenbruk är att det bedrivs

Loading…