Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 455 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Abborrens arvsmassa kartlagd

Ett team av svenska, finska och estniska forskare har genomfört världens första fullständiga sekvensering av abborrens arvsmassa – genomet. Kartläggningen kan visa hur det naturliga urvalet påverkar

Abborrens arvsmassa kartlagd

Ett team av svenska, finska och estniska forskare har genomfört världens första fullständiga sekvensering av abborrens arvsmassa – genomet. Kartläggningen kan visa hur det naturliga urvalet påverkar

Kurs i ekologi för fiskevård

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i

Kurs i fiskerivetenskap

Hur mycket kan vi fiska utan att fiskbestånden och ekosystemen påverkas negativt? Kursen "Principer för fiskerivetenskap" ger dig kunskap om vad som krävs för att ett fiske ska vara långsikt hållbart

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag Då ska du söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Vi på

Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och

Undervattensrobot letar DNA-spår efter fisk i havet

SLU Aqua deltar tillsammans med forskare vid danska DTU Aqua i ett projekt för att utveckla metoder som kan ”sniffa” reda på fisk i havet. I projektet testas världens första undervattenslaboratorium

Undervattensrobot letar DNA-spår efter fisk i havet

SLU Aqua deltar tillsammans med forskare vid danska DTU Aqua i ett projekt för att utveckla metoder som kan ”sniffa” reda på fisk i havet. I projektet testas världens första undervattenslaboratorium

Storjungfrun / Kalvhararna

2011 infördes ett fiskefritt område i Söderhamns skärgård runt ön Storjungfrun, utsjögrundet Storgrundet, och kring öarna Tupparna samt Kalvhararna i syfte att stärka beståndet av havslekande sik.

Havstensfjorden

Havstensfjorden, ett skyddat innerfjordsområde innanför Orust har historiskt varit ett mycket produktivt område för fisk. Området har även varit i fokus för lokala samförvaltningsinitiativ med fokus

Gålö

Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård har varit känt för sitt goda fiske efter gös och gädda. Kraftiga nedgångar i bestånden gjorde att ett fiskefritt område inrättades som en akutåtgärd för

Kustlaboratoriet

Vid Kustlaboratoriet bedrivs forskning, miljöövervakning, och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Resultaten ligger till grund för fiskeråd, havsplanering, miljöstatus och