Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 700 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och viktiga funktioner vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samt adresser till institutionen, avdelningar och lokalkontor.

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment.

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Välkommen att söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Hos

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med

Hälsan hos kustfisken bättre men fortfarande tydligt påverkad

Provfisken, fiskhälsoanalyser och miljögiftsprovtagningar visar att fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten återhämtat sig något, men att halterna i fisken av miljögifterna kvicksilver

Hälsan hos kustfisken bättre men fortfarande tydligt påverkad

Provfisken, fiskhälsoanalyser och miljögiftsprovtagningar visar att fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten återhämtat sig något, men att halterna i fisken av miljögifterna kvicksilver

Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök. I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt

Tonfiskforskning blir dokumentär på SVT

Sveriges fantastiska fiskar är arbetsnamnet på den trilogi i naturdokumentärer som filmaren Martin Falklind just nu arbetar med för SVT. I helgen följde han med SLU:s forskare ut till havs för att

Databasen för provfiske i sjöar - NORS

SLU Aqua samlar in, kvalitetssäkrar och lagrar provfiskedata från hela landet. Ingång till databasen och sökinstruktion finns nedan. Den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, började byggas

Tonfiskforskning blir dokumentär på SVT

Sveriges fantastiska fiskar är arbetsnamnet på den trilogi i naturdokumentärer som filmaren Martin Falklind just nu arbetar med för SVT. I helgen följde han med SLU:s forskare ut till havs för att

Ny kemisk metod avslöjar Östersjötorskens ålder

En mager östersjötorsk pryder omslaget av det senaste numret av Journal of Fish Biology. Artikeln är en del av Yvette Heimbrands avhandling och blev utvald av chefredaktören Michel Kaiser och

Loading…