Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 178 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:
Ålderslaboratorierna vid institutionen för akvatiska resurser

Ålderslaboratorierna vid institutionen för akvatiska resurser

Tre laboratorier med lång erfarenhet av att studera fiskars ålder och tillväxt. Åldersanalys av fisk kan ge detaljerad information om fiskbestånden och visa hur fiskar reagerar när miljön förändras. Inom vår institutionen finns tre ålderslaboratorier ...

Fiskeriatlas.JPG

Atlas över svenskt yrkesfiske 2003-2015: färre stora båtar, minskande fångster men stabila landningsvärden

En ny rapport från institutionen för akvatiska resurser vid SLU ger en unik överblick över svenskt kust och havsfiske 2003 till 2015. Sammanställningen visar bland annat att antalet stora båtar minskat med nästan en femtedel sedan 2003, medan ...

Hentati_torsk_web.jpg

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ...

1ÅR.jpg

Kvalitetssäkring och utveckling av åldersanalys på fisk

SLU Aqua bedriver ett aktivt arbete med kvalitetssäkring, genom ett brett samarbete mellan åldersanalytiker och mellan åldersanalytiker och forskare. Vi utvecklar och utvärderar analysmetoder samt följer de framsteg som görs genom nationellt och ...

framsida utkast RoM 2016 för sluaqua 160.180.png

Lediga anställningar på SLU Aqua

Foto: Anna Lingman, SLU Aqua Vill du jobba i en kreativ, multinationell och inspirerande miljö? Då ska du söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua ...

DYUeEwyX0AAH9Mx.jpg

Antagningen öppen för höstens spännande kurser

Vill du jobba med fisk, fiske, skaldjur, sälar, tumlare, sjöfågel eller akvatiska ekosystem? Då har vi på SLU Aqua kurser som passar dig. Den 15 mars öppnade antagningen till våra masterkurser Ekologi för fiskevård och Principer för fiskerivetenskap, ...

karta fritidsfiske.jpg

Datainsamling från fritidsfisket

Fritidsfisket efter torsk i Södra Östersjön. Det streckade området i kartan visar förvaltningsområdet för det västra torskbeståndet. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten genomför SLU Aqua provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket ...

Undervisning_Jenny Svennås-Gillner.jpg

Forskarutbildning vid SLU Aqua

Foto: Jenny Svennås-Gillner Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utbildar doktorer inom ämnena biologi med inriktning ekologi och miljöanalys. Utbildningen är fyraårig och större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. ...

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen ...

1430-2Lars.jpg

Ökande temperaturer i Östersjön får abborren att växa snabbare

Med de senaste årtiondenas temperaturhöjning i Östersjön så har kroppstillväxten ökat hos abborrar i såväl norra och centrala som i södra Östersjön. Preliminära analyser tyder dessutom på att den temperaturberoende tillväxtökningen kan ...

YHeimbrand_otolit_Sr_Mn.jpg

Spårämnen i hörselstenar viktigt verktyg i torskförvaltningen

Tvärsnitt av en hörselsten från en östersjötorsk. De röda markeringarna är vinterzoner som indikerar att torsken var fyra år gammal när den fångades. Foto: Yvette Heimbrand, SLU. Förvaltning av fisk kräver vetenskapliga underlag. För östersjötorskens ...

Räkbur_ex2_FB.jpg

Räkburar "agnade" med ljus ger större fångst

Ett hållbart och skonsamt fiske är viktigt om vi ska värna om våra marina resurser. Många av de fiskemetoder som idag används påverkar miljön negativt och ger dessutom stora bifångster av fisk. I ett försök att utveckla ett mer skonsamt räkfiske ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10