SLU-nyhet

Naturvårdsverket satsar medel på SKUD

Publicerad: 06 november 2020

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, kommer att uppdateras till en ny teknisk lösning för att möta dagens krav på säkerhet och drift.

Under året har SLU Artdatabanken, med finansiering från Naturvårdsverket, arbetat med uppdateringen som beräknas vara klar före årsskiftet. SKUD kommer att bibehålla ett unikt gränssnitt för användarna. Uppdateringen kommer även att medföra nya funktioner för användarna såsom en betydligt bättre möjlighet att använda SKUD i mobiltelefon. Uppdateringen innebär att SKUD och Dyntaxa kommer att få en gemensam ny teknisk plattform. Efter genomförd uppdatering kommer justeringar att genomföras för att uppnå full funktionalitet. Huvudman för SKUD är även fortsättningsvis SLU Programmet för odlad mångfald, Pom.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92