SLU-nyhet

Aktiviteter inom SLU Plattform växtförädling sammanfattas i Sveriges utsädesförenings tidskrift

Publicerad: 18 december 2020

Nyttiga proteiner från potatis, vete anpassat för hårda jordar och raps som samarbetar bra med snälla bakterier. Det senaste specialnumret av Sveriges utsädesförenings tidskrift handlar om pilotprojekt och ett axplock av andra aktiviteter som fått stöd av SLU Plattform växtförädling mellan åren 2014 och 2020.

2014 gjorde SLU en riktad satsning på växtförädling och inrättade det fakultetsgemensamma ämnesområdet växtförädling (SLU Plattform växtförädling). Sedan dess och fram till i år har SLU Plattform växtförädling verkat för att öka samarbetet mellan personer som jobbar med växtförädlingsrelaterade frågor vid SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter.

Som en del i att knyta ihop säcken ger plattformen ut en skrift som summerar dess aktiviteter, i samarbete med Sveriges utsädesförenings tidskrift.

Artiklarna i skriften handlar bland annat om hur blomegenskaper påverkar pollineringsbehovet hos åkerböna, sjukdomsresistenta och klimatanpassade äppelsorter, förädling av skogsträd, förädling av lingon och förbättrade potatissorter.

En artikel handlar om reglerna som man måste hålla sig till om man vill använda växtgenetiska resurser från andra länder. En annan handlar om fleråriga stråsädesgrödor för framtidens jordbruk. Dessa nedslag i den växtförädlingsrelaterade forskningen, visar bredden och djupet som finns inom det här ämnesområdet vid SLU.

Du hittar skriften på Sveriges utsädesförenings hemsida.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

SLU Plattform växtförädling

Mariette Andersson (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
mariette.andersson@slu.se
tel: +46 40 41 55 41

Katja Fedrowitz (koordinator)
Institutionen för ekologi, Uppsala
katja.fedrowitz@slu.se
tel: +46 18 67 21 96