Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen mellan forskning och utbildning. Alla på SLU är välkomna att vara en del av nätverket.

 


Det finns 88 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtförädling och avel:

SLU Nätverk växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen

SLU Grogrund anordnar workshop om växtförädling och cerealier

Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna

Workshopserie om modern växtförädling fortsätter

Under hösten 2022 satsar SLU Grogrund på ytterligare tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander, postdoktorer och forskare som yrkesverksamma.

Reformerad lagstiftning för gensaxade grödor

Just nu pågår en process inom EU för att se över biosäkerhetslagstiftningen, som bland annat reglerar hur gensaxen får användas för växtförädling och utveckling av nya grödor. EU-kommissionen har

Seed money projects

As part of the strategy to increase cross-faculty collaborations and to further strengthen breeding research at SLU, the SLU Breeding Network is financially supporting the following short-term

Workshop om rapsens möjligheter

Workshop om rapsens möjligheter ida.andersson@slu.se Studenter vid SLU och Lunds universitet bjuds in till en workshop med fokus på rapsens möjligheter. Studiebesök i rapsoljeproduktion,

Workshop om växtförädling och cerealier

parvin.mazandarani@slu.se Workshopen ska bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt

Utlysningar

Special call for staff at SLU, working within plant or animal breeding at locations other than Alnarp Apply latest on October 15 at 14:00, link to call: https://www.slu.se/en/ew-news/2022/8/

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding - Phenotyping

SLU Grogrunds workshopserie II – Methods in Modern Plant Breeding - Phenotyping marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska med temat Phenotyping. Ansvarig lärare: Aakash Chawade, SLU,

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding – Plant Breeding

SLU Grogrunds workshopserie II – Methods in Modern Plant Breeding – Plant Breeding marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska med temat Plant Breeding. Ansvarig lärare: Larisa Gustavsson,

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding – Product Quality

SLU Grogrunds workshopserie II – Methods in Modern Plant Breeding – Product Quality marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska med temat Product Quality. Ansvarig lärare: Ramune Kuktaite,

Särskild utlysning för personal vid SLU som arbetar med växt- eller djurförädling på andra platser än Alnarp.

SLU Breeding Network och SLU Global utlyser en särskild ansökningsomgång för personal vid SLU på andra platser än Alnarp och som arbetar med växt- eller djurförädling vid SLU. Syftet med utlysningen

Loading…