Sveriges lantbruksuniversitet

Plattform växtförädling


Det finns 93 sidor som är taggade med Plattform växtförädling:
Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium fredrik.reslow@slu.se Welcome to a symposium that will focus on the past, present and future research within the area of plant resistance breeding. When and

Kurser för doktorander & post-docs

Kurser för doktorander & post-docs

SLU Plattform växtförädling anordnar 1-2 kurser per år för doktorander och postdocs och i mån av plats även för andra SLU-forskare. Kurserna ambulerar mellan Umeå, Uppsala och Alnarp. Plattformen

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium fredrik.reslow@slu.se Welcome to a symposium that will focus on the past, present and future research within the area of plant resistance breeding. When and

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium fredrik.reslow@slu.se Welcome to a symposium that will focus on the past, present and future research within the area of plant resistance breeding. When and

Fakultetsövergripande plattformar på SLU

Fakultetsövergripande plattformar på SLU

Som ett led i Framtidens SLU skapades tre stycken fakultetsövergripande ämnesområden ("plattformar") för sådana ämnen som efter fakultetsreformen kom att ingå i flera fakulteters ansvar. Följande

Två vägar att ge EU-länder möjlighet att odla GM-grödor

Tänk om EU:s medlemsländer fick valfriheten att tillåta nya genetiskt modifierade (GM) grödor för odling på sina åkrar, på ett liknande sätt som länderna idag kan välja bort och förbjuda EU:s enda

Två vägar att ge EU-länder möjlighet att odla GM-grödor

Tänk om EU:s medlemsländer fick valfriheten att tillåta nya genetiskt modifierade (GM) grödor för odling på sina åkrar, på ett liknande sätt som länderna idag kan välja bort och förbjuda EU:s enda

Om plattformen

Om plattformen

I plattformen medverkar fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) , fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar fredrik.reslow@slu.se Sjur Sandgrind, Department of Plant breeding, SLU Institutionen för växtförädling Seminarierummet

Plattform för växtförädling

Plattform för växtförädling

Växtförädlingsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtförädling finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal

Växtgenetiska resurser

Växtgenetiska resurser

From June 2018, the Platform Plant Breeding is financing an assignment to Dennis Eriksson, Researcher at the Department of Plant Breeding in Alnarp, to develop routines for how to handle plant

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

anna.lehrman@slu.se Följ med ut i potatislandet och hör forskarna berätta om hur vår mest älskade knöl kan bli ännu bättre. Dessutom kan du själv bidra till forskningen. Följ med på en guidad tur i

Loading…