Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen mellan forskning och utbildning. Alla på SLU är välkomna att vara en del av nätverket.

 


Det finns 84 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtförädling och avel :

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Projekt Hero - Healthy roots

Webbinarium: HeRo – Healthy roots marianne.persson@slu.se Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra höstvetesorter med fokus på rotsystemet Välkommen till ett webbinarium om SLU

Forskar du på avel, växtförädling eller växtskydd? Var med i SLU:s nya nätverk!

SLU Nätverk växtförädling och avel och SLU Nätverk växtskydd främjar och stimulerar samarbete mellan SLU-forskare. Nu är du välkommen till kickoffer för de här nya fakultetsöverskridande nätverken i

Unify breeding at SLU

Unify breeding at SLU katja.fedrowitz@slu.se A one day kick-off workshop for everyone working with breeding at SLU. The aim is to strengthen the internal network as well as to get some inspiring

SLU Grogrund workshopserie

Under hösten 2021 satsar SLU Grogrund på tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander och postdoktorer som yrkesverksamma. Workshopparna i serien

Methods in Modern Plant Breeding: Genome editing

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding - Genome Editing marianne.persson@slu,se Online workshop på engelska om Genome editing, leds av Per Hofvander, institutionen för

Methods in Modern Plant Breeding: Genomic selection

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding - Genomic Selection marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska om Genomic selection, leds av Aakash Chawade, institutionen

Methods in Modern plant Breeding: Association mapping

SLU Grogrunds workshopserie: Methods in Modern Plant Breeding - Association Mapping marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska om Association mapping, leds av Larisa Gustavsson,

Breeding call

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i onlinekonferenser eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter som är

SLU Nätverk växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen

Alla kalenderhändelser Nätverk växtförädling och avel

Nätverk växtförädling och avel samlar alla händelser inom växtförädling och avel på SLU här

Calls 2021

The SLU Breeding Network has the mission to strengthen research in plant and animal breeding by utilizing the potential of the many researchers working at SLU's various parts. The SLU Breeding

Loading…