SLU-nyhet

Hållbart fiske efter braxen

Publicerad: 08 december 2020
Braxen. Foto.

Fisket efter braxen ökar – men hur gör man det hållbart? I en färsk rapport föreslår SLU olika metoder som syftar till att säkerställa ett hållbart fiske. Inte bara efter braxen, utan även efter andra arter som kan vara aktuella i ett ökat inhemskt resursutnyttjande i framtiden. Exempel på hållbarhetsmått är längdbaserade indikatorer, som kan varna om fisketrycket är för hårt eller om rekryteringen är svag.

I dag pågår en utveckling av nya fiskprodukter för att öka både efterfrågan och lönsamheten i det småskaliga yrkesfisket. Att äta braxen är en nygammal upptäckt. Det innebär att fisket efter braxen kommer att öka, och för att undvika överfiske behöver bestånden följas upp. Hur denna uppföljning ska gå till och hur vi säkerställer att fisket efter braxen blir hållbart presenteras i en ny rapport från institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Braxen - en långlivad art känslig för hårt fiske

Braxen är en art som kan vara både långlivad och stor. Den blir även könsmogen (leker) relativt sent i livet och kan därför vara känslig för ett hårt fiske. Dock kan det vara ganska stor variation i hur fort den växer (och andra livshistoriekaraktärer) och därmed varierar det mellan sjöar och kustområden hur känslig för fiske den är.

—Vi har sammanställt den kunskap som finns om hur braxenbestånden runtom Sverige ser ut, och föreslår olika sätt för att följa beståndens utveckling, berättar Göran Sundblad, forskare på SLU Aqua.

Metoderna för uppföljning sträcker sig från enklare längdbaserade indikatorer, som är möjliga att ta fram i självskattningsprogram, till mer avancerade metoder som bygger på kunskap om tillväxt och ålder.

—Vi hoppas att vi med denna rapport kan visa inte bara vad vi vet om braxen, utan också ge en ökad förståelse för vilken kunskap som behövs för att säkra ett långsiktigt hållbart nyttjande av akvatiska resurser, fortsätter Göran Sundblad. Det är vår förhoppning att de metoder och förslag som presenterats för braxen ska vara användbara också i andra sammanhang när livsmedelsstrategins mål om ett ökat inhemskt resursutnyttjande i framtiden också inkluderar andra arter. Förädling och produktutveckling av arter som nyttjas hållbart är till nytta för yrkesfisket som bransch och för samhället som helhet.

Läs mer om braxen och hållbart fiske i Aqua reports 2020:14 Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd - Ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen.