SLU-nyhet

Fler men mindre kräftor i Vättern

Publicerad: 02 april 2021
Signalkräfta kryper på sjöbotten. Foto.

SLU har analyserat provfiskedata och fångster i fisket mellan åren 2009 till 2020. I Vättern och Hjälmaren fortsätter fångsterna av kräftor att vara generellt höga. I Vänern sker en långsam ökning av fångsterna men från en betydligt lägre nivå. Däremot har kräftornas antal ökat och medelstorleken minskat i Vättern och i vissa delar av Hjälmaren.

I Vättern och Hjälmaren är fångsterna av signalkräftan en viktig del av inkomsten för yrkesfiskare i sjöarna. Sedan 2009 har SLU årligen genomfört provfisken samt provtagningar av yrkesfiskets fångster i dessa sjöar.

- Syftet med undersökningarna är ju att förbättra kunskapsläget om signalkräftans utveckling och förekomst, men även vilka effekter fisket har på bestånden, säger John Persson, miljöanalytiker på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). För yrkesfiskare är det här värdefull information, eftersom signalkräftan utgör en viktig del av deras inkomst.

Hur mycket kräftor finns det?

I fältrapporten Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern; En utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020, redovisas resultat från 2020 års provtagningar och provfisken tillsammans med tidigare års data. I Vättern får yrkesfiskarna generellt höga fångster av kräftor varje år. På majoriteten av de undersökte lokalerna i Vättern har antalet kräftor ökat, samtidigt som medelstorleken har minskat. I Hjälmaren får man också generellt stora fångster, bara på en av lokalerna i Hjälmaren har medelstorlek respektive andelen kräftor över minimimåttet minskat. I Vänern befinner sig kräftorna i en expansionsfas och fångsterna ligger fortfarande på en betydligt blygsammare nivå jämfört med de Hjälmaren och Vättern. Dock ökar antalet kräftor generellt sett i Vänern, om än långsamt, och även medelstorleken ökar lite över åren. 

- I fisket får man stora fångster i både Hjälmaren och Vättern, men i Vänern ligger fångsterna fortfarande på en lägre nivå, även om de ökar långsamt över åren, säger John Persson.

Prognos för fångster av kräfta i Vättern

Inför kräftsäsongen presenterar SLU Aqua varje år sedan 2017 en prognos för hur
fångsterna i årets yrkesfiske efter signalkräfta i Vättern beräknas bli.

- Det som har störst betydelse för fångstens storlek i prognosen var stress och dödlighet på grund av stora variationer i vintertemperaturen två år tidigare, säger Lennart Edsman, forskare på SLU Aqua. Prognosens precision varierar en del mellan åren, men den genomsnittliga felmarginalen stannar på knappt fem procent.

I Vättern beräknades den relativa fångsten 2020 bli 105 gram matkräftor (individer över 100 mm) per bur och natt. Preliminära fångstsiffror för det yrkesmässiga kräftfisket i Vättern 2020 visar på 114,3 gram per bur och natt.

Läs mer om fiskets fångster och provfisken som SLU Aqua genomfört i Aqua reports 2021:4 Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern : en utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020


Kontaktinformation

John Persson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
john.persson@slu.se, 010-478 42 67

Lennart Edsman, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
lennart.edsman@slu.se, 010-478 42 26

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se