SLU-nyhet

Hallå där...

Publicerad: 10 oktober 2022
Bild på Janina Priebe

…Janina Priebe, ny biträdande programchef i Future Forests.

Vem är du?

– Jag är Janina Priebe, forskare i miljöhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Jag bedriver idéhistorisk forskning och undervisning kring hållbarhet, skog och klimat. Det betyder att jag är särskilt intresserad av hur våra idéer och förståelser av miljö och naturresurser skapas i samhället. Det är grunden till hur vi närmar oss miljöfrågor till exempel i styrning och förvaltning.

– Just nu forskar jag inom ett forskningsprojekt som handlar om hur skogen kan användas för att nå klimatmålen, och i ett projekt som handlar om energiomställning i nordliga områden. Under hösten kommer jag har en del undervisning och jobbar bland annat med våra miljöinriktade kurser inom idéhistoria.

Vad kommer din roll inom SLU Future Forests att vara?

– Min roll inom SLU Future Forests är att koordinera Umeå Universitets engagemang i plattformen, med fokus på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Skogsfrågorna är i stor utsträckning sociala och kulturella frågor. Det som händer i skogen har att göra med praktiker och värderingar, våra egna och samhällets prioriteringar, och med institutioner och ramar för hur vi organiserar samhället. Min uppgift är att koppla samman de här perspektiven för att lyfta fram dem i skogsrelaterad forskning.

Vilka frågor vill du utveckla inom plattformen?

– Future Forests handlar om tvärvetenskap. Och tvärvetenskap handlar om att skapa förbindelser. Min vision är att hitta synergier mellan Future Forests-plattformen och andra tvärvetenskapliga insatser som redan finns vid Umeå universitet. Jag har mina fötter i olika sammanhang, till exempel inom hållbarhetsforskning och arktisk forskning. Jag är en av de nyligen utsedda Arctic Five Chairs vid Umeå universitet, som ingår i ett arktiskt universitetsnätverk. De här kopplingarna siktar jag på att bygga ut.

– En annan viktig aspekt som jag vill betona i mitt arbete för Future Forests är unga forskares roll. Jag är engagerad i ett nätverk för unga forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som jag gärna vill lyfta fram i Future Forests sammanhang. I ett tidigt skede av karriären är det särskilt viktigt att få stöd för att utveckla tvärvetenskapliga perspektiv efter ofta många år av utbildning inom en specifik disciplin som förmedlar grunder i metod och teori.

För en hållbar skog behöver vi den nya generationens perspektiv, och perspektiv som inkluderar framtida generationers intressen och behov när det gäller skogen. Skogen handlar om framtiden.

Text: Teresia Borgman.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation