Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 341 sidor som är taggade med SLU Future Forests:
SLU i Almedalen

SLU i Almedalen

Vårt universitet producerar forskning i världsklass. Under Almedalsveckan kommer SLU att presentera utmanande vetenskap och skapa debatt och diskussion kring samhällskritiska frågor. Vi livesänder

Carl Vigren

Carl Vigren

Research Assistant at the Unit for Field-based Forest Research Previously TA in R for masters' students at dept. for fish, wildlife & environmental studies. Currently providing programmatic

Kunskap om regional skogsanvändning

Kunskap om regional skogsanvändning

Arbetet med regionala skogsprogram sattes i gång på flera håll i landet under 2018. SLU fick i uppdrag att stödja fem av de nordliga länen med kunskapsunderlag rörande skogens tillstånd och nyttjande

Kunskap om regional skogsanvändning

Kunskap om regional skogsanvändning

Arbetet med regionala skogsprogram sattes i gång på flera håll i landet under 2018. SLU fick i uppdrag att stödja fem av de nordliga länen med kunskapsunderlag rörande skogens tillstånd och nyttjande

Future Forests medverkar i riksdagsutfrågning

Future Forests medverkar i riksdagsutfrågning

Miljö- och jordbruksutskottet håller den 4 juni en öppen utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö. Från SLU Future Forests medverkar programchefen Annika Nordin. Utfrågningen sänds direkt. Länk:

Future Forests medverkar i riksdagsutfrågning

Future Forests medverkar i riksdagsutfrågning

Miljö- och jordbruksutskottet håller den 4 juni en öppen utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö. Från SLU Future Forests medverkar programchefen Annika Nordin. Utfrågningen sänds direkt. Länk:

Forskare kraftsamlar kring skyddszoner i skogen

Att lämna träd i skyddszoner kring sjöar och vattendrag för att skydda skogslandskapets vatten har diskuterats och praktiserats sedan 1960-talet. Debatten om deras bredd, placering och utformning är

Forskare kraftsamlar kring skyddszoner i skogen

Att lämna träd i skyddszoner kring sjöar och vattendrag för att skydda skogslandskapets vatten har diskuterats och praktiserats sedan 1960-talet. Debatten om deras bredd, placering och utformning är

Guld till Future Forests film om skogen

En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen knep i går guldet vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. “Skogen ­­– räcker den?” tilldelades första pris i

Guld till Future Forests film om skogen

En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen knep i går guldet vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. “Skogen ­­– räcker den?” tilldelades första pris i

IBFRA Insight Workshop

IBFRA Insight Workshop

Sustainable boreal forest management - challanges and opportunities for climate change mitigation. Invited guests only. Stockholm

IBFRA Insight Workshop

IBFRA Insight Workshop

Sustainable boreal forest management - challanges and opportunities for climate change mitigation. Invited guests only. Stockholm

Loading…