Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 138 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Hyggesfritt i framtidens skogsbruk: Vad pågår?

Hyggesfritt i framtidens skogsbruk: Vad pågår? viktor.karlsson@slu.se Förväntningarna på skogen är höga, och vi har en intensiv debatt. Andra mål än virkesproduktion tar mer plats med till exempel

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Future Forests-frukostmöte i samband med fakultetsdagarna

Future Forests-frukostmöte i samband med fakultetsdagarna viktor.karlsson@slu.se Fakulteten för skogsvetenskap anordnar två fakultetsdagar på plats i Umeå. I samband med detta bjuder Future Forests

Forest Social: The Swedish Wildfires of 2018: Forests as Lived Spaces and Local Community Agency

Forest Social: The Swedish Wildfires of 2018: Forests as Lived Spaces and Local Community Agency viktor.karlsson@slu.se På föreläsningen kommer Jenny Ingridsdotter, universitetslektor vid

Forest Social: Global, national or local? Conflicts and synergies between policy goals in natural resource management

Forest Social: Global, national or local? Conflicts and synergies between policy goals in natural resource management viktor.karlsson@slu.se På föreläsningen kommer Irina Mancheva, postdoktor vid

Visualising the future 21 sep

Visualising the future - med Garry Peterson (Stockholm Resilience Centre) och Susanna Barrineau (SLU) futurefood@slu.se Framtidslabbet bjuder in till webbinarium och diskussion med Garry Peterson (

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

En genomlysning av den svenska modellen för skogsbruk

Vad är egentligen den svenska modellen för skogsbruk? Vad består den av? Skiljer den sig från andra länders modeller för att styra hur skogen brukas? Om den skiljer sig på ett avgörande sätt från

96 forskare om skogens värden

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker

Marie Stenseke leder IDA

Marie Stenseke kommer att leda SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Marie har ett starkt engagemang i att underlätta och stimulera interaktion mellan forskare som

Loading…