Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 184 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Skogsskadekurs gav nya insikter om skadegörare och risker

Att rusta skogen mot skogsskador och kunna analysera risker och konsekvenser skadorna är viktigt, inte minst när klimatet blir varmare. Unders mars till maj hölls den första av tre doktorandkurser i

Almuppropet 2023

Tipsa oss om friska almar! Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Nu söker SLU, Skogsforsk och Linnéuniversitetet friska almar

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Futures of Agriculture och Multifunctional landscapes

Futures of Agriculture och Multifunctional landscapes: Tvärvetenskaplig djupdykning vid SLU futurefood@slu.se Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och utbildning vid SLU.

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Välkommen till en eftermiddag som diskuterar hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka

Webinarium: Kolkartor

henrik.j.persson@slu.se SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken. Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram

Climate conversation: Communicating

SLU Global och SLU Future Forests stod nyligen värdar för ett klimatsamtal om hur man kan kommunicera forskning för klimatåtgärder. Seminariet är en del av en serie klimatsamtal som SLU Global och de

Seminariet om hyggesfritt lockade många besökare

4 maj arrangerade SLU Future Forests, Skogsstyrelsen och Skogforsk ett andra seminarie i sin serie om hyggesfritt skogsbruk. Seminariet innehöll både föreläsningar och diskussioner om vilka motiv och

Forest Social: Forest Sami and Sami forests

Forest Social: Forest Sami and Sami forests viktor.karlsson@slu.se På denna föreläsning kommer Gudrun Norstedt, forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, att presentera

Utvärdera med forskare och lokala aktörer för bästa skogsskötsel

Genom att använda både vetenskapliga utvärderingar av framtida skogsscenarier och kunskap från lokala aktörer är det lättare att finna en bra skogsskötsel. En skötsel som passar både lokala

Disputation Isabella Hallberg Sramek

Tailoring forest management to local socio-ecological contexts : Addressing climate change and local stakeholders’ expectations of forests charlotta.bergstrom@slu.se Isabella Hallberg Sramek

Loading…