Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 196 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Skogsstyrelsens omvärldsanalys-vad innebär det för framtidens skogsforskning

Skogsstyrelsens omvärldsanalys-vad innebär det för framtidens skogsforskning futureforests@slu.se Välkommen till en online-workshop organiserad av SLU Future Forests där vi diskuterar behoven av

SLU YI Musikhjälpen

De tre gymnasieelever som under oktober representerade SLU under Global Youth Institute i USA har på eget initiativ startat en insamling för årets tema på Musikhjälpen – Ingen ska behöva dö av hunger

Skoglig planering i framtiden

Behöver vi verkligen planera för det som görs i skogen och hur kommer skoglig planering se ut i framtiden? Karin Öhman, professor i skoglig planering, och Jeannette Eggers, programchef Skogliga

Utlysningar

Utlysning för praktikplatser vid företag som är specialiserade på växtförädling eller djuravel SLU Breeding Network välkomnar masterstudenter och doktorander vid SLU att ansöka om medel för att göra

Forskarworkshop – Green dreams and workforce realities: svenska skogen och de som jobbar i den

henrik.j.persson@slu.se Välkommen till uppföljningen av Future Forests workshop ”Green dreams and workforce realities”. Den här gången körs workshopen online och fokuserar på Sverige, EU, skogsmark

E-Tools: Evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier

I E-Tools lyssnar forskare från olika ämnesområden in på utmaningar och önskemål från skogsägare och skogsförvaltare, förbättrar tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i Heureka och utvärderar

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates hanna.weiber.post@slu.se Vårt föränderliga klimat har satt ett nytt strålkastarljus på trädens betydelse och eftersom fler människor

IDA-DesignThinking

Design Thinking for interdisciplinary collaborations and knowledge transfer futurefood@slu.se Metodiken Design Thinking är speciellt lämpad för tvärvetenskapliga forskningsprojekt då den utmanar

Välkommen på 1:a adventsmöte för skogsforskare

henrik.j.persson@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in forskare vid Uppsala campus till en nätverkslunch. Kom och lyssna på postdoc Federico Lingua, som berättar om sitt avhandlingsprojekt

SLU deltar i New European Bauhaus

Livsmiljöer som är vackra, hållbara och inkluderande. Det är ambitionerna i EU-initiativet New European Bauhaus. I augusti 2023 blev SLU officiell partner i New European Bauhaus som har syftet att

Forskar-workshop: Green dreams and workforce realities - Swedish forests and forest labour

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på en workshop med SLU Future Forests, där vi diskuterar nya forskningsprojekt och nätverk över en fika. Den här gången fokuserar vi på Sverige, EU, skogsmark och

Möt den nya doktoranden Mateusz Grzeszkiewicz

Statistik, data, modeller och hyggesfritt. Det är några av den nya doktoranden Mateusz Grzeszkiewiczs favoritord. Mateusz kommer att förbättra tillväxtfunktioner för alternativa skötselstrategier i

Loading…