Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 158 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyste såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum var 27 januari 2023. Vem kunde söka

Workshop skogsövervakning EU

Workshop: EU:s framtida skogsövervakning henrik.j.persson@slu.se Den 1-2 februari står SLU som värd för en workshop där temat är framtidens skogsövervakning inom EU. Workshopen anordnas med stöd

Att planera för en hållbar framtid

Konferens: Att planera en hållbar framtid erik.hallstensson@slu.se Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges

Paul Kardol – ny professor i skoglig mikrobiologi

Paul Kardol forskar om interaktioner mellan växt och jord och ekosystemprocesser. De senaste tio åren har han undersökt den subarktiska tundran i norra Sverige och fokuserat på frågor som rör global

SLU Future Forests arrangerar exkursion

SLU Future Forests arrangerar en exkursion viktor.karlsson@slu.se SLU Future Forests arrangerar en exkursion i Uppsala. Mer information kommer under våren. SLU Future Forests Uppsala emmaholm

Nya projekt inom framtidsplattformen Future Forests; Världen i den svenska skogen

Nya projekt inom framtidsplattformen Future Forests; Världen i den svenska skogen viktor.karlsson@slu.se Plattformen bjuder in dig till en workshop för forskare att samlas för att formulera nya

Tre av tio skogsägare vill satsa på annat än virke

Allt färre privata skogsägare är beroende av inkomsterna från sitt skogsbruk, men virkesintäkten är ändå ett av de viktigaste skälen för att äga skog. Det visar en enkätundersökning som Future

Deltagande planering - att få fler aktiva i besluten

Ett hållbart skogsbruk innebär att man tar hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Men det innebär också att man måste ta hänsyn till intressenterna som står bakom dessa värden.

Styrande dokument

Här finns framtidsplattformen Future Forests programplan respektive verksamhetsplan för nedladdning. Future Forests Verksamhetsplan 2018 Future Forests Programplan 2017-2020 För frågor, se

Ansökan om såddmedel har öppnat

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Upp till fem projekt kommer att beviljas medel, sista

Seminarieserie om skogens värden

1 december startade Mittuniversitet en seminarieserie om skogens värden. På varje seminarie medverkar forskare från SLU och från Future Forests tre organisationer; SLU, Skogforsk och Umeå universitet

Forest Social: Forest and Living: An Analysis of the Forestry Industry

Forest Social: Forest and Living: An Analysis of the Forestry Industry viktor.karlsson@slu.se På föreläsningen kommer Evans Korang Adjei, förste forskningsassistent vid institutionen för geografi,

Loading…