Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 236 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Klimatsamtal över disciplingränserna

Forskarrollen, aktivism och transformativ vetenskap är några av de ämnen som diskuteras i Climate Conversations vid SLU - en webbinarieserie för SLU:s personal för att öka den vetenskapliga dialogen

Future Forests Rapport

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. 2024 Socioekonomiska

Panel diskuterade omvärldsanalys

Måndag den 6 maj genomfördes ett seminarium där Future Forests senaste policy brief presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal om frågor som tvärvetenskap och polarisering. Sedan en tid

Urban forests: Governance & Management of Urban Forests

Governance & Management of Urban Forests - introducing Nature-based Thinking urbanfutures@slu.se Begreppet 'naturbaserat tänkande', Nature-based Thinking, utmanar och breddar det mer etablerade

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum för ht 2024 är 6 oktober. Vilken

Forest Social: Beyond feelings and logic in the forest debate

Forest Social: Beyond feelings and logic in the forest debate henrik.j.persson@slu.se Föreläsnings-serien Forest Social bjuder in Klara Härgestam, doktorand i retorik vid Örebro Universitet. Klara

Lansering: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på lanserings-fika med Future Forests. Ät lite tårta och få en snabb genomgång av den nya rapport Future Forests lanserat. Professor Francisco X Aguilar och

Future Forests talade på KSLA-möte

Den 11 april höll Future Forests biträdande programchef Janina Priebe en presentation under KSLA:s möte om globala systemskiften. Janina Priebe , biträdande programchef för Future Forests och

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Ny rapport: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk

I en ny rapport från Future Forests visar SLU-forskare hur Sverige kan mäta om man uppfyller sina miljökvalitetsmål. Rapporten visar bland annat att skogssektorn har en nyckelroll att spela vad

Ny handbok visar ritningarna bakom hyggesfritt skogsbruk enligt CCF-metod

Continuous cover forestry, CCF, har varit standardmodellen för skogsskötsel i många europeiska länder ett tag. Professor Arne Pommerening vid SLU har arbetat och undervisat i metoderna i snart 25 år

Kantzoner möjlig nyckel till framtidens skogsbruk

För att Sverige ska kunna möta framtidens krav på hållbart skogsbruk krävs anpassningar. SLU-forskare utforskar just nu hur kantzoner runt diken och vattendrag skulle kunna spela en roll skogsbrukets

Loading…