SLU-nyhet

Viktigt att värna biologiska mångfald även under jord

Publicerad: 26 oktober 2023
Händer gräver i jorden. Foto.

Hur står det egentligen till med artrikedomen i marken? Svaret är att vi inte vet, konstaterar SLU-forskaren Maria Viketoft. Vikten av att värna den biologiska mångfalden även under jord ligger bakom EU:s satsning på markhälsa. Men trots höga ambitioner går arbetet trögt. Det ursprungliga förslaget om en lag för markens hälsa blev i stället en lag om övervakning – och utan de indikatorer som forskare hade föreslagit.

I ett forskningsprojekt inom EU-programmet EJP Soil arbetar Maria Viketoft och forskare från ytterligare nio EU-länder för att ta fram indikatorer som skulle kunna användas inom miljöövervakning av den biologiska mångfalden i marken. Hon ser många anledningar till att regelbundet följa utvecklingen för markens organismer.

– När vi inte vet vad vi har för markorganismer så vet vi heller inte hur marken påverkas av det vi gör. Klimatförändringarna är ytterligare en aspekt. Hittills har vi till exempel varit ganska förskonade vad gäller markbundna sjukdomar men blir det varmare kommer vi antagligen se fler skador. Till exempel kan nematoder som gynnas av mildare vintrar orsaka stora skador i jordbruket, säger Maria.

Läs hela artikeln i tidningen Extrakt.


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en kvinna.Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida