SLU-nyhet

SLU:s inspel till regeringen om forsknings- och innovationspolitiken

Publicerad: 01 november 2023

Forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur och akademisk frihet. Det är tre områden som lyfts fram i Sveriges lantbruksuniversitets inspel till arbetet med forskningspropositionen, som lämnades till regeringen den 31 oktober.

Nu har SLU avlämnat sina synpunkter till regeringen inför arbetet med den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. SLU ger förslag på forsknings- och innovationspolitiska åtgärder för att främja excellens, internationalisering och innovation i svensk forskning, samt redogör för hur SLU som universitet förhåller sig till och arbetar med dessa frågor. Därtill beskrivs SLU:s samverkan, forskningsprioriteringar och hur SLU arbetat med att definiera profilområden.

Underlaget finns att läsa i sin helhet här. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som SLU anför i sitt underlag gällande utvecklingen av den nationella forskningspolitiken:

Excellent forskning och utbildning bygger på långsiktighet och strategiska val

För att upprätthålla och öka internationell konkurrenskraft ser SLU behov av att förändra balansen mellan direkta anslag och externa medel. Det behövs stabila finansieringskällor så att lärosätena i högre grad ges strategiskt utrymme att upprätthålla sammanhållna miljöer för forskning och utbildning.

Stärkt forskningsinfrastruktur möjliggör excellens, innovation och internationalisering

SLU ser behov av långsiktigt stärkt finansiering av forskningsinfrastruktur och inrättande av ett kvalitetsdrivande utvärderingssystem för nationell infrastruktur. Förslaget om en sammanhållen nationell organisation för e-infrastruktur bör implementeras för att på ett mer effektivt sätt kunna lagra och göra forskningsdata och forskningsbara data öppet tillgängliga.

Internationalisering i en öppen anda främjar forskningens kvalitet och nytta

Sverige bör aktivt delta i arbetet med EU:s forskningsprioriteringar. Samarbeten med låg- och medelinkomstländer berikar svensk forskning och möjligheterna för detta bör stärkas.

Akademisk och institutionell frihet för excellent forskning

SLU anser att villkoren för lärosätesledningar bör utvecklas mot högre självständighet och oberoende, samt att lärosätena ges möjlighet att ingå i avtal som självständiga juridiska personer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90