SLU-nyhet

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, stängs tillfälligt ned

Publicerad: 10 november 2023

Databasen SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning.

För att SKUD ska kunna fortsätta att vara detta viktiga verktyg behövs en ny teknisk lösning. Under tiden som detta arbete pågår måste databasen vara nedstängd. Detta medför att under denna period kommer det inte att vara möjligt att göra sökningar i SKUD. Vi ber SKUDs användare att ha förståelse för denna tekniska nödvändighet. SKUD kommer att öppna igen nästa år.

Mer information om framtidsplanerna och när databasen kommer att var tillgänglig igen kommer inom kort.

 


Kontaktinformation

Kontaktuppgift till SKUD: skud@slu.se