SLU-nyhet

Pressinbjudan: Seminarium om krigets förödande miljöpåverkan i Ukraina

Publicerad: 18 augusti 2023

Den ryska invasionen av Ukraina har haft förödande konsekvenser för miljön i många delar av Ukraina. SLU samordnar nu ett pilot-projekt finansierat av Svenska institutet om miljöbedömning och ekologisk restaurering av de krigsskadade ekosystemen. I samband med en workshop den 23/8 kommer Victor Karamushka, som leder den Ukrainska delen av projektet, att hålla ett öppet seminarium på SLU om de miljörelaterade skador som kriget i Ukraina har orsakat.

Seminariet äger rum den 23 augusti kl 13-15 vid SLU i Uppsala. Antalet platser är begränsat, men seminariet kan även följas via videolänk.

I föredraget ger Victor Karamushka en övergripande bedömning av de typer av miljöskador som har uppkommit i Ukraina under kriget, vilket inte bara har lett till omfattande föroreningar utan också till utbredd fysisk förstörelse av landskap och ekosystem. Han kommer också att diskutera preliminära planer och funderingar kring hur störda ekosystem kan återställas. Slutligen kommer Victor Karamushka, som är född i södra Ukraina, att ägna särskild uppmärksamhet åt miljökonsekvenserna av förstörelsen av Kakhovkadammen i södra Ukraina.

Den svenska delen av projektet leds av Brian Kuns från SLU, som bland annat forskar om jordbrukets utveckling i Östeuropa, inte minst i Ukraina. Syftet med det nya projektet är diskutera hur man ska gå till väga utifrån de miljöutmaningar som Ukraina står inför.

Mer om seminariet “The Environmental Impacts of the Russian Invasion of Ukraine”

Tid: 23 augusti kl 13:00-15:00
Plats: Lennart Kennes sal, Biocentrum, SLU Uppsala
Zoomlänk: HTTPS://SLU-SE.ZOOM.US/J/66074563191 (PASSCODE: 254256)

Journalister som vill närvara kan kontakta:

Brian Kuns, biträdande universitetslektor
Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 14 41, brian.kuns@slu.se

Mer om Victor Karamushka

Victor Karamushka är docent och chef för avdelningen för miljöstudier vid National University of Kyiv-Mohyla Academy i Ukraina. Hans forskningsområden är miljömikrobiologi och bioteknik, miljöpolitik och miljöförvaltning, och ekosystemutveckling under antropogen påverkan och klimatförändringar. Han är författare eller medförfattare till mer än 200 vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Victor Karamushka har varit engagerad i ett flertal internationella miljösamarbetsprogram, arbetat med UNEP, UNDP, Europeiska kommissionen och olika typer av tekniskt bistånd från europeiska regeringar. Sedan krigets början har han lett ansträngningarna att bedöma den ryska invasionens miljöpåverkan i Ukraina.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation