Doktorspromotion vid SLU

Senast ändrad: 27 maj 2024

Doktorspromotion vid SLU är universitetets största årliga högtid och fest. Denna promotionshögtid sker vanligtvis först helgen i oktober.

Under 2025-2027 kommer ceremonin genomföras följande datum:

  • 4 oktober 2025
  • 3 oktober 2026
  • 9 oktober 2027

De som promoveras (promovendi) vid denna högtid är:

Doktorer efter avlagda prov (doctores iuvenes)

De doktorer som disputerat sedan föregående promotionstillfälle får i slutet av april en förfrågan om de vill promoveras till hösten. Examen ska vara uttagen senast den 31 augusti för att man ska kunna promoveras samma år. Det går också att skjuta på promotionen till ett senare tillfälle.

Hedersdoktorer (doctores honoris causa)

Att promoveras till hedersdoktor är fakulteternas sätt att utse och belöna vetenskapsidkare eller yrkesverksamma som fakulteten önskar knyta till sin gemenskap. 

Jubeldoktorer (doctores jubilaris)

Jubeldoktorer är den som för 50 år sedan promoverades och som nu åter inbjuds av sin fakultet till sitt gamla lärosätes högtid.

Doktorspromotion 2019

Lördagen den 5 oktober 2019 anordnade SLU den fakultetsgemensamma promotionshögtiden i Uppsala. En jubeldoktor, sju hedersdoktorer och 38 nya doktorer promoverades efter avlagda prov.

Fakta:

Promotion kommer av latinets promovere, som betyder att föra fram, att befordra. Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Seden härstammar från den medeltida kontinentala universitetsvärlden och är den rituella övergången i en människas liv från ett stadium till ett annat och ett bevis på yrkesskicklighet. Även om promotionsseden genomgått förändringar under tidernas lopp är symboliken och innehållet i sak densamma som för flera hundra år sedan.

Under promotionsceremonin utdelas vissa insignier, det vill säga de föremål som är de yttre tecknen på de promoverades värdighet.

  • Hatten - symboliserar frihet och makt
  • Lagerkransen - det högsta lärdomstecknet
  • Ringen - symboliserar trohet
  • Diplomet - det skrivna beviset på doktorsvärdigheten

Läs mer om svenska akademiska ceremonier och traditioner (pdf)