Fiskhållning i kontrollerade försök

Senast ändrad: 11 december 2017

Fiskbiologisk forskning i kontrollerade försök pågår hos institutionen för vilt, fisk och miljö  samt institutionen för akvatiska resurser.

Fiskbiologisk forskning i kontrollerade försök pågår hos institutionen för vilt, fisk och miljö (Fakulteten för skogsvetenskap) samt institutionen för akvatiska resurser (Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap).

Här ingår anläggningar vid UMF (i Norrbyn Umeå tillsammans med Umeå universitet), Kälarne fiskförsöksenhet (Jämtland) samt Norrfors fiskodling (Umeälven, Vattenfall AB i Umeå). Försöksdammar på Röbäcksdalen (Umeå). Till detta kommer institutionen för akvatiska resurser enheter i Drottningholm samt Brobacken (Dalälven, Vattenfall AB).

 

 

 

Kontakt

Hans Lundqvist

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se