Videokamerasystem i fjäderfästallarna

Senast ändrad: 09 september 2020

Videokamerautrustning i fjäderfästallar vid Nationellt Centrum för Lantbrukets Djur

 

Videokamerautrustning som kan användas för övervakning dygnet runt. Kamerorna är i dagsläget installerade i värphönsstallet på Lövsta forskningscentrum, Nationellt Centrum för Lantbrukets Djur.

Utrustningen kan även användas av andra, företrädesvis i fjäderfästallet,
hygienska aspekter måste beaktas vid användning i andra utrymmen. Syfte: forskning – särskilt beteendestudier.

Kontakt

Helena Wall

Relaterade sidor:


Kontaktinformation