Svepelektronmikroskop

Senast ändrad: 08 september 2020

Miljösvepelektronmikroskop försedd med analysenheten baserad på energidispersionsspektroskopi.

Svepelektronmikroskop med låg vakuum (tabletop modell) används för visualisering av morfologi och sammansättning i olika material, bland annat biologiska (växter, trä, insekter, mikroorganismer, fisk osv) och i markprover.

Man har möjligheten till 10 000 ggr "optisk" och ytterligare 4 ggr
elektronisk förstoring. Kemisk analys på grundämnen från och med fluor och tyngre.

 

Kontakt

Gulaim Seisenbaeva

Relaterade sidor:


Kontaktinformation