Hoppa till huvudinnehåll

Instrument

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 22 sidor som är taggade med Instrument:

Elektronmikroskopienheten

Elektronmikrskopienhet för preparering och förberedelse av biomaterial för skanning- (SEM) och transmissionselektronmikroskopi (TEM). Elektronmikroskopinfrastrukturen består av TEMs (Philips TEM CM12

Multiheadmikroskop

Ett ljusmikroskop där 10 personer kan titta på samma preparat. Anslutet till kamera och dator. Ett tiohövdat multiheadmikroksop (Nikon E-600) där 10 personer kan titta på samma preparat. Kan användas

Flödescytometri

Infrastruktur för cellsortering och fluorescensbaserad cellanalys. Infrastrukturen består av en analyserande flödescytometer, BD FACSVerse, där 8 fluorescensparametrar kan analyseras simultant efter

Heureka

Heureka är en programserie som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skog och skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga

Ultra High- (UHPLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), och bombkalorimeter

HPLC för bestämning av aminosyror. Bombkalorimeter för bestämning av bruttoenergi. En bombkalorimeter - "Parr Isoperibol Calorimeter 6300". UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatographer) för

TGA-FTIR tandemsystem

Tid- och temperaturupplöst analys av termisk nedbrytning med produktdetektering i utgående gaser Tvåsammankopplade instrument som kan köras som ett system. TGA används för att följa

Svepelektronmikroskop

Miljösvepelektronmikroskop försedd med analysenheten baserad på energidispersionsspektroskopi. Svepelektronmikroskop med låg vakuum (tabletop modell) används för visualisering av morfologi och

Röntgentomograf

Röntgentomograf (industriell) för 3D visualisering och kvantifiering av interna strukturer. Industriell röntgentomograf, modell GE v/tome/x m 240. Apparaten skapar högupplösta 3D bilder av rumsliga

Proximala mark- och grödsensorer

Olika instrument och sensorer för fältanalys av mark och gröda. Infrastrukturen består av flera olika sensorer m.m. för fältbruk och är under kontinuerlig uppbyggnad För närvarande består den av: ◾

Multifunktionell röntgendiffraktometer

Multifunktionellt röntgeninstrument för strukturbestämning av kristallina ämnen. Instrument som med hjälp av röntgendiffraktion ger möjlighet att bestämma molekylära strukturer hos kristaller av små

Molekylviktsbestämning med multiple angle light scattering (MALS)

Kromatografi kombinerat med detektorer för bestämning av absolut molekylvikt. Kromatografi kombinerat med detektorer för bestämning av absolut molekylvikt. Systemet består av HPLC pump och sampler,

Mjölkanalysutrustning

Utrustning för att analysera sammansättning och celltal i mjölk. Combiscope FTIR 300; analysutrustning för att analysera fett, protein, laktos med mera, samt celltal i mjölk. Möjlighet att kalibrera

Loading…