Biosäkerhetslaboratorium klass 2 mikrobiologi

Senast ändrad: 09 september 2020

Laboratorium för arbete med biologiska agens (bakterier, virus, parasiter och svampar) i riskklass 2.

Biosäkerhetslaboratorium klass 2 finns på Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) i Uppsala. Syftet är att kunna arbeta med smittsamma mikroorganismer med hög personlig och miljömässig säkerhet.

Kontakt

Lise-Lotte Fernström

Moa Skarin

Relaterade sidor:


Kontaktinformation