Hoppa till huvudinnehåll

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 43 sidor som är taggade med Laboratorier:

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208).

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

SLU Food Lab Alnarp

SLU Food Lab är en undervisnings- och forskningsnära mötesplats som bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan råvara, process och produkt. Utvecklingslabbet innehåller ett professionellt och

SLU:s laboratorium för analyser av stabila isotoper

Erbjuder analyser av stabila isotoper av flera lätta element. SLUs laboratorium för analyser av stabila isotoper (SSIL) finns i Umeå och erbjuder analyser för stabila isotoper av flera lätta element

Biogeokemiska analyslaboratoriet (BAL)

Vårt biogeokemiska analyslaboratorium utför analyser av jord- och växtmaterial samt av vatten- och gasprover åt både interna och externa kunder. Vårt biogeokemiska analyslaboratorium utför analyser

POPs-laboratoriet

Laboratoriet analyserar persistenta organiska miljöföroreningar (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium I landskapslaboratoriet studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala. Med fokus på

Morfologilaboratoriet

Laboratorium för preparation av vävnadssnitt för ljusmikroskopi. Laboratorium där vävnader, organ prepareras till snitt för ljusmikroskopisk undersökning (utskärning, dehydrering, inbäddning,

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium omfattar cirka 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten för experimentell design, konstruktion och

Fiskgenetiska laboratoriet vid Sötvattenslaboratoriet

Vid Fiskgenetiska laboratoriet utförs populationsgenetiska analyser av fisk och skaldjur med hjälp av DNA-markörer, huvudsakligen högvariabla s.k. mikrosatelliter Verksamheten är främst inriktad på

Laboratoriet på HUV

Analyslaboratoriet är en viktig verksamhet vid institutionen. Vi utför analyser genom hela kedjan från produktion av foder via effekter i djuret till slutprodukternas kvalitet. Med hög kompetensnivå

Loading…