Sveriges lantbruksuniversitet

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 79 sidor som är taggade med Laboratorier:

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium omfattar cirka 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten för experimentell design, konstruktion och

Fiskgenetiska laboratoriet vid Sötvattenslaboratoriet

Vid Fiskgenetiska laboratoriet utförs populationsgenetiska analyser av fisk och skaldjur med hjälp av DNA-markörer, huvudsakligen högvariabla s.k. mikrosatelliter Verksamheten är främst inriktad på

Laboratoriet på HUV

Analyslaboratoriet är en viktig verksamhet vid institutionen. Vi utför analyser genom hela kedjan från produktion av foder via effekter i djuret till slutprodukternas kvalitet. Med hög kompetensnivå

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och

Al katjonbytare

Al katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför

Al syralösligt

Al syralösligt

Provet surgörs varefter aluminium kvantifieras kolorimetriskt. Ingen upphettning av provet görs. Metoden mäter huvuddelen av löst aluminium, men blott lite av aluminium bundet i t. ex.

Al med AES

Al med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer

Fe och Mn med AES

Fe och Mn med AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare

Sr med AES

Sr med AES

Läs mer om strontium på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare mätmetod

Metaller med ICP-MS

Metaller med ICP-MS

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse . Kända problem i databaserna Metallanalyserna sker i dagsläget

Metaller fasta prov

Metaller fasta prov

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre metaller i fasta prov! Tidigare mätmetoder 2007 09 - 2010 Metod: ICP-MS, f.d. SS 02 81 83, ELAN DRC-e

Hg i fasta prov

Hg i fasta prov

Analys med kallförångnings-atomabsorptionsspektroskopi, CV-AAS Se information om kvicksilver på Wikipedia Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre kvicksilver i fasta prov! Nuvarande

Loading…