Dendrokronologiska laboratoriet vid SLU i Alnarp

Senast ändrad: 09 september 2020

Dendrokronologiska laboratoriet av SLU i Alnarp (DELA) jobbar med olika dendro-, ekologiska och klimatologiska analyser som täcker Nordiska länder, boreala zonen av både Nordamerika och Eurasien.

Dendrokronologiska laboratoriet forskar aktivt inom dendroekologi av svenska ädellövträd (huvudsakligen på ek och bok), skogsbränder samt bevarandet av biodiversitet i sydsvenska landskapet.

Dendrokronologiska laboratoriet vid SLU i Alnarp (DELA) startade 1997 och tillhör institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU). Vår forskning fokuserar på Fennoskandinavien, centrala och östra Europa, både de tempererade och boreala delarna.

Labbet forskar aktivt inom dendroekologi av svenska ädellövträd (huvudsakligen på ek och bok), skogsbränder samt bevarandet av biodiversitet i sydsvenska landskapet. DELA leder NordicDendro, ett forskningsnätverk inom dendrokronologi i Norden och en av ledande partners i GDRI Cold Forests, ett transatlantiskt nätverk med fokus på analys och modellering av skogsbränder i circumboreala skogar.

DELA erbjuder datering av recenta (moderna) och arkeologiska prover (död ved, virke från gamla byggnader), ålderbestämning av enstaka levande träd, samt årsringsmätningar "on-demand".

 

 

Kontakt

Igor Drobyshev

Relaterade sidor:


Kontaktinformation