Molekylärekologiska laboratoriet

Senast ändrad: 09 september 2020

Ett automatiserat molekylärt laboratorium (genetik och endokrinologi) särskilt uppbyggt för att kunna analysera stora flöden av prover från vilda populationer, där prover ofta har låga mängder (DNA) eller är kontamineringskänsliga.

Ett åtkomstbegränsat, flerrums, laboratorium med automatiserade analyser av genetiska och endokrina prover särskilt uppbyggt för att kunna analysera stora flöden av prover från vilda populationer. Våra extraherade prover (vatten, saliv, blod, vävnad, saliv, avföring, äggskal, etc) har ibland låga mängder DNA (icke-invasiva och eDNA) och därför är särskilt kontamineringskänsliga. Vi har därför strikt reglerade flöden av prov, material och personal i de olika laboratorierna.

Samtliga prover övervakas i en databas för att säkra spårbarhet, aktuell analysstatus och resultatlagring. Vi arbetar främst med microarray SNP-genotypning i cirka 15 olika modellsystem, men utför också qPCT och ddPCR.

 

 

 

Kontakt

Göran Spong

Helena Königsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation