Ur SLU:s kunskapsbank

Idéer och värderingar i skogen

Senast ändrad: 02 november 2017

Allemansrätten kontra äganderätten, med bärplockningen i fokus, har varit ett konflikttema i den svenska skogen i mer än 100 år.

Följande artiklar är ett urval av de forskningsartiklar som publicerats i serien Future Forests Rapport 2014:3. Idéer och värderingar.

  • Från tilltro till kritik och osäkerhet - den svenska skogens framtidsperspektiv
  • Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag
  • Olika syn på nya trädslag i de nordiska länderna
  • Allemansrätten och bären - vem ska äga "skogens röda guld"?
  • Skogsdödens "uppgång och fall" - vad har vi lärt oss?
  • Oenigheten består om skogsgödsling
  • Skogens skönhetsvärden växer i vikt
  • Mångbruk i skogen är ingen ny idé

Den fullständiga rapporten i pdf-format kan laddas ned här:

 

 

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se