Ur SLU:s kunskapsbank

Bladgrönsaker - odling av bekväma smakhöjare

Senast ändrad: 15 maj 2019

I Sverige har vi utmärkta förhållanden för odling av bladgrönsaker. En mängd arter och sorter kan produceras som primörblad. Bredden i sortimentet ger en fantastisk variation i färg, form, smak och textur.

I ett faktablad från Tillväxt Trädgård skriver Lars Mogren och Lotta Nordmark, SLU Alnarp, om odlingsteknik vid frilandsodling av primörblad. Exempel på arter som lämpar sig för produktion av primörblad är rucola, mangold, sareptasenap, sallat och spenat.

Varför odla bladgrönsaker?
Sverige har hög potential för odling av bladgrönsaker och skulle kunna ha högre självförsörjningsgrad. Vi har en kort odlingssäsong, men bladgrönsakernas korta kulturtid gör att vi kan hinna med flera omgångar efter varandra. Många av bladgrönsakerna får bättre kvalitet då de odlas vid relativt långa temperaturer, vilket passar det svenska klimatet.

Det finns många arter och sorter att välja på med stor variation i färg, form, utseende och smak. Nysvenskar har med sig nya traditioner och vill gärna kunna köpa och laga mat som liknar hemlandets, och då är smakrika färska bladgrönsaker ofta en viktig beståndsdel.

Många svenskar som turistar i utlandet tar med sig nya matinfluenser och vill uppleva samma smaksensationer när de kommer hem. Ett lätt sätt att göra måltiden mer exotisk är att smaksätta med olika bladgrönsaker som enkelt kan varieras, är bekväma att hantera och snabbt kan blandas på nya sätt. Med den breda smakpalett som bladgrönsakerna ger behöver oftast endast lite god olja och vinäger tillföras salladen.

En utmaning att odla
En utmaning i odlingen är att bladen måste vara helt perfekta vid skörd, både för att tilltala konsumenten och för maximal hållbarhet. Det perfekta utseendet kräver kontinuerlig och snabb, men inte alltför snabb, tillväxt under odlingstiden. Något som i sin tur kräver jämn och väl avvägd tillgång till vatten och näring.

Med plantornas begränsade rotsystem behöver rötterna optimala förutsättningar. Upphöjda bäddar är att rekommendera – de är bättre dränerade, har högre andel luftfyllda porer i jorden och en något högre jordtemperatur jämfört med odling i marknivå.

Primörblad är korta kulturer och flera omgångar kan produceras på samma areal under en säsong. Att de odlade arterna tillhör många olika familjer är en fördel från växtföljdssynpunkt. Djuprotade gröngödslingsgrödor som kan ta upp näring från djupt liggande jordlager behövs dock också i växtföljden, liksom grödor som minskar ogrästrycket.

Relaterade sidor: