Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Frukt, bär och grönsaker har stor näringsmässig betydelse med tanke på fiber- och vitamininnehåll. Plantskoleväxter, krukväxter och snittblommor ger oss trivsamma miljöer, både ute och inne. Det finns en hel yrkeskår som odlar trädgårdsprodukter kommersiellt i växthus och på friland (hortikultur). Produkterna säljs till fritidsodlare och konsumenter, som får rekreation och hälsosam motion i hemträdgårdar och på kolonilotter. SLU:s forskning inom trädgårdsområdet är främst inriktad på yrkesmässig produktion. Några ämnen är odlingsteknik i växthus och på friland, växtskydd, växtförädling, skörd, lagring, näringsinnehåll, distribution och marknadsföring.


Det finns 25 sidor som är taggade med Trädgård:

Naturliga fiender till skadeinsekter

Många av de insekter som – ofta framgångsrikt – används inom biologisk kontroll av skadegörare äter inte bara andra insekter utan även växter. Fram till nu har skadorna de gör på växter räknats som

Botildenborg 2

Trädgårdens trygga miljö, med inspirerande omgivning och praktiska arbetsuppgifter, kan påverka livet för den som under många år levt i utanförskap eller arbetslöshet. Det visar en studie av

Kvalitetsfrukt kräver kunskap

Hög kvalitet är avgörande för svensk frukts konkurrenskraft. För att uppnå den fruktkvalitet som fordras krävs kompetens och omsorg hela vägen från val av grundstam till leverans av lagrad frukt.

Utveckling av frukt- och bärsortimentet

Det svenska bärsortimentet har utökats med nya sorter av havtorn, björnbär och flera andra bärslag. Inom ramen för ett projekt vid SLU har nya sorter redan provodlats och egenskaperna beskrivs i ett

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större

Rötter och mekanik förbättrar packade jordar

Förfrukter med djupa rötter är effektiva markluckrare. Biologisk luckring kan vara ett alternativ till mekanisk luckring, det visar ett deltagardrivet SLF-projekt där potatisodlare, forskare,

LED-belysning och kort dag ger kompakta krukväxter

För att få vackra, kompakta och skottrika prydnadsväxter används ofta kemiska preparat. Forskning på SLU Alnarp visar att en kombination av LED-belysning i orangerött eller grönt tillsammans med

Kompaktare krukväxter med lägre fosforgiva

Reducerad fosforgiva kan användas som tillväxtreglering av prydnadsväxter. I ett projekt med julstjärna och krysantemum på SLU Alnarp gav låg fosforgiva kompaktare blommor. För låg fosforgiva kan

Nyttiga mikroorganismer i jordgubbssubstrat

Forskning på SLU Alnarp visar att doppning av plantrötter i kaliumfosfit vid odling i torv ökar halterna av nyttiga bakterier och svampar på rötterna. Resultatet kan leda till bättre kontroll av

Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök

Svensk lökproduktion står inför stora utmaningar framöver. Hur ogräset ska hanteras i lök som sås direkt i fält är en av de största utmaningarna. Flera effektiva ogräsmedel bland annat Stomp och

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

Undersökningen visar på hur man i ekologisk äppelodling kan öka skörden av äpplen. Svampsjukdomar leder ofta till kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk odling jämfört med IP-odling. Det beror

Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter

Ett sätt att öka konsumtionen av grönsaker kan vara att använda hela kålväxten som ingrediens i andra livsmedel. Denna studie beskriver möjligheten att framställa nya torkade produkter från

Loading…