Ur SLU:s kunskapsbank

Kompaktare krukväxter med lägre fosforgiva

Senast ändrad: 05 november 2019

Reducerad fosforgiva kan användas som tillväxtreglering av prydnadsväxter. I ett projekt med julstjärna och krysantemum på SLU Alnarp gav låg fosforgiva kompaktare blommor. För låg fosforgiva kan dock ge negativa effekter som färre blommor, bladfall och långsammare utveckling.

Dagens förädling mot mer kompakta prydnadsväxter har minskat behovet av kemisk tillväxtreglering. I många växtslag behöver odlarna ändå fortfarande använda så kallade retarderingsmedel, för att nå den kvalitet som konsumenterna vill ha.

I Sverige finns bara tre preparat registrerade för tillväxtreglering och många odlare vill minska användningen. Reducerad fosforgiva har diskuterats i teorin men inte kommit till praktisk användning. Svårigheten är att tillföra precis rätt mängd fosfor för att få en kontrollerad brist som påverkar plantan på rätt sätt utan att sätta ner kvaliteten. En metod är att använda ett fosforbuffrande material i substratet.

I projektet provades olika inblandningar av fosforbuffrande EDR-lera i kombination med olika mängder tillförd fosfor. Julstjärna Mira Red och krysantemum Breeze Cassis användes.

Det visade sig att för julstjärna reducerades skottlängden linjärt med minskande fosforgiva. Med fosforgivan 24 mg/l i grundgödslingen kombinerat med 24 mg/l i näringslösningen producerades julstjärnor av god kvalitet.

När det gäller krysantemum blev resultatet att annat. Effekten på tillväxten var mindre tydlig, bara vid den lägsta fosforgivan minskade skottlängden. Försöket visade ändå att fosformängderna till krysantemum borde kunna minskas, jämfört med dagens rekommendationer. Vid fosforgivan 12 mg/liter i grundgödsling och 12 mg/liter i näringsgödsling producerades krysantemum av god kvalitet.

En ökning av tillsatsen av EDR-lera från 30-60 kg/m3 gjordes för att binda mer fosfor men visade sig inte ge någon större påverkan.

Projektet finansierades av Tillväxt Trädgård och utfördes av Karl-Johan Bergstrand och Siri Caspersen vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU Alnarp, i samarbete med Bengt Syrén, Bara mineraler.

Av Marianne Persson

Fakta:

Läs mer i LTV fakultetens faktablad:

Nr 2017:13, Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i växthus? Författare är Karl-Johan Bergstrand och Siri Caspersen, Institutionen för biosystem och teknik vid SLU i Alnarp samt Bengt Syrén, Bara Mineraler AB.

Nr 2017:14, Fosforrestriktion som retarderingsmetod för krukväxter? Författare är Siri Caspersen och Karl-Johan Bergstrand, Institutionen för biosystem och teknik vid SLU i Alnarp.

 

Relaterade sidor: