Ur SLU:s kunskapsbank

Nyttiga mikroorganismer i jordgubbssubstrat

Senast ändrad: 31 oktober 2019

Forskning på SLU Alnarp visar att doppning av plantrötter i kaliumfosfit vid odling i torv ökar halterna av nyttiga bakterier och svampar på rötterna. Resultatet kan leda till bättre kontroll av skadliga svampangrepp i framtiden.

Jordgubbsplantor har ofta en latent infektion av svampsjukdomar som kan orsaka problem, särskilt vid odling i substrat. Den naturligt förekommande mikrofloran i substratet utgör då ett effektivt verktyg i bekämpningen av patogena svampar. Nyttiga mikroorganismer kan hämma förekomsten och utvecklingen av svampsjukdomar.

Jordgubbsodlarna använder av erfarenhet ofta kaliumfosfit för att stärka plantans motståndskraft mot rotsjukdomar. Kunskapen om samspelet mellan kaliumfosfit och mikroorganismer är dock begränsad.

Forskarna Sammar Khalil och Birgitta Svensson på Institutionen för biosystem och teknologi på SLU Alnarp har i ett projekt undersökt vad som händer med mikrofloran på rotsystemet, när jordgubbsplantorna doppas i kaliumfosfit vid odling i substrat.

I försöket användes tre olika substrat, ett som bestod av ny torv, ett som bestod av kokos samt ett redan använt torvsubstrat. Resultatet av undersökningen visar att behandling med kaliumfosfit vid odling i ny torv ökar halterna av vissa nyttiga bakterier och svampar. Även i försöket med kokossubstrat och kaliumfosfit ökade halten av nyttiga mikroorganismer men inte lika mycket som i försöket med ny torv.

När jordgubbsplantorna behandlades med kaliumfosfit och odlades i begagnad torv blev det en lägre halt av nyttiga mikroorganismer än vid odling i nytt torv- och kokossubstrat.

Av Marianne Persson

Relaterade sidor: