Kortisonbehandling ger kortvarig förändring i antalet blodceller hos hund

Senast ändrad: 15 februari 2023
Hund i snö

Kortisonbehandling är vanligt vid allergiska och inflammatoriska sjukdomar hos hund. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat hur behandlingen påverkar antalet blodkroppar i blodet.

I studien fick tio hundar en dos kortison (prednisolon 1 mg/kg) injicerat i blodet. Effekten av behandlingen följdes med upprepade blodprovstagningar och jämfördes med resultatet då hundarna fått koksalt som kontrollbehandling.

Kortisonbehandlingen orsakade en kortvarig samtidig förändring av antalet vita blodkroppar där antalet neutrofiler och monocyter ökade, medan antalet lymfocyter och eosinofiler sjönk. Maximal förändring sågs efter sex timmar. Omfattningen på förändringarna var lindriga till måttliga och låg ofta inom referensintervall.

Sammantaget visar studien att denna typ av kortisonbehandling ger milda kortvariga förändringar av antalet vita blodkroppar och att tiden från kortisonbehandling till blodprov har stor betydelse. Dessa ändringar skulle i normalfallet inte uppmärksammats vid blodprov taget vid en medicinsk utredning av en hund.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vcp.13107

Referens

Tvedten HW, Pettersson H, Hansson J, Ekstrand C, Lilliehöök I. Detection of hematologic changes induced by a single intravenous treatment with 1 mg/kg prednisolone in dogs. Vet Clin Pathol, 51(1):11-13, 2022. Doi:10.1111/vcp13107