Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Anneli Lundkvist
Anneli Lundkvist
Samordnare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Fältforsk

Telefon: 018-672712, 070-3443977
E-post: anneli.lundkvist@slu.se

Arbetsbeskrivning: Docent i växtodlingslära. Specialiserad inom ämnesområdet Ogräsbiologi och ogräsreglering (autekologiska studier av åkermolke och åkertistel, mekanisk ogräsreglering).

Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16 , Uppsala