Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Joachim Rodrigues De Miranda
Joachim Rodrigues De Miranda
Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi

Telefon: 018-672437
E-post: joachim.de.miranda@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16 , Uppsala