Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Johan Liljeblad
Johan Liljeblad
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618671434, +46761330328
E-post: johan.liljeblad@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk zoologi vid Stockholms universitet 2002 inom ämnet systematik och evolution hos gallsteklar inom överfamiljen Cynipoidea. Skyddsombud och Brandutrymningsledare vid ArtDatabanken

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…