Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Johan Liljeblad
Johan Liljeblad
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-671434, 076-1330328
E-post: johan.liljeblad@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk zoologi vid Stockholms universitet 2002 inom ämnet systematik och evolution hos gallsteklar inom överfamiljen Cynipoidea. Skyddsombud. Brandutrymningsledare.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…