Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Ulf Bjelke
Ulf Bjelke
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672614
E-post: ulf.bjelke@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för ryggradslösa djur i sötvatten. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av ryggradslösa djur i sötvatten. Kontaktperson för frågor kring rödlistning och naturvårdsarter.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…