Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 180 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

ResiChar: Ökad resiliens för en hållbar odling av röding

Klimatförändringar utgör ett hot mot den hållbara tillväxten av odling av röding, som huvudsakligen bedrivs i öppna kassodlingar i kalla vattenområden i norra Sverige. Projektet ResiChar syftar till

Nätverksträff för forkare inom akvakultur

Nätverksträff för forskare inom akvakultur aquaculture@slu.se Välkommen till en heldags forskarträff som syftar till att stärka samarbete och nätverkande. Målgruppen är akvakulturforskare samt

Östersjödagen 2024

Östersjön – för vem, vad och hur? ann-katrin.hallin@slu.se Är du lärare eller rektor i åk 7–9 eller på gymnasiet? Välkommen på fortbildning och after work med mingel i Östersjöns tecken! Vi bjuder

Efter 40 år: ny forskning om vattenkraftens påverkan på reglerade sjöar

De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade av vattenkraften. I ett nytt

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Som en fortsättning på workshopen som hölls i april för kommuner och åtgärdssamordnare vill vi i höst bjuda in nationella myndigheter för att diskutera förutsättningar och

Kick-off för TRACED

Nu är det kick-off-möte för projektet TRACED. Det övergripande målet för projektet är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförorening. Målet är förbättrade

One Health Day 2024

Save the date! One Health Day 2024 futureonehealth@slu.se Den 15 oktober anordnar SLU Future One Health One Health Day. Är du intresserad av tvärvetenskaplig forskning och arbetsmetoder inom ett

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s

Morgonkaffe sekvenseringsutrustning

Förmiddagskaffe med diskussion om Illuminatas sekvenseringsutrustning vattenmiljo-webb@slu.se Illuminata kommer och presenterar sin portfolio över sekvenseringsutrustning och dess applikationer.

ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2024

ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2024 aquaculture@slu.se Asian Pacific Aquaculture 2024 will be the next chance for the international aquaculture community to visit Indonesia and see the rapidly expanding

Fler men mindre kräftor i Vättern och Hjälmaren

Signalkräftorna blir allt fler i Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Men i flera av sjöarna ökar samtidigt andelen små kräftor. - Att vi ser tecken på höga tätheter av

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Loading…