Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Vattenforum


Det finns 95 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Förbättring av Östersjöns miljöövervakning

Miljöövervakningen av Östersjön styrs av ett flertal olika nationella och internationella lagar och direktiv. Om samverkan mellan olika övervakningsprogram förbättras kan övervakningen bättre bidra

Anmäl dig till en workshop om Agenda2030!

Anmäl dig till workshopen "Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives" för att få mer information om hur Agenda 2030 påverkar dig. Syftet med workshopen är att

Anmäl dig till en workshop om Agenda2030!

Anmäl dig till workshopen "Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives" för att få mer information om hur Agenda 2030 påverkar dig. Syftet med workshopen är att

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives

Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives

Agenda 2030 och de svenska miljömålen cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en workshop och minikurs om relevans, resultat, synergier, konflikter, politik och forskning kring de globala målen för

Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives

Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives

Agenda 2030 och de svenska miljömålen cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en workshop och minikurs om relevans, resultat, synergier, konflikter, politik och forskning kring de globala målen för

Förbättring av Östersjöns miljöövervakning

Miljöövervakningen av Östersjön styrs av ett flertal olika nationella och internationella lagar och direktiv. Om samverkan mellan olika övervakningsprogram förbättras kan övervakningen bättre bidra

Stephanie Leder

Stephanie Leder

selr0003 Postdoctoral Researcher for Social and Environmental Justice with interests in feminist political ecology, water resource management, critical gender and development research and

Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

Nobel Week Dialogue 2018 - Water Matters

Nobel Week Dialogue 2018 - Water Matters

Nobel Week Dialogue 2018 - Water Matters utb-webb@slu.se Water is essential to the survival of humanity. Every drop is precious. This year the Nobel Week Dialogue will be turning its attention to a

Nyheter

Nyheter

Nyheter water@slu.se Nyheter Nyheter från SLU om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt från skogsbäckar och jordbrukslandskapet till stadsplanering och hav.

Kunskapsbank

Kunskapsbank

Kunskapsbank water@slu.se Kunskapsbank Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.