Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 169 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Översikt antibiotikaresistenta ämnen i vatten

Den ökande förekomsten av antimikrobiella ämnen i vatten är ett bekymmer. Ämnena kan dessutom omvandlas till stabila nedbrytningsprodukter under sin livscykel vilket försvårar riskhanteringen.

Europeiska vattendrag har återhämtat sig

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

Rädda regnskogen med olja och protein från jäst

Jästprotein och jästolja producerat från cellulosa från trä och halm kan användas som alternativa protein- och fettkällor i fiskfoder. Vattenbruk är en snabbt växande industri och fisk är ett viktigt

Tonsatt Östersjöforskning

Storspiggens spridning i Östersjöns kustvikar är en av de utmaningar som Östersjön står inför. Agnes Olin vid SLU berättar om hur hennes forskning blev till musik och om vad Östersjön betyder för

Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet?

markmiljo-webb@slu.se Enskilda avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet skapar olika typer av utsläpp som leder till miljö- och hälsoproblem. På Formas frukost 14 september

Forskningsprojekt om vatten, extremväder och biologisk mångfald får pengar

SLU får 26 miljoner från Formas till två nya forskningsprojekt om sambanden mellan de pågående klimatförändringarna och biologisk mångfald och vatten. – Det är väldigt glädjande att vi ser att våra

Växters och fiskars tillväxt i akvaponiska system utifrån ett matproduktionsperspektiv

Lunchwebbinarium: Växters och fiskars tillväxt i akvaponiska system utifrån ett matproduktionsperspektiv aquaculture@slu.se Akvaponik med ålmal/clarias. Foto: Ryan Somma Under detta seminarium

Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd

Kurs i fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd aquaculture@slu.se Målgrupp: Kursen är riktad till dig, som är nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa

Akvakulturforskning & nätverksseminarium

SLU Aquacultures nätverks- och forskningsseminarium aquaculture@slu.se Varmt välkommen till SLU Aquacultures nätverks- och forskningsseminarium den 8 november 2023. Seminariet blir ett hybrid-/

Loading…