Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Vattenforum


Det finns 213 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Dricksvattenbredskap

Dricksvattenberedskap i Sverige futurefood@slu.se SLU Future Food fortsätter sin serie med webbinarier om livsmedelsberedskap. Denna gång diskuterar vi dricksvattenberedskapen i Sverige.

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Bristande sanitet ökar risken att drabbas av djurspridd sjukdom i slumområden

Över en miljard människor världen över lever i slumområden i stora städer. I en studie i brasilianska slumområden har forskare från SLU undersökt vilka faktorer som påverkar spridningen av

Ny webbplats för forskning om biologisk mångfald

SLU Artdatabanken har tillsammans med 10 andra svenska universitet och myndigheter utvecklat den nya svenska plattformen för publicering och åtkomst till data om biologisk mångfald. Invigningen av

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Workshop om fiskhälsa, skrivarstöd och SLU-internt vattenseminarium – såddmedel inom SLU Vattenforum 2020

För att stärka samarbetet inom vattenområdet på SLU delade SLU Vattenforum under 2020 ut såddmedel till tre projekt. De tre projekten har nu genomförts och rapporterats in. Här följer korta

Seminarium: Future water research at SLU – a seminar on perspectives from younger scholars

Framtidens vattenforskning på SLU – ett seminarium med perspektiv från yngre forskare lisa.beste@slu.se Vill du veta vad det pågår för spännande vattenforskning på SLU och bidra till SLU:s framtida

Albin Gräns karriärbidrag

Docent Albin Gräns, ledande forskare inom området djurvälfärd för fisk, är en av fem forskare på SLU som av rektor tilldelats 3 miljoner kronor fördelade över tre år i ett så kallat karriärbidrag.

Odling av vildfångad fisk

Lunch-webbinarium: Odling av vildfångad fisk aquaculture@slu.se SLU-forskarna Albin Gräns och Örjan Östman berättar om resultat och framtidsplaner från sina akvakulturprojekt. Vi avslutar

Effekter av okontrollerad urbanisering på en flods flöde och vattenkvalitet

Urbanisering orsakar försämring av vattenkvaliteten och flöden i floder och vattendrag över hela världen. Med avrinningsområdet vid Rocha-floden i Bolivia som exempel utvärderade Benjamin Gossweiler

Steg mot ekosystembaserad förvaltning i södra Bottenhavet

En så kallad ekosystembaserad förvaltning är ett viktigt verktyg om vi ska kunna förvalta haven på ett hållbart sätt. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det

Loading…