Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 215 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Östersjöexperter SLU

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjön. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis. En första ingång till

Dränka eller odla?

Dränka eller odla – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet? cajsa.lithell@slu.se Välkommen till Vattendagen 2022 den 2 februari i Uppsala! Klimatförändringarna är en av vår

Reglerade vattendrag kan få nytt liv – med liten energiförlust

Vattenkraft och levande vatten. Är det en ekvation som går ihop? Ja, ny forskning visar att vi genom att avvara en liten del i vattenkraftproduktionen kan skapa flöden som är bättre för livet i och

Är id och braxen ett mat- och miljösmart val

Att äta mer karpfisk från Östersjön som braxen och id har lyfts fram som ett miljövänligt alternativ till andra fiskarter. Men hur miljösmart är det egentligen, och är det säkert ur hälsosynpunkt?

SLU:s vattenforskning fick bra utdelning från forskningsråden 2021

För några veckor sedan fattade Formas och Vetenskapsrådet beslut om vilka nya projekt som tilldelas forskningsmedel. Som vanligt föll SLU:s vattenforskning väl ut, hela 20 vattenprojekt finns med

Fiskfjäll ger viktiga ledtrådar i detektivarbetet kring laxens hälsa

Kan den kemiska sammansättningen i laxfjäll ge information om laxens tid i havet och användas för att undersöka om och hur laxens diet och uppehållsplats är kopplade till reproduktionsstörningen M74?

Odlad norsk lax på rymmen hotar svensk vild västkustlax

Odlad lax som rymt från nätkassar i havet vandrar upp i västsvenska vattendrag där de parar sig med lokal vild lax. Detta framgår av en ny studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges

Naturskolan i Umeå – till lärarnas tjänst i 30 år

I Umeå har man jobbat så länge med kompetensutveckling inom naturvägledning att de flesta lärare antingen känner till verksamheten eller själv deltagit i den. De senaste åren har Naturskolan utbildat

"Grodmannen" Vide Ohlin skapar våtmarker i stadsmiljö

Från drakar och dinosaurier via groddjur till ett starkt engagemang för stadsnära dammar – Vide Ohlin har brunnit för våtmarker i nästan hela sitt liv. Fascinationen har inte stannat vid att iaktta.

Umgänge och forskning kombineras vid Erken

I snart 80 år har elever tagit sina första steg in i forskningens värld, sina första årtag och sina första inblickar i livet under ytan vid Erkenlaboratoriet. En av de som guidat eleverna de senaste

Pedagogik skapar naturtrygghet i Skånska landskap

I Skåne har tiotusentals elever kommit ut i naturen tack vare olika samarbetsprojekt genom åren. Anders Larsson har jobbat sedan 1989 med att få naturovana att känna sig trygga och hemma i den

Ocean Blues vill omvandla ungdomars oro till handling

Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet fick väldigt många frågor från skolor om t ex klimat, plastnedskräpning och havsmiljön. Samtidigt kom forskningsrapporter om att många ungdomar

Loading…