Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 163 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

SLU lyfter kunskap om vatten och sanitet under Världsvattendagen

Idag är det 22 mars och Världsvattendagen. I år är temat för den här dagen sanitet och påskyndad omställning. Det har blivit lite av en tradition för oss på SLU att uppmärksamma vattenfrågorna, och

Bevattning av vall för högre skörd och bättre foder

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommittéer Vatten och Vall och grovfoder. Bevattningsförsök i vall på Lövsta, Gotland. Foto: Abraham Joel Att ha tillgång till bevattning

SLU Vattenforum firar Världsvattendagen

lisa.beste@slu.se "Påskynda omställningen" är temat för 2023 års Världsvattendag. SLU Vattenforum är med och belyser frågorna kring den viktigaste resursen vi har - vattnet. Här samlar vi aktuella

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Hur kan Fyrisån ändra färg från dag till dag?

vattenmiljo-webb@slu.se Aspens dag 2023, Fyrisån, vattenkemi, sensor Alla har vi nog lagt märke till hur olika Fyrisåns vatten kan se ut vid olika tillfällen. Oftast ser den mest ut som en

Vattenpedagogik - från källa till hav

På de här sidorna samlas information om pedagogiska aktiviteter/naturvägledning i vattenmiljöer. Syftet är att stötta er som jobbar med utomhusbaserat lärande kring vattenmiljöer. Meningen är att

Snabb tillväxt och tuffare konkurrens gynnar småväxta fiskar

Att fiskar växer snabbare men når mindre storlekar och dör tidigare i varmare vatten är väl känt sedan tidigare. Men varför det är så? Och vilka konsekvenser får det för deras populationer och

Svensk lansering av WorldFish-projekt: Hållbart foder för resilienta akvatiska livsmedelssystem i södra Afrika

Svensk lansering av WorldFish-projekt: "Hållbart foder för resilienta akvatiska livsmedelssystem i södra Afrika" Launch of WorldFish-funded FASA Project in Sweden: Development and Scaling of

Därför leker vissa laxar flera gånger

Atlantlaxar kan reproducera sig flera gånger under sitt liv, även om de flesta bara leker en gång. Flergångslekarna kan ha stor betydelse för livskraftiga laxpopulationer. I en ny studie har forskare

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Loading…