Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 184 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop om förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar. Workshopen riktar sig främst till kommuner,

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Projektet syftar till att undersöka hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och

Yrkesmässa gymnasieelever vatten och hav

Yrkesmässa för gymnasieelever – arbeta med vatten och hav ann-katrin.hallin@slu.se Boka in dina elever på en unik yrkesmässa yrkesmässa torsdag 21 mars. Då välkomnar vi gymnasieelever som är

Baltic Breakfast

Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden futurefood@slu.se I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att

Vattendrag ofta för skuggiga för att alger ska trivas

Skuggande träd hindrar att oönskade alger bildas i våra bäckar. Men i våra svenska skogar är det ofta alldeles för mörkt för de nyttiga organismerna. Det visar ett experiment med konstgjorda

Barn blir naturvårdare i Skolbäcken

Lärokonceptet Skolbäcken handlar om att få ut skolelever i naturen med aktiviteter som de och lärarna uppskattar och som samtidigt är enkla, viktiga insatser för den biologiska mångfalden. Det är ett

Catherine Munsterhjelm skapar relationer till närnaturen

Catherine Munsterhjelm såg tidigt vilken glädje hennes barn hade av naturen. Idag sprider hon den glädjen till andra barn i projektet Freshabit LIFE IP och på fritiden arrangerar hon småkrypssafari

Succé för naturskolan Örebro

Adil Sadiku och Antonios Hanna har gjort sådan succé i Örebro att de efterfrågas i kommuner från hela landet, som vill veta hur de arbetat. Men just nu vill den framgångsrika duon framför allt

Loading…