Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Vattenforum


Det finns 138 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:
Världsvattendagen 2019: Vatten för alla

Världsvattendagen 2019: Vatten för alla

cajsa.lithell@slu.se Alla har rätt till vatten men urfolk inbjuds inte alltid till beslutsprocesser kring vattenresurser vilket kan leda till att deras mark- och vattenrättigheter kränks. På

Världsvattendagen 2019: Vatten för alla

Världsvattendagen 2019: Vatten för alla

cajsa.lithell@slu.se Alla har rätt till vatten men urfolk inbjuds inte alltid till beslutsprocesser kring vattenresurser vilket kan leda till att deras mark- och vattenrättigheter kränks. På

SciFest 2019

SciFest 2019

SciFest 2019 SLU på SciFest 2019 rebecca.rikner@slu.se SciFest 2019 SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och

SciFest 2019

SciFest 2019

SciFest 2019 SLU på SciFest 2019 rebecca.rikner@slu.se SciFest 2019 SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och

SciFest 2019

SciFest 2019

SciFest 2019 SLU på SciFest 2019 rebecca.rikner@slu.se SciFest 2019 SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Nytt projekt ska öka kunskapen om behandling av förorenade fiberbankar längs norrlandskusten

Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö har som mål att öka kunskapen om tekniker för att minska risken för att miljögifter sprids från fiberbankar längs den svenska

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Kunskapsrådet SLU Hanna Bergeå Vicedekan på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Nytt projekt ska öka kunskapen om behandling av förorenade fiberbankar längs norrlandskusten

Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö har som mål att öka kunskapen om tekniker för att minska risken för att miljögifter sprids från fiberbankar längs den svenska

Anledningar till att små gårdar får slut på vatten

Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5:e februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och

Konferens: Publika parker och stadsrum 2019

Konferens: Publika parker och stadsrum 2019

Konferens: Publika parker och stadsrum 2019 hanna.weiber.post@slu.se Publika parker och stadsrum är den populära mötesplatsen för alla som jobbar med publika parker och stadsrum i offentlig eller

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska