Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Vattenforum


Det finns 306 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:
Dricksvattenbredskap

Dricksvattenbredskap

Dricksvatten-beredskap i Sverige futurefood@slu.se SLU Future Food fortsätter sin serie med webbinarier om livsmedelsberedskap. Denna gång diskuterar vi dricksvattenberedskapen i Sverige.

Framtidens hållbara fiskfoder

Framtidens hållbara fiskfoder

Framtidens hållbara fiskfoder eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i

Vattenpedagogik - från källa till hav

Vattenpedagogik - från källa till hav

På de här sidorna samlas information om pedagogiska aktiviteter/naturvägledning i vattenmiljöer. Syftet är att stötta er som jobbar med utomhusbaserat lärande kring vattenmiljöer. För att bygga en

Stiftelsen BalticWaters 2030 ska bidra till en friskare Östersjö

Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att genomföra miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen ska också sprida kunskap och bygga opinion som

Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet

Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet

Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding,

RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding,

RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding,

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding,

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding,

Framtidens hållbara fiskfoder

Framtidens hållbara fiskfoder

Framtidens hållbara fiskfoder eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i

Stiftelsen BalticWaters 2030 ska bidra till en friskare Östersjö

Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att genomföra miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen ska också sprida kunskap och bygga opinion som

Corona-anpassad verksamhet

Corona-anpassad verksamhet

Här kan du läsa om hur olika verksamheter har anpassat sina aktiviteter under pågående Corona-pandemi. Österlens vattenråd Såhär hanterar vi möten och sommarens aktiviteter under corona: Vi håller

Loading…