Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 76 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Internship course Global sustainable development

Nu är det möjligt att söka till den nya praktikkursen Kvalificerad praktik för hållbar utveckling, 30 hp. Målet är att SLU:s studenter ska lära sig hur hållbarhet hanteras på arbetsplatser som de är

Inspelning av djurskyddskonferensen 2021

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd genomfördes den 30:e november 2021, med temat ”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar

Modell för analys och dialog kan skapa förbättrade kunskapsflöden inom jordbruket

Agrara kunskaps- och innovationssystem, AKIS, lyfts fram i den nya jordbrukspolitik inom EU, som ett sätt för medlemsstaterna att arbeta med att förbättra kunskapsflödena mellan forskning och praktik

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper. Intresset ökar

food printing

Under det senaste året har det forskats på 3D-printning av mat vid Molekylära vetenskaper, SLU. Fanny Knab praktikstudent från Frankrike har varit mycket involverad i projektet. Hon beskriver själv

Filmen om Lark

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU. I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt

Innovationspris Umeå

Det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare. Sparbanksstiftelsen

Arkivens dag 2021: Röster i arkiven

”Röster i arkiven” är årets tema när arkiv landet runt firar Arkivens dag den 13 november. I Uppsala län medverkar i år nio arkiv som visar filmer på en gemensam Youtube-kanal. Flera av filmerna har

Amanda på Cop26

Möt agronomstudenten Amanda Björksell som är på FN:s klimatkonferens i Glasgow. Hon berättar om sitt deltagande på COP26, hur hennes klimatengagemang startade och vilka hennes bästa tips är för att

Öka avstånden mellan vitklöverfälten

För att komma tillrätta med fröskadegörare hos vitklöver behövs fälten flyttas cirka 2-3 kilometer varje år. Ett ökat avstånd mellan fälten kan bli en del av en växtskyddstrategi där olika metoder

Signera klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal mellan organisationer, företag och offentliga verksamheter i Uppsala kommun som syftar till att samverka för att öka takten i klimatomställningen.

Loading…