Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 120 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Utveckling av miljöövervakningsprogram för den urbana miljön

SLU Tankesmedjan Movium koordinerar SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Under ledning av professor Thomas Randrup har ett arbete påbörjats för att utveckla ett långsiktigt

Dubbel karriär för elitidrottare

Otto Weidman är blivande skogsekonom, samtidigt som han pluggar spelar han innebandy på elitnivå. Det är möjligt tack vare att SLU är ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). En EVL-student är en

SLU forskare kommenterar europeisk klimatriskbedömning

Den Europeiska miljöbyrån publicerade nyligen en europeisk klimatriskbedömning som nedslående konstaterar att EU:s politik och anpassningsåtgärder inte håller jämna steg med de snabbt växande

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs (ICECDogs) består av intressenter från flera olika länder som arbetar tillsammans för att minimera uppkomna djurskyddsproblem till följd av

Studentdesigntävlingen i Umeå är nu öppen

Nu är studentdesigntävlingen, som SLU Urban Futures arrangerar i samarbete med Umeå kommun, öppen. Studenter inom området landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling har nu möjlighet att utforma

Emily Wade vill landskapsanpassa infrastruktur

Emily Wade har en adjungerad professorstjänst på SLU som är finansierad av Trafikverket. Hej Emily! Berätta, vad innebär ditt uppdrag? – Mitt uppdrag handlar om att synliggöra arkitekturens roll i

Högt spel om grönare städer

Måndagen den 25 mars skulle EU:s miljöministrar haft slutomröstning om Naturrestaureringslagen men Ungerns sena beslut om att dra tillbaka sitt stöd för förslaget innebär att lagens framtid är osäker

Variation av miljöer behövs för hälsa

Anna Sunding är doktorand på SLU Landskap och har tillsammans med flera kollegor på SLU nyligen publicerat en studie i den vetenskapliga tidskriften Cities om hur sambandet mellan hälsa och grönytor

Doktorander besökte fröstation i Lagan

Från kotte till frö - fröproduktion stod i centrum när doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola besökte Svenska skogsplantors fröstation i Lagan, Småland. Elva doktorander och två forskare

Formtänk hindrar ekologisk stadsutveckling

Sjoerd Brandsma är landskapsarkitekt, forskare och lärare i landskapsarkitektur vid Wageningen University och är en av huvudtalarna på konferensen "Publika parker och stadsrum" den 18 april i Lund

International Student Barometer

I den senaste International Student Barometer (ISB), som bygger på röster från drygt 120 000 studenter världen över, rankas Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som nummer ett av alla deltagande

Öppet seminarium om barns uppväxtmiljö

parvin.mazandarani@slu.se Jobbar du med frågor som rör barn och ungas utemiljö? Välkomna till ett öppet seminarium på temat Uppväxtvillkor i en urbaniserad värld: Att skapa utemiljöer med kvalitet

Loading…