Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 70 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Movium Fakta #2_2022

Idag finns alltfler planteringar i offentliga miljöer som utgör en del i områdets dagvattenhantering. Ett exempel är regnbäddar som kan ta hand om neder­börd och smältvatten och avlasta stadens

Exjobb om barns engagemang

Barn och ungdomar i projektet Gatulabba i Malmö har presenterat analyser, och byggda förslag till förbättringar för stadens toppolitiker. Linda Lemheden, nyexaminerad masterstudent i

SLU och Stockholm+50

Stockholmskonferensen 1972 var den första miljökonferensen som FN anordnade. Nu 50 år senare hålls ett nytt miljötoppmöte i Stockholm. Ambitionen är att snabba på omställningen för att nå de globala

THE Impact rank 2022

SLU är bland de 301-400 främsta universiteten i världen när The Times Higher Education rankar världens lärosäten utifrån de globala målen för hållbar utveckling. För enskilda hållbarhetsmål ligger

Djurförsök i forskning – vad, hur och varför?

Nyligen lanserades en ny version av djurforsok.info. Webbplatsen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta lärosäten, bland annat SLU. Den vänder sig till alla som vill få grundläggande

Topplacering i Klimatstudenternas ranking 2022

SLU på andra plats igen. Rangordningen baseras på lärosätens faktiska utsläpp/utsläppsminskningar och ambitioner framåt i klimatarbetet. Lärosätena poängsattes inom fyra områden: flygutsläpp per

Tortalk Text-till-tal – nu som app!

Talsyntesprogrammet TorTalk, som sedan tidigare varit fritt tillgängligt för SLU:s anställda och studenter som datorprogram, finns nu som app för både Android och iOS. TorTalk har stöd för både

SLU-alumn 2022

Annika Bergman tog lantmästarexamen vid SLU 1992. Idag är Annika vd för Hushållningssällskapet Halland och har en stark drivkraft när det gäller de gröna näringarna. Hon får utmärkelsen då hon genom

Publika parker och stadsrum 2022

Publika parker och stadsrum 2022 – Den lekfulla staden parvin.mazandarani@slu.se Den lekfulla staden lockar med det roliga, oväntade och spännande. Den har fokus på att aktivera med upplevelser,

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Internship course Global sustainable development

Nu är det möjligt att söka till den nya praktikkursen Kvalificerad praktik för hållbar utveckling, 30 hp. Målet är att SLU:s studenter ska lära sig hur hållbarhet hanteras på arbetsplatser som de är

Inspelning av djurskyddskonferensen 2021

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd genomfördes den 30:e november 2021, med temat ”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar

Loading…