Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 75 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Fria eller Fälla 2.0

För så bra åtgärder som möjligt för våra träd i offentliga miljöer har flera myndigheter och organisationer i Sverige gått samman för att ta fram denna modell som bygger på samarbete och att

Släppmingel för tidskriften stad!

parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 40 är här med temarubriken "Den vilda staden – biologisk mångfald i urbana landskap". Att hejda förlusten av biologisk mångfald ingår i FN:s globala mål för hållbar

Hur påverkar maten vårt klimat

Nu blir det lättare för alla att uppdatera sig om hur maten påverkar klimatet. SLU Meny släppte i början av året kursen Mat och Klimat som en öppen nätbaserad kurs, en s.k. MOOC (massive open online

Poddavsnitt om akvakultur

Mer än två tredjedelar av vår planet täcks av vatten; hav, sjöar och älvar. Så vattenbruk, eller akvakultur, där vi människor odlar djur och växter i vatten, har stor potential att ge oss framtidens

Kan tävlingar skapa ny landskapsarkitektur?

Kan tävlingar skapa ny landskapsarkitektur? parvin.mazandarani@slu.se Välkomna på branschseminarium och samtal mellan akademi och praktik om arkitekttävlingar och hur de kan användas för att

Movium Fakta#6_2022

Många viltarter har ökat under de senaste hundra åren. Vilt i urbana miljöer erbjuder värdefulla ekosystemtjänster men medför också problem. I urbana, exploaterade miljöer är den mänskliga påverkan

Skolgården – grön plats i bärkraftig stad

Skolgården – grön plats i bärkraftig stad parvin.mazandarani@slu.se Skolgården är en viktig plats för barns lek, som bör erbjuda naturkontakt och vara en viktig länk i den gröna infrastrukturen i

Barn vill röra på sig

Vad är det som hindrar barns rörelsefrihet? Hur ska vi vända trenden med ökande ohälsa på grund av stillasittande bland barn och unga? Lyssna på ett podsamtal från Arwidson Talks med SLU Tankesmedjan

Publika parker och stadsrum 2023

Publika parker och [grönare] stadsrum! parvin.mazandarani@slu.se Grönare stadsrum och stråk för människan, klimatet, biodiversiteten, hälsan och estetiken. Kom till Malmö och inspireras av svenska

djurskyddskonferens inspelning

Den 15 november arrangerades 2022 års djurskyddskonferens av Jordbruksverkets i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Den 15 november arrangerades Jordbruksverkets årliga

Barns rätt till staden

SLU Tankesmedjan Moviums nationella koordinator för barns och ungas utemiljö Lena Jungmark medverkar tillsammans med Stefan Swartling Peterson, läkare, rådgivare till UNICEF och professor i Global

Publika parker och stadsrum – Save the Date!

Grönare stadsrum och stråk för människan, klimatet, biodiversiteten, hälsan och estetiken. Nu planerar vi för konferensen Publika parker och stadsrum 2023. Välkommen till Malmö den 27 april och

Loading…