Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 90 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Släppmingel för Tidskriften STAD nr 43!

parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 43 är här med temarubriken Stad i syd – Malmö! Malmö är den stad i Sverige som växer snabbast. Hur lyder berättelserna om Malmö? Vad betyder Öresundsbron för

Urbana planteringar med naturen som förebild

I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen som utgångspunkt Idag bor en stor del av

SLU deltar i New European Bauhaus

Livsmiljöer som är vackra, hållbara och inkluderande. Det är ambitionerna i EU-initiativet New European Bauhaus. I augusti 2023 blev SLU officiell partner i New European Bauhaus som har syftet att

Naturvetare rankar SLU högt som arbetsgivare 2023

Nära 6 000 akademiskt utbildade naturvetare har listat vilka arbetsgivare de helst vill jobba hos. I totalen hamnar SLU på sjätte plats, överst bland de svenska universiteten. Även bland studenter

Lantmästardagen 2023

johanna.grundstrom@slu.se Välkommen på Lantmästardagen, en näringslivsdag som arrangeras av Lantmästarkåren. Här möts studenter och bransch för att utbyta idéer och erfarenheter. Lantmästardagen

Phytophthora i Sverige

Forskare förutspår att Phytophthora-arter kommer att orsaka allt större problem med växthälsa i framtiden, även i Sverige. För att skydda oss och våra handelspartners behöver vi god och uppdaterad

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Ny koordinator söks efter Lena Jungmark

Våren 2024 slutar Lena Jungmark som nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium – den 30 april nästa år blir hennes sista dag på jobbet. Sen blir hon pensionär. Här

Hej Caroline Dahl!

Du har under ett års tid varit med och gjort en förstudie om nationell fysisk planering. Nu är uppdraget slut och utredningen inlämnad till regeringen. Grattis! Vilken är den viktigaste slutsatsen i

Hallonmaräng

Tävlingen om vilket blomsterarrangemang som ska fylla urnorna runt Campus Ultuna nästa sommar har avgjorts. Bidraget är "en hallondröm med inslag av lakrits". När novembermörkret närmar sig och

Lärdomar från EU-konferensen

EU-konferensen Creating Green Cities i Malmö i juni tog sitt avstamp i europeiska policyer som strävar mot en grönare stad. Vad kom man fram till? För att klara samtidens miljö- och klimatutmaningar

STAD nominerad till Publishingpriset

Ännu en gång är STAD nominerad till Publishingpriset! Hurra säger vi på SLU Tankesmedjan Movium och håller tummarna för vår visionära tidskrift! Denna gång är det STAD nr 40 med temat Den vilda

Loading…