Hoppa till huvudinnehåll

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 213 sidor som är taggade med Hippologi:

Tygelkraft vid ridning kan minskas till hälften med hjälp av inlärningsprinciper

I en doktorsavhandling från SLU har doktorand Marie Eisersiö, studerat de signaler som ryttare ger till sina hästar genom tyglarna. Genom tillämpning av inlärningsprinciperna för klassisk betingning

Samband mellan rörelseasymmetrier och sidighet hos ridhästar?

När en häst blir halt försöker den avlasta det onda benet genom att röra sig asymmetriskt i trav, vilket idag kan mätas objektivt. Forskning har dock visat att rörelseasymmetrier är mycket vanliga

Galopphästars tarmflora ändrades av prebiotika

Tarmflorans bakterier kommunicerar med immunsystemet och hjärnan, och är viktiga för mag-tarmhälsan och tarmväggens funktion. Prebiotika är växtfiberbaserade produkter som ska gynna tillväxt av goda

Val av provtagningsmetod när hårsäcken studeras

Hud och hår har många viktiga funktioner hos både djur och människa, till exempel som skydd mot UV-strålar och som del i vår temperaturreglering. Många sjukdomar drabbar dessvärre huden och flera av

afb - Vass som foder till hästar och nötkreatur

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Att skörda

NordCAW seminarium 29 november om hästvälfärd

NordCAW seminarium om hästvälfärd elin.spangenberg@slu.se NordCAW är ett nätverk av djurvälfärdscentra inom Norden där man bl a årligen arrangerar ett seminarium. 2023 års NordCAW seminarium

Mankens rörelse kan visa vilket som är det halta benet

När en frambenshalt häst avlastar sitt onda ben nickar den med huvudet. Studier har dock visat att även vissa bakbenshalta hästar kan uppvisa en huvudrörelse som ser ut som huvudnickningen vid en

Låga oundvikliga förluster av fosfor hos föl

Kunskap om hästars fosforbehov vid olika ålder är viktigt. Dels är fosfor ett livsnödvändigt näringsämne och en värdefull naturresurs, dels kan överutfodring bidra till övergödning då överskott

Ny forskning om hästvälfärd med stöd från Svensk Travsport

I ett alldeles nystartat samarbetsprojekt finansierar Svensk Travsport en doktorand inom hästvälfärd. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Travsport, Sveriges Lantbruksuniversitet, University of

Förekomst av rörelseasymmetrier hos föl

När en häst blir halt börjar den röra sig asymmetriskt, vilket kan mätas objektivt vid en hältutredning. Studier har dock visat att en mycket stor andel av hästar som tränas och tävlas också rör sig

Utvärdering av nytt skydd mot sommareksem

Sommareksem, eller insect bite hypersensitivity (IBH), är en allvarlig kronisk hudinflammation hos häst som orsakas av en överkänslighet mot saliv från bitande insekter, framför allt svidknott.

BVF Ett nytt tillvägagångsätt för att förstå och kontrollera resistensutveckling hos spolmask

Spolmasken är en stor parasitisk rundmask som bland annat finns hos hästar, grisar, fjäderfän och människor. Att hästens spolmask har utvecklat multiresistens mot två av tre tillgängliga

Loading…