Hoppa till huvudinnehåll

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 193 sidor som är taggade med Hippologi:

PrevalensAsymmetrier

När en häst blir halt får den ett asymmetriskt rörelsemönster vilket veterinären bedömer för att utreda en hälta. Den subjektiva bedömningen har dock visat sig vara svår och därför har teknik

ABF/KVGör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

Sadel

Att sadeln successivt glider åt ena sida under ridning har observerats vid hältutredningar och kan eventuellt vara kopplat till bakbenshälta hos häst. Det är dock inte känt hur sadeln rör sig normalt

Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst

Vi startar nu upp en nytt 4-årigt projekt fram till 2022, Lisa Johansson är antagen som doktorand inom projektet och i handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark, Eva Skiöldebrand (alla från

AFB Hästutfodring efter torkan 2018

Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste på många år. Detta orsakade

AFB Patellartendinos

Mjukdelarna runt knäskålen (patella) som orsak till hälta hos häst är ett vetenskapligt outforskat område men som kliniskt ofta behandlas med "alternativa" metoder utan fastställd diagnos. Inom

Underlagseffekt

Longering är vanligt vid hältutredningar och besiktningar. Då används ofta olika typer av underlag, hårt eller mjukt, som kan påverka graden av hälta för olika diagnoser. Underlagets effekt på

AFB Lateralitet

Att djur börjar halta är det tydligaste symtomet på ortopedisk smärta som djur inte kan verbalisera. Asymmetrier i den vertikala rörelsen, dvs lateralitet, av olika kroppssegment är ett bra mått på

Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

AFB Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?

Syftet med denna studie är att undersöka om återhämtningen efter arbete påverkas av vilket uppstallningssystem som hästar hålls i. Projektet är avslutat. Läs om resultatet i artikeln " Effects of

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Från

Loading…