Sveriges lantbruksuniversitet

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 245 sidor som är taggade med Hippologi:

Hösilageintolerans - finns det?

I detta forskningsprojekt kartläggs utfodring, skötsel och träckens sammansättning hos hästar som visar symptom på tvåfasindelad träck. Vissa hästar reagerar ibland med så kallad tvåfasindelad träck

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Från

Barfotaprojektet

Hästars hovkvalité är av central betydelse för hur de fungerar som sporthästar. Idag är det också populärt att träna och tävla barfota inom flera hästsportdiscipliner. Kunskapen om vilka egenskaper

Höst- och vinterbetets kvalité vid åretruntbete

Vi har i en 2,5 år lång studie där Gotlandsruss använts för åretruntbete samlat in betesprover en gång i månaden för att analysera hur betets kvalité varierat under året Detaljer om studiens

Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst

Vi startar nu upp en nytt 4-årigt projekt fram till 2022, Lisa Johansson är antagen som doktorand inom projektet och i handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark, Eva Skiöldebrand (alla från

AFB Islandshästar

I detta forskningsprojekt studerar vi hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav. Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid

Hur känner hästen för oss människor?

Forskning har visat att hundar har en förmåga att skapa starka känslomässiga band till en person redan efter ett fåtal korta möten. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har forskare

Skritt eller trav, vänster eller höger?

Objektiv analys av hästens rörelser kan användas för att svara på många frågor relaterade till hälsa, funktion och prestation. Objektiva rörelseanalyssystem kräver dock ibland avancerade lösningar

Avelsvärdering och hastighet i islandshästens gångarter

Avelsarbetet inom islandshästrasen bygger på två delar; en exteriörbedömning och ett ridmoment. I ridmomentet bedöms gångarterna efter rytm och balans men även gångarternas hastighet är viktig. Det

Ämnen i hästars blod kan störa laboratorieanalyser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att hundar och katter kan ha så kallade heterofila antikroppar i blodet. Oftast vet man inte hur de heterofila antikropparna uppkommer

Loading…