Sveriges lantbruksuniversitet

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 238 sidor som är taggade med Hippologi:

Hästar med hälta ändrar ansiktsuttryck och beteende

Smärta från olika delar av rörelseapparaten är vanligt förekommande hos hästar och visar sig oftast som ett asymmetriskt rörelsemönster, hästen blir halt. Det har dock visat sig att majoriteten av

Signalsubstans i ledvätska ökar vid ledinflammation

Nerve Growth Factor (NGF) är en signalsubstans som reglerar flera olika processer i nervsystemet. Tillväxt och utveckling, eller tvärt om celldöd, kan blir följden av en ökad mängd NGF beroende på

Kan hästens stora blodmask vilseleda immunförsvaret?

Den stora blodmasken (Strongylus vulgaris) anses vara hästens farligaste inälvsparasit. Rapporter om ökad förekomst av stor blodmask i Norden samt risker för utveckling av resistens mot

Påverkar träningsmetoderna relationen till hästen?

Hur ser vår relation till hästen ut och hur påverkar olika träningsmetoder hästens syn på relationen? I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet har forskare

Hästens ögontemperatur mätt med infraröd teknik

Det finns flera studier där man med infraröd teknik mätt ögontemperaturen på hästar för att ta reda på om djuren är stressade. Metoden är dock inte vetenskapligt utvärderad och det är oklart om dessa

Hippolog - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Hippologprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Hippologprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

AFB Effekter av arbete hos islandshästar

Vi utvecklar kunskapen om effekten av arbete hos isländska hästar. Ett viktigt bidrag för förståelsen är de studier som genomfördes av Guðrún Stefánsdóttir under doktorandutbildningen. Se länk nedan.

AFB Hästutfodring efter torkan 2018

Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste på många år. Detta orsakade

Travhäst

Travhäst

Som student vid inriktningen Travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till träning och studier, en stor hall anpassad för körning, en 1 000

Automatisk klassificering av hästens olika gångarter

Människan har fascinerats över hästens fantastiska rörelsemönster och olika gångarter genom tiderna. Att klassificera olika gångarter görs traditionellt genom en visuell bedömning men rörelsens höga

Loading…