Hoppa till huvudinnehåll

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 224 sidor som är taggade med Hippologi:

Högintensiv träning av unga travhästar påverkar ämnesomsättningen

Travsport är en stor sport både i Sverige och internationellt. Trots att sporten varit mycket populär i decennier finns relativt lite kunskap om hur olika träningsprogram påverkar hästarna under de

Häst

På häst utför vi härstamningskontroller, färgtester och tester för genetiska sjukdomar samt prestationsegenskaper. Så gör du Beställ provkit om du tar provet själv. Provet kan behöva tas av en

Travhäst

Utbildningen för travhästinriktningen ges ej året 2024/2025. Som student vid inriktningen Travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till

sammanfattning NordCAW seminarium häst

Den 29 november 2023 arrangerade NordCAW ett seminarium om hästars välfärd inom ridsporten. Ridsport engagerar många människor, men står inför flera utmaningar, både när det gäller att skydda

Seminariet om hästar på naturbetesmarker

Den 9 november 2023 anordnades seminariet ”Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv" av Nationellt centrum för

Green Valleys 2.0 Bioraffinering av vallfoder och användbarhet av fiberpresskaka till hästar

Kan restprodukter från grönt protein fungera som foder till hästar? Projektet är en fortsättning på Green Valleys som pågått mellan 2018 och 2022. Det övergripande målet är att främja en

HästSverige – prisad som årets hållbara kunskapssajt

Oberoende och saklig kommunikation om grundläggande hästkunskap utifrån forskning – kostnadsfri och tillgänglig för alla - är nu uppmärksammad. Kunskapssajten HästSverige som drivs av SLU och SVA har

Nya rön om gener som styr islandshästars passförmåga

Förmågan hos islandshästar att gå i gångarten pass påverkas till stor del av en mutation i den så kallade ”pass-genen” DMRT3, men den genetiska bakgrunden är mer komplicerad än så. Forskare vid

Internationellt samarbete för säkrare penicillindosering till häst

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Vid antibiotikabehandling är det fördelaktigt att så ofta som möjligt använda antibiotika med smalt spektrum

Hur vet man om en islandshäst är frambenshalt?

Islandshästar är mycket populära i Sverige och kan ofta ridas i de extra gångarterna tölt och pass. Jämfört med varmblodshästar har islandshästarna en högre stegfrekvens, ett mindre rörelseomfång och

Rörelsemönster och temperament hos ridskolehästar är kopplat till hullet

Både övervikt och hälta är tyvärr vanligt hos ridskolehästar. Det är sedan tidigare känt att ökat kroppshull hos islandshästar påverkar deras rörelser och ridbarhet negativt. Med detta som bakgrund

Annan kemisk sammansättning i hoven hos hästar som tävlas barfota

Intresset för att rida och köra hästar utan skor är stort och kan öka hästens prestationsförmåga. Alla hästar har dock inte hovar av en tillräckligt bra kvalitet för att hålla för den hårda

Loading…