Sveriges lantbruksuniversitet

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 260 sidor som är taggade med Hippologi:

Hur påverkas skritten av att hästen går på tygeln?

Vid tävling med ridhästar påverkas resultatet bland annat av hur hästen rör sig i olika gångarter och hur den håller huvudet och halsen. Många ryttare ser en svårighet i att få hästen att röra sig

Hästars Y-kromosomer ger ny information om hingstlinjer

Då färre hingstar än ston används i hästavel har de hingstar som används stort inflytande på avelsresultatet. Det finns därför intresse av att kunna följa hingstlinjer i avelsarbetet. Hingstlinjer

Kartläggning av gener kopplade till kallblodssyndrom

Kallblodssyndrom eller dynamisk larynx-kollaps är en störning i de övre luftvägarna hos hästar och vanligast förkommande hos kallblodstravaren. Defekten gör att de övre luftvägarna täpps till och kan

AFB Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?

Syftet med denna studie är att undersöka om återhämtningen efter arbete påverkas av vilket uppstallningssystem som hästar hålls i. Projektet är avslutat. Läs om resultatet i artikeln " Effects of

Varför härstamningskontrollera?

Varför härstamningskontrollera?

Sedan 1960-talet har härstamningskontroll av hästar utförts i Uppsala vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU. Härstamningskontroll med hjälp av blodtypning blev ett viktigt redskap för att stävja

AFB Effekter av arbete hos islandshästar

Vi utvecklar kunskapen om effekten av arbete hos isländska hästar. Ett viktigt bidrag för förståelsen är de studier som genomfördes av Guðrún Stefánsdóttir under doktorandutbildningen. Se länk nedan.

Hippologprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Hippologprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd, med en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar det bästa av två

Equine Cultures in Transition 2021  - Past, Present and  Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges Equine Cultures in Transition Conference - Past, Present and Future Challenges mia.hellstrom@slu.se equine studies,

Självservering för hästar

Anläggningar med så kallad aktiv grupphästhållning är moderna lösdriftstall där skötarens arbetsmiljö förbättras genom att tunga moment mekaniseras och där hästarna bland annat ges möjlighet till

Ögonbehandling utan kolik

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Från

Loading…