Travhäst

Senast ändrad: 26 april 2024

Utbildningen för travhästinriktningen ges ej året 2024/2025. Som student vid inriktningen Travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till träning och studier, en stor hall anpassad för körning, en 1 000 meter belyst rundbana, 500 meters backbana, speedbana och skogsvägar. Lärarna från Wången och SLU ger dig en bred grund i teoretiska och praktiska ämnen som berör häst.

Foto: Carin Wrange

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med körning, unghäst, träning av travhäst och häst- och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig inom travsport såväl praktiskt med hästarna som teoretiskt inom hästens biologi. Du studerar även pedagogik och ledarskap samt ekonomi. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet.

Sista året har du själv möjlighet att spetsa till din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen då de kurser du läser handlar som såväl hantering som träning och sport. 

Utöver dessa kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. Du läser också företagsekonomi och har verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Kursplaner hittar du på kurshemsidorna

För travhästinriktningen finns Torbjörn Jansson och Nils Ronéus som en del av ett utbildningsråd som stöttar och utvecklar med sitt enorma kunnande. På anläggningen genomförs även en mänd intressanta forskningsprojekt i SLU:s regi.