Travhäst

Senast ändrad: 27 januari 2021

Som student vid inriktningen Travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till träning och studier, en stor hall anpassad för körning, en 1 000 meter belyst rundbana, 500 meters backbana, speedbana och skogsvägar. Lärarna från Wången och SLU ger dig en bred grund i teoretiska och praktiska ämnen som berör häst.

Foto: Carin Wrange

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med körning, unghäst, träning av travhäst och häst- och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig inom travhästinriktningen på hästens friskvård. Du utvecklar även, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet.

Sista året har du själv möjlighet att spetsa till din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen då du läser kurser inom hantering, träning och sport och kan välja mellan två profiler: 

  • Pedagogik/träning (20 hp) eller
  • Hästens friskvård (20 hp).

Utöver dessa kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. Du läser också företagsekonomi och har verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Kursplaner hittar du på kurshemsidorna

För travhästinriktningen finns Torbjörn Jansson och Nils Ronéus som en del av ett utbildningsråd som stöttar och utvecklar med sitt enorma kunnande. På anläggningen genomförs även en mänd intressanta forskningsprojekt i SLU:s regi.