Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 634 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Besök demonstrationsodlingen

Besök demonstrationsodlingen

Besök våra visningsgrödor med din klass anna.lundmark@slu.se Visste ni att skolklasser kan komma till SLU, Ultuna, och titta på Sveriges vanligaste grödor? Både det vi odlar för att äta direkt och

Besök demonstrationsodlingen

Besök demonstrationsodlingen

Besök våra visningsgrödor med din klass anna.lundmark@slu.se Visste ni att skolklasser kan komma till SLU, Ultuna, och titta på Sveriges vanligaste grödor? Både det vi odlar för att äta direkt och

Verksamhet Jordbrukslandskap

Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett

Verksamhet Övergödning

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet inom program

Lösningar mot torkan

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, ger här sina förslag på hur svenskt jordbruk kan

CRISPR

CRISPR

EU-domstolens beslut i veckan angående genetiskt modifierade växter är ytterligare ett exempel på att jordbruksforskningens inriktning och tillämpningar alltmer styrs av idéer som omhuldas av

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till

Mathilde Blanc

Mathilde Blanc

menc0001 Doktorand i Växtodlingslära. Projekt: Hållbarhet och motståndskraft med flera djurslag i ekologisk husdjursproduktion i norra Sverige Jag är en fransk/dansk doktorand vid institutionen för

Bioenergi

Bioenergi

Skogsbruket kommer tillsammans med jordbruket ha en nyckelroll när dagens fossilberoende bryts och framtidens samhälle byggs. På institutionen studerar vi hur skogs- och jordbrukets resurser

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt inom lantbrukets teknik och system eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom lantbrukets teknik och system

Anmälan Skördefest

Anmälan Skördefest

Mårten Hetta, Forskare/Prefekt/avdelningschef Husdjur Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55 Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt

Gödselförsök i en grönfoderblandning ärt och havre, med olika kvävenivåer (R8-550)

Försöket syftar till att finna en optimal kvävegödselgiva för grönfoderskörd av ärt-/havreblandning. Med optimal giva avser god avkastning med högt proteininnehåll men med minimalt kväveläckage.