Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 259 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Framtidens sanitetslösning

Framtidens sanitetslösning

Avtackningsseminarium till Håkan Jönsson SLU, i Hörsal V, Ulls hus För att hedra Håkan Jönsson som går i pension under 2017 kommer vi att hålla ett öppet symposium för Håkan. Fakta Tid: 2017-10-25 13:00 - 17:30 - Ort: Uppsala - Länk till ...

lantmastare.png

Agroecology

Kan jordbruket gynna både människan och de ekologiska systemen? Är det möjligt att skilja de sociala frågorna från de ekologiska inom lantbruket? Genom att kombinera teori och praktik får studenterna på masterprogrammet Agroecology goda kunskaper ...

agronom-ekonomi1.png

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn står idag inför stora utmaningar på både ...

lantmastare.png

Lantmästare

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar. Lantmästare-kandidatprogrammet ...

agronom-markvaxt1.png

Agronom - mark/växt

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs. Hur mycket klarar vår jord, egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka. Och du vill kunna produktion ...

Camilla-Widmark-©FAOGiulio-Napolitano.jpg

SLU-forskare på FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning i Rom

Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning. Lär hela artikeln på engelska ...

utbildning-vpe-ingress.jpg

Utbildning

Gårdsbesök på vallfoderkursen. Foto: Magnus Halling Vill du läsa våra kurser? Göra självständigt arbete om växtproduktion? Eller bli doktorand hos oss? Grundutbildning - På våra kurser läser du om växters biologi och ekologi. Du får också ...

Plattform växtskydd

Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

agrara-odlingssystem.jpg

Agrara odlingssystem

Vårt mål är odlingssystem som bättre tar till vara ekosystemtjänster och där lönsam produktion av kulturväxter kan ske med mindre miljöpåverkan och förbrukning av resurser än i dagens konventionella och ekologiska odling. Vi forskar om odlingssystemet ...

renkavle-ograsforskning.jpg

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Renkavle - en art som kan vara ett besvärligt ogräs. Foto: Lars Andersson Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka ...

lovsta-ingressbild.jpg

Växtinteraktioner i odlingssystem

Foto: Iris Dahlin Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara system ...

vaxtekologi.jpg

Växtproduktion i förhållande till miljö och genetik

Vår forskning rör framför allt de ekologiska och fysiologiska mekanismerna som styr växtproduktion och resurseffektivitet i förhållande till miljö och genetik hos jordbruksgrödor. Näringseffektivitet hos jordbruksgrödor (stråsäd, perenna ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10