Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 590 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

poem

Här lägger vi alla dikter som har kommit in i diktutmaningen som pågår från biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Entita När tistlarna har blommat Och täcks av silverull Så kommer det små gäster

Fågelpoesi

Vad betyder fåglarna för dig? Är det någon speciell art som får dig att bli glad, nostalgisk, orolig eller arg? Fåglarna är ständigt närvarande i busken, vid vattenbrynet och i luften men också inom

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Lovande växtskyddssvamp har flera olika lösningar på samma problem

Stort hopp ställs till svampen Clonostachys roseas potential som framtida växtskyddsmedel mot en rad olika sjukdomar. I en ny studie från SLU visas att C. rosea använder nästan helt olika batterier

Lovande växtskyddssvamp har flera olika lösningar på samma problem

Stort hopp ställs till svampen Clonostachys roseas potential som framtida växtskyddsmedel mot en rad olika sjukdomar. I en ny studie från SLU visas att C. rosea använder nästan helt olika batterier

PhD course LCA

PhD course LCA

PhD course Advances in life cycle assessment 5 HEC eva-lena.selfene@slu.se Welcome to a course for PhD students that will give a deeper understanding of life cycle assessment(LCA) and related tools

Växtskydd i jord- och skogsbruk

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som

Grönt möte i Grevie

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien

Erasmus precision agriculture

SLU kommer vara värd för det första kurstillfället i det nya Erasmus-programmet “Smart Farming (Precision Agriculture) and New Technologies". Programmet är en del av Erasmus nyckelåtgärd 2: Samarbete

Erasmus precision agriculture

SLU kommer vara värd för det första kurstillfället i det nya Erasmus-programmet “Smart Farming (Precision Agriculture) and New Technologies". Programmet är en del av Erasmus nyckelåtgärd 2: Samarbete

FältForsk

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och

Den biologiska mångfaldens poetiska värde får inte glömmas bort

Om strategier för biologisk mångfald bara baseras på arter som är sällsynta eller ekonomiskt viktiga kan vi missa de arter vi älskar mest, visar en studie från SLU och universitetet i Newcastle.