Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 300 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Researchers-and-Mt-Morbus-MP.JPG

Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna - nytt projekt med SLU-forskare

Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av ...

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även ...

agronom-markvaxt1.png

Agronom - mark/växt

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs. Hur mycket klarar vår jord, egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka. Och du vill kunna produktion ...

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt. ...

NJV Kornförsök Röbäcksdalen Judit Vilde.jpg

Röbäcksdalens fältforskningsstation

Sortförsök med spannmål är en viktig uppgift för fältstationen. Fältforskningsstationen (63.8°N, 20.2°E) ligger 2 km söder om Umeå centrum, 3 km från Umeå flygplats och tågstationer och ca 5 km från Umeå campus. Försöksstationen är ...

kernza_straa_300.jpg

Är fleråriga grödor bättre i ett torrare klimat?

Provodling av en perenn stråsädesgröda - det domesticerade "vetegräset" kernza (Thinopyrum intermedium) - i ett fältförsök vid SLU i Alnarp. Foto: Linda-Maria Mårtensson Fleråriga grödor målas ibland ut som vinnare i ett torrare klimat. Men ...

Kirsten Miller

Kirsten Miller

För mer information om Kirsten, gå till den engelska sidan. Relaterade sidor: Biokemi och molekylärbiologi Biologi Ekologi Jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Kontaktinformation Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för insektsekologi ...

ploejning300.jpg

Jordbearbetningens betydelse för klimatet är överskattad

Plöjning är den dominerande metoden för grundbearbetning inför sådd i Sverige. Foto: David Stephansson I klimatdebatten hör man ofta att direktsådd eller reducerad jordbearbetning (plöjningsfri odling) skulle öka kolinlagringen och därmed ...

SLU_090609_0097_jsg Stenhammars naturmarker 880 pxl.jpg

FältForsks Ämneskommitté Vatten

Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vatten! Ämneskommittén inbjuder till möte med intressenter för utveckling och forskning inom bevattningsområdet. Ämnesgruppen är ett öppet och informellt forum för alla med intressen och ...

Hästar/horses. Foto: Erik Cronvall, SLU.

Det här gör vi inom program Jordbrukslandskap

Hästar. Foto: Erik Cronvall, SLU. Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- ...

unifying-ecology2.jpg

Ekologisk teori en bro mellan forskning om skog och jordbruk

I ett projekt simulerar Nadia Maaroufi (på bilden) och Roswitha Ehnes vildsvinsbök i skog och jordbrukslandskap. Vildsvinet är ett exempel på organism som rör sig genom landskapet. Foto: Kaisa Torppa På institutionen för ekologi finns forskare ...

Program Övergödning

Program Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner. Programkontakter Det här gör vi Nytt och publicerat Kontakta ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10