Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 924 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
LivestockSense

LivestockSense

LivestockSense går ut på att förbättra hållbarheten hos gris och fjäderfä genom att underlätta införande av informationsteknologisk teknik. Christina Lundström från RådNu är en av forskarna i

Lantbrukslogik nu och i framtiden

Det svenska lantbruket är fullt av utmaningar. Det ska ge oss hållbar, närproducerad mat - och helst mer mat också, och utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan. Lantbruket ska försöka vara en

Lantbrukslogik nu och i framtiden

Det svenska lantbruket är fullt av utmaningar. Det ska ge oss hållbar, närproducerad mat - och helst mer mat också, och utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan. Lantbruket ska försöka vara en

Verksamhet Övergödning

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet inom program

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Svampar inom biologisk bekämpning

Svampar har en stor betydelse inom biologisk bekämpning. Inom CBC forskar vi både kring svampar som specifikt tillsätts för biologisk bekämpning och om naturligt förekommande nyttosvampar, och hur

Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur

Naturliga fiender (insekter och spindeldjur) till skadegörande insekter har ofta stor effekt på skadegörarnas populationer. Forskning som CBC deltagit i har visat att naturliga fiender kan minska

Forskning

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Automation

Automation

Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik, för att bidra

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Loading…