Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 277 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Smedjeveckan igång

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter. Skara kommuns

Frukt- och grönsaksåret 2021

FN har utropat 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruit and Vegetables #IYFV). Syftet är att lyfta hälsofördelarna med att äta mer frukt och grönsaker

Fältvandring

Fältvandring - Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor? parvin.mazandarani@slu.se Renkavle är ett gräsogräs med omfattande resistensutveckling i södra Sverige. För

RSS flöde äldre artiklar

Äldre artiklar energi och teknik omvärldsbevakning agnes.soto@slu.se

projekt avslutade

Avslutade projekt agnes.soto@slu.se

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion

Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem

I detta projekt kartläggs befintlig kunskap vad gäller 1) miljöeffekterna av svensk matkonsumtion, och 2) olika styrmedel för att minska sådana negativa effekter. Denna kunskapssammanställning kommer

Automation

agnes.soto@slu.se Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Lantbrukets teknik och system

Lantbrukets teknik och system agnes.soto@slu.se bioenergi, råvaruförsörjning, energiförsörjning, miljöpåverkan, traktorer Råvaru- och energiförsörjning Gårdens system Miljöpåverkan

Biodrivmedel

Att ersätta det fossila bränslet i våra fordon med förnybara alternativ är en stor utmaning! Innan våra bilar, lastbilar och traktorer rör sig har bränslet gått igenom en lång kedja. Det har

Bioenergi

Bioenergi Den solstrålning jorden tar emot räcker många gånger om för att täcka våra energibehov, förutsatt att vi lyckas utnyttja den. Jord- och skogsbrukets växter och träd är experter på att

Loading…