Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 289 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Sustainable Plant Production

Vilka faktorer och processer påverkar hållbarhet och multifunktionalitet i jordbrukets produktionssystem? Hur påverkar klimatförändringarna dagens och framtidens växtproduktion? Om du vill förstå

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt arkéer och deras roll i skog och jordbruk.

IDA

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Vallsat: Satellite-based digital tools for ley management

I det här projektet kommer vi att uppdatera satellitdata med enkla dynamiska modeller för vall, för att förbättra prognoserna för skördetid och näringsinnehåll och skapa ett användbart

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Du behövs för framtidens hållbara jordbruk

Vad och hur vi odlar är viktigt för framtiden. Kursen "The ecology of cropping systems" ger dig möjlighet att förstå hur grödor produceras och hur vi kan utveckla ett hållbart jordbruk som ger bra

Fältkurs i växtproduktion

Du får en överblick över odlingen i Sverige - till exempel odlingsåtgärder, växtföljder, skadegörare och ogräs. Kursen kopplar till hållbart utnyttjande av naturresurser. Det är många övningar i fält

Vad är hållbar mat?

Jordbruket spelar en viktig roll för klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och förstås tillgången på mat. SLU har startat en kurs om hållbar mat. Där får du lära dig hur de viktigaste

Grundutbildning

På våra kurser läser du om växters biologi och ekologi. Du får också kunskap om hur produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastning, kvalitet och miljö. Kunskap som är viktig för att kunna

Vallkursen

Är du intresserad av framtidens jordbruk och mat? Då finns goda skäl att gå SLU:s kurs om vallfoder. Vall är den största grödan i svenskt lantbruk – och den är stor även i många andra europeiska

Agricultural Economics and Management

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Filmer om vår forskning

Botnia näring i Kretslopp Två korta filmer har tagit fram inom projektet. Den första beskriver Stormossen i Finland som är projektägare. Den berättar om projektet med fokus på arbetet i Finland och

Loading…