Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 270 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Trädföryngring i betade marker

Som en liten del av ett större projekt ( Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik ) har på Götala nöt- och lammköttscentrum ett antal poppelsticklingar planterats på

Vitaminförsörjning till mjölkkor utan syntetiska vitaminer

Syntetiska vitaminer får, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, inte användas till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU, från och med augusti 2000. EU-förordningen medger dessutom

Gårdsanpassad värmebehandling

Att värmebehandla genom rostning kan vara ett sätt att ytterligare förbättra proteinkvaliteten i våra inhemska baljväxter. Under stallperioden 2017/2018 undersöktes rostningens effekt på tillväxt och

Mineralbalanser vid användning av stor andel närproducerat foder till mjölkkor

Projektets genomförande Projektet pågick under 2015-2016. I studien ingick en enkät och en sammanställning av mineralinnehåll i grovfoderanalyser från 2015. Enkätsvaren samlades in genom

Vägar till lönsamma, attraktiva och växande företag

Projekt syftade till att finna vägar till växande, lönsamma och attraktiva nötköttsföretag i olika delar av landet. Lönsamhet och tillväxtmöjligheter beräknades dels vid nuvarande ekonomiska

Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm till dikor

Syftet med projektet var att jämföra två olika utfodringsstrategier, mixat foder med separatutfodring av ensilage och halm, för att se om det blev några skillnader i kornas konsumtion, vikt och hull

Mer naturbetesmarker

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Green Valleys

Projektet Green Valleys är ett nytt EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i

Kallpressad rapskaka

Kallpressad rapskaka kan produceras lokalt och den har visat sig vara ett mycket bra fodermedel. I en simuleringsstudie fann man dock att pressning av egna kakor var negativt för lönsamheten. Många

Lifeplan Röbäcksdalen

SITES Röbäcksdalen är en av flera SITES-stationer som deltar i Lifeplan, det stora, globala datainsamlingsprogrammet för biodiversitet. Insamlingen pågår 2021-2025. Röbäcksdalen en del av världen

SITES Röbäcksdalen

Ekosystemforskning i jordbrukslandskap SITES Röbäcksdalen   SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med

Loading…