Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 266 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Växtodling inriktning grovfoder

Växtodling inriktning grovfodergrödor Det övergripande syftet med forskargruppen är att skapa kunskap för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga jordbrukssystem som är baserade på grovfoder,

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med uppstarten av

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar klöverhalten i vallen, samt

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Nytt-blad

Fakta för alla Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både

Institutionen för växtproduktionsekologi

Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla, samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön behöver minska? Institutionen för växtproduktionsekologi, VPE, bidrar till lösningar genom

Mixenable

Mixenable är ett EU-projekt finansierat av Core Organic Cofund. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och

Skattning av tillväxt och kvalitet hos ensilagemajs med hjälp av modeller och spektroskopi

Syftet med detta projekt är att använda modellering baserad på ekofysiologiska parametrar för att skatta agronomiska egenskaper och kvalitetsvariabler hos ensilagemajs under svenska förhållanden. Lär

Vallen i Nordiskt perspektiv

Vallfoder är den vanligaste grödan i det svenska jordbruket. Den utgör en livsviktig bas för produktion av humanföda i form av mjölk och köttprodukter. I detta projekt kommer SLU och RISE att gå

Maskiner för parcellförsök

I många av våra försök använder vi oss av en rutbredd på 1,5 meter, till dessa har vi en uppsättning med specialmaskiner anpassade för försöksverksamhet. I försök med många olika parametrar är det

Maskiner för potatis

Vid stationen utför vi diverse potatisförsök. Till dessa använd en del maskiner som även används i konventionella potatisodlingar samt några specialmaskiner. Efter skörd har vi möjlighet att

Övriga specialmaskiner på fält

Fältstationens försök är många gånger små till ytan och kräver därför diverse mindre maskiner än vad som är vanligt i ett konventionellt jordbruk. Några av de maskiner vi använder är en liten

Loading…