Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 289 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtskydd med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-5 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Tre rader

Projektet handlar om att utveckla ett odlingssystem för spannmålsodling med flerårig servicegröda där en robot genomför alla odlingsåtgärder utom skörden. Experimenten genomförs på SLU Lövsta

Sortblandningar kan minska problem med bladlöss i framtiden

Bladlöss är ett problem inom jordbruket världen över och det finns ett stort behov av att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Sokha Kheam visar i sin avhandling att det kan vara möjligt

Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de

Agricultural Economics and Management

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Global studie visar hur växthusgas från jordbruksmarker beror på pH

Lustgas är en mycket stark växthusgas som bildas när mikroorganismer omvandlar kväve, framför allt i jordbruksmark. I en omfattande global forskningsstudie undersöktes hur markens pH påverkar

Fler grödor i växtföljden kan ge större spannmålsskördar i ett förändrat klimat

Värdet av varierade växtföljder har varit känt länge, men analyser av 32 långliggande växtföljdsförsök i Europa och Nordamerika fördjupar bilden. Slutsatsen är att ett ökat antal grödor i växtföljden

Begränsningar och möjligheter för ekologisk växtproduktion i produktiva jordbruksområden

I morgon disputerar Rafaelle Reumaux med sin avhandling som handlar om mångfalden av brukningsmetoder inom den ekologiska produktionen av spannmål. Vi ställer tre frågor till henne. Vad handlar din

Nationella växtskyddskonferensen 2025

Den Nationella växtskyddskonferensen 2025 arrangeras 12-13 november i Uppsala av SLU. Årets tema är innovation och nytänkande inom växtskydd och skogsskador.

Vägbeskrivningar till Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen i campusområdet Ultuna 6 km söder om centrum. Bil söderifrån, E4 Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Växtskyddsforskning i media

Här hittar du ett axplock av poddsändningar, nyhetsartiklar, radioprogram och annat relaterat till SLU:s växtskyddsforskning. Poddar och radio Skydda din trädgård med djur, svampar och bakterier Hur

Loading…