Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 699 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Fråga en forskare

Fråga en forskare

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. Klicka på lämpligt bokmärke så kommer du ner till rätt avdelning på sidan:

Agricultural Greenhouse Gases, GRA

Agricultural Greenhouse Gases, GRA

Det internationella samarbetet Global Research Alliance (GRA) on agriculture syftar till att hitta nya sätt att odla mer mat utan att växthusgasutsläppen ökar. I dag är 51 länder medlemmar. Sverige

Mindre kött och mer baljväxter – vision om hållbarare kostvanor har kartlagts

Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som

Mindre kött och mer baljväxter – vision om hållbarare kostvanor har kartlagts

Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som

DNDebattRöös

”Den svenska genomsnittskosten innehåller för lite frukt och grönt och många äter ohälsosamt mycket rött kött. Livsmedelssektorn står i dag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det är

Anmälan

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019-2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

DNDebattRöös

”Den svenska genomsnittskosten innehåller för lite frukt och grönt och många äter ohälsosamt mycket rött kött. Livsmedelssektorn står i dag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det är

Verksamhet Övergödning

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet inom program

Verksamhet Jordbrukslandskap

Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin hanna.weiber.post@slu.se Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares

Hur görs (o)jämställdheten i familjelantbruket?

Hur görs (o)jämställdheten i familjelantbruket? är ett projekt som studerar hur ojämställdhet skapas och reproduceras inom ramen för familjelantbruket. Syftet med projektet är att öka den teoretiska

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin hanna.weiber.post@slu.se Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares