Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar matkonsumtion

Maten och vår matproduktion står för ett stort klimat- och miljöavtryck. Hur ska vi tänka för att minska det avtrycket? Och hur kan politiken och samhället hjälpa individen att göra hållbara val?

En familj med två barn äter middag. Foto.

Hållbar matkonsumtion

Hur ska man tänka som konsument för att välja mat som är rätt för både hälsan och miljön? Och hur kan samhället hjälpa konsumenterna i deras val?

Styrmedel för hållbar matkonsumtion

Rapporten "Styrmedel för hållbar matkonsumtion - en kunskapsöversikt och vägar framåt" diskuterar och föreslår hur styrmedel kan användas för att skapa en hållbar matkonsumtion i Sverige.

En kvinna med kundvagn väljer frukt i grönsaksdisken i en matvarubutik. Foto.

Policy brief om styrmedel

I denna policy brief formulerar forskare tre rekommendationer för vad staten och andra offentliga aktörer skulle kunna göra för att hantera matens klimat-, miljö- och hälsopåverkan, baserat på sjutton identifierade styrmedel.

Så kan klimatskatter påverka kostens miljöpåverkan

En klimatskatt på mat skulle kunna minska den svenska medelkostens miljöavtryck med 7–12 procent, men det finns också konflikter mellan olika miljömål som komplicerar bilden. Emma Moberg har tittat närmare på det i sin doktorsavhandling.

Köttdisk i livsmedelsbutik. Foto.

Politiskt stöd för hållbar matkonsumtion

Matbarometern 2021 från Reformaten tog utgångspunkt i SLU:s rapport om styrmedel och frågade de politiska partierna hur de ställer sig till styrmedel för hållbar matkonsumtion.

Sveriges riksdag, byggnadsdetalj. Foto.

Mindre kött och mera grönt - men hur?

Vi behöver äta mindre kött och mera grönt, både för hälsan och för klimatets skull. Sarah Säll, forskare i miljöekonomi vid SLU, reflekterar här över vilka möjligheter som finns för att genom ekonomiska styrmedel få konsumenter att välja mer vegetariskt.

Vegoburgare. Foto.

Återföring av klimatskatt på livsmedel kan ge stor miljöeffekt

Ett kombinerat system med klimatskatt på livsmedel och återföring till jordbruket som stöd för återvätning av utdikade torvmarker kan ge ansenliga minskningar av utsläppen av växthusgaser, visar forskning vid SLU.

Pengar i plånboken. Illustration
En tallrik med frukter. Foto.

EAT-Lancet rapporten

År 2019 lanserades EAT–Lancet kommissionens rapport om hur världens befolkning bör äta för att främja både hälsa och klimat.

Publicerad: 09 maj 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…