Sveriges lantbruksuniversitet

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 240 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Identification of potential level shifts in environmental time series

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av

Verksamhet Kust och hav

Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen baserat på särskilda

Disp Matthew Riddle

Disp Matthew Riddle

Phosphorus Leaching from Swedish Arable Organic Soils eva.andersson.bjorkman@slu.se Matthew Riddle försvarar sin avhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara

Verksamhet Giftfri miljö

Program Giftfri miljö ska bidra till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen, aktuella i svenskt miljöarbete. Verksamheten ska även

Disp Matthew Riddle

Disp Matthew Riddle

Phosphorus Leaching from Swedish Arable Organic Soils eva.andersson.bjorkman@slu.se Matthew Riddle försvarar sin avhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara

Projekt Kretslopp

Projekt Kretslopp

Projekt eva-lena.selfene@slu.se Projekt

Identification of potential level shifts in environmental time series

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av

Identification of potential level shifts in environmental time series

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av

Giftfri miljö

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Absorbans

Absorbansen i vatten Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. Om mätningen sker på ett filtrerat vattenprov är det främst

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.