Sveriges lantbruksuniversitet

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 235 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Lantbrukets miljöpåverkan

För att samhället ska kunna bli hållbart är ett lantbruk som producerar mat och förnybar energi utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan ett viktigt steg. Lantbruket påverkar klimatet både

Dioxinrening för bättre fisk

Dioxinrening för bättre fisk

I en intervju på forskning.se berättar Karin Wiberg om de senaste rönen i arbetet med att spåra var dioxinerna i Östersjön kommer ifrån Fet östersjöfisk innehåller så höga halter av dioxin att det

Dioxinrening för bättre fisk

Dioxinrening för bättre fisk

I en intervju på forskning.se berättar Karin Wiberg om de senaste rönen i arbetet med att spåra var dioxinerna i Östersjön kommer ifrån Fet östersjöfisk innehåller så höga halter av dioxin att det

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se sonesten Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Lantbruk – skog – trädgård SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18

Ingrid Wesström, markfysik

I mitt arbete som samverkanslektor vill jag bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av

Ämnestagg: växter

Här hittar du fler växtrelaterade sidor genom att klicka på någon av de blå knapparna. Det rör sig om allt från tillämpade ämnen till tangerande grundforskningsämnen.

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Program

Vi har tagit fram ett antal teman som konferensen kommer röra sig kring. Programmet är färdigt och kan hämtas som pdf nedan. Teman för årets konferens: Nya ogräs och skadegörare inom jordbruk,

Anmälan

Den nationella växtskyddskonferensen 2018 kommer att vara på svenska, men abstracts, muntliga presentationer och posters kan dock vara på antingen svenska eller engelska. Anmälningsinfo Om du är

Ann-Mari Fransson

Ann-Mari Fransson

annma My recent years have been devoted to aspects of sustainable urban vegetation. One of my two main focus areas are improving the conditions for urban vegetation through better growth conditions.

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt