Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 84 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Dricksvatten och hälsa

Vi konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Men hur hälsosamt är ditt dricksvatten? SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch som stödjer arbetet med säkrare

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Miljö- och geoinformatik

Forskningen inom miljö- och geoinformatik pågår längs två huvudsakliga spår; klassisk biometri samtmiljö- och geoinformatik. Tillämpad statistik med miljö- och geoinriktning Tillämpad statistik med

Kretsloppsteknik

Kretsloppsteknik Kretsloppsteknik

Program

Här finns det preliminära programmet för Nationella växtskyddskonferensen 2022. Onsdag 9 november 09.00 Registrering med fika. Posterupphängning 10.00 Inledning, Lennart Wikström, moderator 10.05

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys.

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Mingel och guidning 8 november

Anmäl dig till besök på BioCentrum och Ekologicentrum på SLU i Ultuna och/eller mingel på campus Ultuna i samband med Nationella växtskyddskonferensen 2022.

Verksamhet Kust och hav

Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen baserat på särskilda

Loading…