Sveriges lantbruksuniversitet

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 228 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:
Världsvattenveckan

Världsvattenveckan

SLU deltar i årets Världsvattenvecka water.slu.se SLU deltar i årets Världsvattenvecka, bland annat genom att vara värd för ett fältbesök till ett lantbruk i samarbete med Odling i Balans för att

Världsvattenveckan

Världsvattenveckan

SLU deltar i årets Världsvattenvecka water.slu.se SLU deltar i årets Världsvattenvecka, bland annat genom att vara värd för ett fältbesök till ett lantbruk i samarbete med Odling i Balans för att

Havs- och Vattenforum

Havs- och Vattenforum

SLU deltar i årets Havs- och Vattenforum water@slu.se SLU deltar i årets Havs- och vattenforum i Göteborg, bland annat med ett evenemang om selektivt fiske, och ett evenemang om den svenska

Havs- och Vattenforum

Havs- och Vattenforum

SLU deltar i årets Havs- och Vattenforum water@slu.se SLU deltar i årets Havs- och vattenforum i Göteborg, bland annat med ett evenemang om selektivt fiske, och ett evenemang om den svenska

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet

Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från

Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet

Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från

Hjalmar Laudon

Hjalmar Laudon

hlaud Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt på institutionen

Biologi och miljövetenskap - Miljömedvetenhet - Natur - Uppsala

Vill du förstå hållbar utveckling och lösa konkreta problem i miljön och för livet på jorden? Vare sig du riktar in dig på biologi eller miljövetenskap ger det här programmet goda förutsättningar för

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser? OBS! För att få SLU som hemuniversitet måste du anmäla dig till och bli

Drönar-workshop

Drönar-workshop

Workshop i drönaranvändning och bildanalys Workshop för att initiera samverkan mellan Ljungbergslaboratoriet på Institutionen för skoglig resurshushållning, andra institutioner/enheter på SLU samt