Hoppa till huvudinnehåll

Växtskyddsfilmer

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen. Här finns exempel på hur SLU arbetar för att säkra växthälsan i svensk jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.

Tre personer står på ett grönt fält och strör ut något ur händerna. Foto.

SLU:s forskning inom växtskydd

Här ger vi en snabb överblick över SLU:s forskningsområden inom växtskydd. Växtskydd handlar om att skydda växter från sjukdomar, skadedjur, väderskador, ogräs och invasiva arter. Ämnesområdet är av stor ekonomisk betydelse för jordbruks-, trädgårds-, och skogssektorn. Växtskydd inkluderar växthälsa och forskning om åtgärder som bekämpar och hindrar skadegörare från att spridas samt forskning om ekosystemtjänster.

Vem smyger bland bönorna?

Intresset för att göra livsmedel av åkerböna ökar – men vad är det som smyger bland bönorna? Följ med och titta på vad Ola Lundin och Laura Riggi undersöker i detta försök.

Pollinatörernas superkraft består under torra år

Hur påverkas odling av åkerböna av ett förändrat klimat? Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett stressnivå gav dock pollinerande humlor en rejäl skördeökning.

Bättre jordbruk med fler ogräs?

Vissa ogräs är otroligt bra på att anpassa sig till våra försök att få bort dem. Kanske skulle vi istället kunna ta hjälp av rätt slags ogräs för att stoppa de problematiska arterna från att breda ut sig?

Självförsvar för smågranar

Följ med på "självförsvarskurs" för granar! Kristina Berggren och hennes kollegor utforskar hur man förbättra granplantornas eget försvar mot snytbaggar. Dessa insekter är ett stort problem för skogsbruket eftersom de gnager på nyplanterade plantor.

Flugor kan manipuleras för att skydda växter

Flugor kan vara skadegörare men också användas som multiverktyg för växtskydd. Paul Becher berättar hur!

Push pull - Att skrämma och locka bort skadedjur ger större skördar

Mattias Jonsson berättar om ett projekt där metoden Push Pull undersöks i Östra Afrika.

Blomsterremsor vid åkern - bra eller dåligt?

Maria Viketoft undersöker för- och nackdelar med blomsterremsor vid åkern. Idén är att blomsterremsorna ska locka till sig pollinatörer och naturliga fiender.

Växtskyddets supersvamp

Magnus Karlsson forskar om svampen Clonostachys rosea, en riktig supersvamp för växtskydd! Den här svampen kan både bekämpa skadesvampar och förbättra tillväxten hos växter.

Agriculture sans pesticides

Den franska journalisten Pierre Girard reste till Uppsala och träffade växtskyddsforskare från bland annat SLU, som berättar om behovet av nya alternativ och en möjlig framtida odling utan kemiska bekämpningsmedel.

Publicerad: 04 december 2023 - Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se
Loading…