Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 109 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

BT på Instagram

BT:s Instagramsida

SLU-dagen 2023

Lördag 30 september, kl 11-16, öppnar Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå upp portarna till SLU-huset och bjuder på allt från skogspyssel med PysselJenny, vandring i den digitala tvillingskogen till

Projektwebbar

Webbpubliceringar för projekt: Nöt-stallplan på nätet Får-stallpan på nätet Ko-stallplan på nätet Adaptation Pilot Skåne Ljus inom hortikultur

Forskning

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom

Bioform

Projektet syftar till att undersöka och utvärdera termoplastmaterial med biobaserade tillsatser avsedda för komponenttillverkning genom vakuumformning för att därefter demonstrera tillämpningen av

Biometri

Biometri handlar om att utveckla och tillämpa matematik och statistik på problem inom biologi, miljövetenskap, jordbruksvetenskap och även medicinsk vetenskap. Metoderna som används kan omfatta

Making the most out of synoptic sampling campaigns and large datasets: development of new statistical tools to optimize evaluation of environmental change (UNSUM)

I detta projekt kommer vi att utveckla nya statistiska metoder för att analysera data insamlad i övervakningsprogrammet “Omdrevssjöar”. Fokus ligger på att identifiera tidstrender i brunifiering och

Skoglig planering

Med skoglig planering menas den process som leder till information om hur skogen ska skötas för att markägarens, intressentens eller samhällets mål ska uppfyllas. Ämnesområdet skoglig planering

solenergi

Att främja djurens välbefinnande, biologisk mångfald och miljö är viktiga samhällsfrågor. I denna studie undersökte vi potentialen hos förnybara energikällor för att driva ett mobilt automatiskt

sensorer

Mag-tarmparasiter är vanliga hos betesdjur, och parasitsmitta är en viktig orsak till nedsatt hälsa och produktivitet. Det enklaste och vanligaste sättet att kontrollera smittan är att avmaska djuren

Svala grisar ger bättre boxhygien

I Sverige föds slaktgrisar oftast upp i boxar med en stor andel liggyta och en mindre andel spaltgolv där grisarna gödslar och urinerar. Under sommaren när det blir varmt i stallet kan grisarna

Kolla betesdjuren med digital teknik

Naturbetesmarker är ofta otillgängliga och svåra att överblicka. Manuell tillsyn är tidskrävande och försvåras också av att djuren kan vara utspridda över stora områden. Ny teknik möjliggör

Loading…