Sveriges lantbruksuniversitet

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 274 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

Miljöanalys

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med uppskattade variabler. En viktig del av fjärranalysverksamheten är att

Mer om Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation.

Gästforskare

Gästforskare

Här följer en sammanställning av tidigare gästforskare vid ämnesområdet Skoglig fjärranalys. Mozhgan Zhriban, Doktorand, 20180101-20180601, Egna medel Paul Treitz , Professor, 20170302-20170430, Egna

Samarbeta med oss

En viktig del av verksamheten är att upprätthålla goda kontakter med såväl det internationella forskarsamhället inom området, samt med ett brett spektrum av svenska intressenter, som företag,

Jobba med oss

Ta chansen och hör av dig till oss. Jobba med oss Vi står för: ett gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar, ett hållbart nyttjande av kompetens, kommunikation och delaktighet,

Carola Häggström

Carola Häggström

Hur kan vi förbättra skogsbrukets arbetsmiljö? Kursansvarig och examinator i Skogsteknologi och Virkeslära 15 HP Magister i Kognitionsvetenskap från Linköpings universitet Fil. Doktor i Teknologi

Projekt

Projekt

Nationella skogliga skattningar Förbättrade trädslagsuppgifter i SLU-skogskarta - klassning av trädslag med hjälp av optiska satellitbilder. INVENT - skattning av biomassa med hjälp av provytedata

Examensarbete

Examensarbete

Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar

Lic Johan Nilsson

Lic Johan Nilsson

Time and spatial dependent climate impact of grass cultivation and grass-based biogas systems eva.andersson.bjorkman@slu.se Johan Nilsson presenterar sin licentiatavhandling den 28 maj 2020 Alla

Niclas Ericsson

Niclas Ericsson

Forskare med fokus på hållbarhet hos produkter och tjänster, främst producerade på ett sätt som gör anspråk på mark och förvaltning av biologiska resurser. Arbetar främst utifrån ett

Publikationer

Publikationer

Här visas en sammanställning av dom 400 senaste publikationerna vid institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Du kan även söka publikationer efter författare

Loading…