Sveriges lantbruksuniversitet

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 269 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:
ÄK-möte Vatten 210324

ÄK-möte Vatten 210324

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Helena Aronsson, universitetslektor och samverkanslektor Institutionen för mark och miljö, SLU helena.aronsson@slu.se, 018-672466

Om SLU Fältforsk

Om SLU Fältforsk

Här hittar du information om SLU Fältforsk och dess samarbetspartners.

Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021

Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021

Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021 Anneli.Lundkvist@slu.se Magnus Halling, forskningsledare Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-

Bidra till framtidens grödor – lär dig att förstå fenotypning

Fenotypning är viktigt för den moderna växtförädlingen. Det ger möjlighet att mäta stora mängder egenskaper och därmed går det snabbare att ta fram nya sorter. Det finns stort behov av människor som

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Utvärdering av odlingsförsök med drönare ska testas

Kan drönarfoton och bildanalys genom maskininlärning ersätta manuell gradering i fältförsök? Det ska forskare vid SLU undersöka tillsammans med Hushållningssällskapet och Lantmännen Lantbruk.

Utvärdering av odlingsförsök med drönare ska testas

Kan drönarfoton och bildanalys genom maskininlärning ersätta manuell gradering i fältförsök? Det ska forskare vid SLU undersöka tillsammans med Hushållningssällskapet och Lantmännen Lantbruk.

ÄK-möte Vall och grovfoder 210318

ÄK-möte Vall och grovfoder 210318

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

ÄK-möte Vall och grovfoder 210325

ÄK-möte Vall och grovfoder 210325

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

Emma Bromark

Emma Bromark

Doktorand vid institutionen för energi och teknik inom insamling av växthusgaser från jordbruk, lantbruk och biogassektorn. 

Postdoktor inom skoglig fjärranalys

Är du intresserad av att arbeta med metoder för trädslagsklassning med hjälp av flygburen laserskanning och satellitbilder. Då kan den här tjänsten vara något för dig. Flygburen laserskanning har

ÄK-möte Växtskydd och Ogräs 17 mars 2020

ÄK-möte Växtskydd och Ogräs 17 mars 2020

Möte med ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU erland.liljeroth@slu.se, 040-41 55 67

Loading…