Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig planering

Med skoglig planering menas den process som leder till information om hur skogen ska skötas för att markägarens, intressentens eller samhällets mål ska uppfyllas. Ämnesområdet skoglig planering utvecklar metodik som kan användas i denna process och därmed bidra till ett hållbart brukande av skogsresursen med avseende på ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Dessa metoder kan sedan användas för att svara på frågor gällande skogslandskapets framtida utveckling.

Publicerad: 20 december 2023 - Sidansvarig: ylva.melin@slu.se

Skoglig planering, Institutionen för skoglig resurshushållning

Ämnesområdesansvarig: Karin Öhman, karin.ohman@slu.se, +46907868588
Avdelningschef: Dianne Staal Wästerlund, dianne.wasterlund@slu.se, +46907868450

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…