Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig planering

Med skoglig planering menas den process som leder till information om hur skogen ska skötas för att markägarens, intressentens eller samhällets mål ska uppfyllas.

Ämnesområdet skoglig planering utvecklar metodik som kan användas i denna process och därmed bidra till ett hållbart brukande av skogsresursen med avseende på ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Dessa metoder kan sedan användas för att svara på frågor gällande skogslandskapets framtida utveckling.

Publicerad: 29 september 2020 - Sidansvarig: ylva.melin@slu.se
Loading…