Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig planering

Skoglig planering handlar om skogens framtida utveckling. När, var och hur ska olika skogsskötselåtgärder utföras på en fastighet eller i ett landskap för att uppnå målsättningarna med nyttjandet av skogen?

Ämnesområdet skoglig planering är fokuserat på planeringsprocesser för markägare, andra beslutsfattare och övriga intressenter. Vi utvecklar kunskap och metodik som i praktisk tillämpning kan bidra till ett hållbart skogsbruk med avseende på ekonomi, naturvärden och sociala aspekter.

Publicerad: 19 februari 2019 - Sidansvarig: ylva.melin@slu.se
Loading…