Bidra till framtidens grödor – lär dig att förstå fenotypning

Senast ändrad: 16 februari 2024
Student fotograferar växter i krukor.

Fenotypning är viktigt för den moderna växtförädlingen. Det ger möjlighet att mäta stora mängder egenskaper och därmed går det snabbare att ta fram nya sorter. Det finns stort behov av människor som förstår hur det fungerar. Om du går kursen Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping så kommer du att kunna bidra till framtidens grödor och ett hållbart jord- och skogsbruk.

Med hjälp av automatiserad fenotypning kan man snabbt läsa av ett stort antal karaktärer och egenskaper som till exempel har betydelse för tillväxt och näringsutnyttjande. Allt fler anläggningar för automatiserad fenotypning dyker upp, de finns bland annat i Danmark och Tyskland. Behovet av personal som förstår tekniken och teorin bakom är stor.

"Jag kan helt klart säga att er kurs i slutändan kommer att vara den mest användbara jag gått under hela min tid på universitetet. "
Student 2019

Unik bredd på kursen

Den här kursen är unik såtillvida att den inte bara fokuserar på de tekniska aspekterna utan du får också lära dig hur man med klassiska metoder mäter tillväxt hos en växt. Det gör att du lär dig att koppla de processer som styr tillväxt och avkastning till tekniken som används för att mäta växter i moderna anläggningar för automatiserad fenotypning.

Vi lägger stort fokus på projektarbete. År 2019 samodlade studenterna vete och björk och följde sedan tillväxten. Som en del av examinationen gjorde de korta filmer om sitt försök.

Målet i växtförädlingen är ofta att utveckla sorter som ger bra skörd och använder växtnäringen effektivt. Det har därmed betydelse för både produktion och miljö.

Växtbiologi för hållbar produktion

Kursen ingår i mastersprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion men du kan läsa den som fristående kurs. Framförallt är den intressant för agronomer, skogsvetare och molekylärbiologer inom växtförädling. Efter genomgången kurs kommer du att kunna:

  • Redogöra för de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt hos växter
  • Självständigt genomföra enklare tillväxtanalyser hos växter
  • Planera, genomföra och bedöma vetenskapliga experiment med fokus på tillväxt hos växter i förhållande till den omgivande miljön (växt-miljö och växt-växt samspel)
  • Redogöra för de grundläggande principerna för tillväxtmodellering hos växter
  • Värdera olika kvantitativa metoder för att mäta strukturella och funktionella växtegenskaper i moderna fenotypningsanläggningar.

Din kursledare är Martin Weih, professor i växtekologi.

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

2024-09-02 - 2024-10-31
Engelska
Uppsala

Läs mer om kursen


Kontaktinformation

Martin Weih, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
martin.weih@slu.se  018-672543