Hoppa till huvudinnehåll

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 131 sidor som är taggade med För forskare:

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

MatkulturOchHallbartAtande

Konflikträdsla eller bara okunnighet? – matkultur och otydliga konsumenter futurefood@slu.se Save the date! Hur påverkar matkulturen vår strävan att äta hållbart? Vilka drivkrafter och hinder finns

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

IDA-DesignThinking

Design Thinking for interdisciplinary collaborations and knowledge transfer futurefood@slu.se Metodiken Design Thinking är speciellt lämpad för tvärvetenskapliga forskningsprojekt då den utmanar

Ny analysmetod möjliggör detaljerad kartläggning av växtcellernas beståndsdelar

Forskargrupper från Sverige och Tjeckien har utvecklat en metod som gör det möjligt att analysera ämnen i mycket låg koncentration i cellernas olika beståndsdelar, de så kallade organellerna. Med

Utlysningar

För tillfället finns det inte några öppna utlysningar. Nästa utlysning planeras till början av 2024. Mer information om våra utlysningar – se nedan. Har du några frågor eller funderingar kring vår

Ny docent forskar på framtidens grödor

Cecilia Hammenhag är en av höstens fem nya docenter vid LTV-fakulteten på SLU. Hennes forskning fokuserar på hur vi kan förbereda våra grödor för klimatförändringar och omställning av

Workshop in Machine learning

Workshop om maskininlärning, modellering och applicering inom naturvetenskaplig forskning hilda.edlund@slu.se Workshopen hålls av Reza Belaghi. För mer information, gå till den engelska sidan.

Statistics@SLU seminar: Analysing network data that are partially observed

Statistics@SLU seminarium: Analysing network data that are partially observed hilda.edlund@slu.se Johan Koskinen är lektor i statistik på Stockholms universitet och forskar inom statistisk

Workshop-Miljöanalys

Förbättra din forskning med data från SLU:s miljöövervakning futureonehealth@slu.se Känner du till SLU:s miljöanalys? Vet du att du kan använda data till din egen forskning från SLU:s olika

Loading…