Sveriges lantbruksuniversitet

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 348 sidor som är taggade med För forskare:
Statistics@SLU seminar: Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by volunteers, the case of the Swedish Brown Bear monitoring programme

Statistics@SLU seminar: Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by volunteers, the case of the Swedish Brown Bear monitoring programme

How far can the evaluation of monitoring data be automated? eva-lena.selfene@slu.se Martin Sköld, Naturhistoriska riksmuseet, Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by

Statistics@SLU seminar: Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by volunteers, the case of the Swedish Brown Bear monitoring programme

Statistics@SLU seminar: Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by volunteers, the case of the Swedish Brown Bear monitoring programme

How far can the evaluation of monitoring data be automated? eva-lena.selfene@slu.se Martin Sköld, Naturhistoriska riksmuseet, Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by

Statistics@SLU seminar: How far can the evaluation of monitoring data be automated?

Statistics@SLU seminar: How far can the evaluation of monitoring data be automated?

How far can the evaluation of monitoring data be automated? eva-lena.selfene@slu.se Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet and Linköpings university: How far can the evaluation of monitoring data be

Statistics@SLU seminar: How far can the evaluation of monitoring data be automated?

Statistics@SLU seminar: How far can the evaluation of monitoring data be automated?

How far can the evaluation of monitoring data be automated? eva-lena.selfene@slu.se Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet and Linköpings university: How far can the evaluation of monitoring data be

Statistics@SLU seminar: Modelling extreme values: problems and concepts

Statistics@SLU seminar: Modelling extreme values: problems and concepts

Modelling extreme values: problems and concepts eva-lena.selfene@slu.se Jesper Rydén, vid Institutionen för energi och teknik, SLU: Modelling extreme values: problems and concepts Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Modelling extreme values: problems and concepts

Statistics@SLU seminar: Modelling extreme values: problems and concepts

Modelling extreme values: problems and concepts eva-lena.selfene@slu.se Jesper Rydén, vid Institutionen för energi och teknik, SLU: Modelling extreme values: problems and concepts Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

An introduction to sampling for natural resources eva-lena.selfene@slu.se Annica de Groote, Institutionen för energi och teknik, SLU: An introduction to sampling for natural resources Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data eva-lena.selfene@slu.se Claudia von Brömssen, Institutionen för energi och teknik, SLU: Statistical methods for

Statistics@SLU seminar:  Individual-based tree modelling for remote sensing data

Statistics@SLU seminar: Individual-based tree modelling for remote sensing data

Individual-based tree modelling for remote sensing data eva-lena.selfene@slu.se Arne Pommerening, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU: Individual-based tree modelling for remote

Statistics@SLU seminar:  Individual-based tree modelling for remote sensing data

Statistics@SLU seminar: Individual-based tree modelling for remote sensing data

Individual-based tree modelling for remote sensing data eva-lena.selfene@slu.se Arne Pommerening, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU: Individual-based tree modelling for remote

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

An introduction to sampling for natural resources eva-lena.selfene@slu.se Annica de Groote, Institutionen för energi och teknik, SLU: An introduction to sampling for natural resources Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data eva-lena.selfene@slu.se Claudia von Brömssen, Institutionen för energi och teknik, SLU: Statistical methods for

Loading…