Sveriges lantbruksuniversitet

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 217 sidor som är taggade med För forskare:
Regleringsbrev

Regleringsbrev

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande formulering om kostnadstäckning: ”När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Stöd till externfinansiering ingår i flera av de administrativa roller som finns på respektive institution. Den administrativa roll som har fokus på stöd till externfinansiering är projektekonom.

Wallenberg

Wallenberg

Typ av finansiär: Svenska privata stiftelser Kostnadstäckning: Varierar beroende på stödform, men aldrig full täckning till indirekta kostnader och lokalkostnader. Exempel på kostnadstäckning .

Prisma

Prisma

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets (VR) system för att hantera bidragsansökningar och bidragskontrakt. För att kunna söka finansiering från något av forskningsråden krävs ett personkonto i

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

UPSC Cutting-Edge Seminar: Jane A. Langdale

UPSC Cutting-Edge Seminar: Jane A. Langdale

Genetic regulation of leaf development in C4 grasses UPSC Cutting-Edge Seminarium Jane A. Langdale Department of Plant Sciences, University of Oxford, UK Titel: Genetic regulation of leaf

UPSC Seminarium: Minna Kemppainen

UPSC Seminarium: Minna Kemppainen

Laccaria bicolor as an ectomycorrhizal fungal model UPSC Seminarium Minna Kemppainen Department of Science and Technology, National University of Quilmes, Argentina Titel: Laccaria bicolor as an

UPSC Cutting-Edge Seminar: Paul Dupree

UPSC Cutting-Edge Seminar: Paul Dupree

UPSC Cutting-Edge Seminarium: Paul Dupree Paul Dupree Department of Biochemistry, University of Cambridge, Cambridge, UK Titel: tba Kontakt: Ewa Mellerowicz Seminarium kommer att vara på engelska.

UPSC Cutting-Edge Seminar: Jane A. Langdale

UPSC Cutting-Edge Seminar: Jane A. Langdale

Genetic regulation of leaf development in C4 grasses UPSC Cutting-Edge Seminarium Jane A. Langdale Department of Plant Sciences, University of Oxford, UK Titel: Genetic regulation of leaf

UPSC Cutting-Edge Seminar: Paul Dupree

UPSC Cutting-Edge Seminar: Paul Dupree

UPSC Cutting-Edge Seminarium: Paul Dupree Paul Dupree Department of Biochemistry, University of Cambridge, Cambridge, UK Titel: tba Kontakt: Ewa Mellerowicz Seminarium kommer att vara på engelska.

UPSC Seminarium: Minna Kemppainen

UPSC Seminarium: Minna Kemppainen

UPSC Seminarium: Laccaria bicolor as an ectomycorrhizal fungal model UPSC Seminarium Minna Kemppainen Department of Science and Technology, National University of Quilmes, Argentina Titel: Laccaria

UPSC Seminarium: Minna Kemppainen

UPSC Seminarium: Minna Kemppainen

UPSC Seminarium: Laccaria bicolor as an ectomycorrhizal fungal model UPSC Seminarium Minna Kemppainen Department of Science and Technology, National University of Quilmes, Argentina Titel: Laccaria

Loading…